ENGMNG

М.Сарантуяа

Михлайн СарантуяаM.Sarantuya

Багш

 

 

 

ХОЛБОО БАРИХ

БОЛОВСРОЛ

 • 2011 он Бизнесийн удирдлага, магистр “Бизнесийн үнэ цэнийн шинжилгээний арга зүйн асуудал, ШУТИС, КтМС
 • 2009 он Бизнесийн удирдлага, бакалавр “ОУҮС-н дагуу бизнесийн үнэлгээний тайлан бичих загвар боловсруулах нь, ШУТИС, КтМС

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

 • 2012.01-Одоог хүртэл Багш, Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль, ШУТИС
 • 2010-2012 он Гэрээт багш, Компьютер техник Менежментийн сургууль, ШУТИС

ХИЙСЭН СУДАЛГАА

 • 2014 он ШУТИС-ийн 2000-2013 оны санхүүгийн тайланд санхүүгийн шинжилгээ хийх
 • 2013 он УБТЗ ХНН-ийн Улаанбаатар өртөөний Үндсэн хөрөнгийг санхүүгийн тайлагналын зориулалтаар үнэлэх
 • 2012 он Эдийн засгийн өсөлтийн үр өгөөжийг дундаж, бага орлоготой болон ядуу иргэдэд хэрхэн хүртээх,
 • 2011 он “Ситико Аудит” ХХК-ны өнөөгийн төлөв байдалд шинжилгээ хийх

ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ, ТЭТГЭЛЭГ

 • 2014 он МЗХ, Тэргүүний залуу алтан медаль

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2014 он Бизнесийн удирдлагын магистр, ШУТИС, ЯОУИС-н хамтарсан магистрын хөтөлбөр, TOEFL сургалт, ШУТИС-н Англи хэлний академи, 2 сар
 • 2012 он Хөрөнгийн үнэлгээний боловсрол олгох сургалт, Монголын Мэргэшсэн үнэлгээчдийн институт, 120 цаг
 • 2011 он Эдийн засгийн онолын хичээлийн сургалт, агуулга шинэчлэл сургалт, КтМС, 40 цаг
 • 2010 он Багшлах эрхийн сургалт, ШУТИС, Олон улсын дээд боловсрол судлалын төв,

БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Хамтын бүтээл

 • 2013 он Макро эдийн засгийн бодлого дасгалын хураамж (Голден ай принтинг)

Эрдэм шинжилгээний илтгэл

 • 2014
  • Их, дээд сургуулийн санхүүжилтын механизмыг сайжруулах нь, Хамтарсан багш магистр Д.Ганболд, ШУТИС, ЭШБ, № 10/157, 2014, х236-238
 • 2013
  • Үр дүнд суурилсан менежментийн үр дүнгийн асуудал, Хамтарсан багш магистр Д.Ганболд, ШУТИС, ЭШБ, №05/134, 2013, х77-82
  • Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийн үр өгөөжийг хэмжих нь, Хамтарсан багш нар Док(Ph.D) дэд проф Т.Нарантуяа, магистр Д.Баярмаа ШУТИС, ЭШБ, №05/134, 2013, х 88-100
 • 2011
  • Бизнесийн үнэ цэнийн шинжилгээний арга зүйн зарим асуудал, магистр доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал, 2011 он удирдагч багш Док (Ph.D) проф Б.Энхтуяа;
  • “Хорогдуулсан мөнгөн урсгал” –ын аргаар бизнесийн үнэ цэнийг тооцоолох системийн загварчлал, Хамтарсан багш магистр Б.Мөнхзул ШУТИС, ЭШБ, № 2/118, 2011, х. 97-105,
  • “Хорогдуулсан мөнгөн урсгал” –ын аргаар бизнесийн үнэ цэнийг тооцоолох, Хамтарсан багш магистр Б.Мөнхзул СЭЗДС, Залуу багш, судлаачдын ЭШСАЭ, №1, 2011, х. 150-161;

Comments are closed.

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан