ENGMNG

ШУТИС, БУХС Соёлын Өвийн Үндэсний төвтэй хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

 2018 оны 04 сарын 03-нд ШУТИС-ийн БУХС-ийн захирал А.Энхбат, Соёлын Өвийн Үндэсний төвийн захирал Г.Энхбат нар хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Уулзалтын үеэр соёлын биет болон биет бус өвийн хадгалалт хамгаалалтын орчны суурь болон төрөлжсөн судалгаа, соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтад 3D технологийг хэрхэн ашиглах, мөн хамтарсан сургалт семинар зохион байгуулах талаар ярилцав. Мөн Соёлын Өвийн Үндэсний төв нь манай сургуулийн номын санд өөрсдийн бүтээлийн дээж болох 4 төрлийн 8 ширхэг номыг гардуулж өгсөн билээ.

30440939_1924260634313848_3235385334929817600_o 30443283_1924260404313871_6431158650345095168_o

Санамж бичигт гарын үсэг зурснаар ШУТИС-ийн БУХС болон Соёлын Өвийн Үндэсний Төв нь соёлын биет болон биет бус өвийн судалгаа, үнэлгээ, тодорхойлолт гаргах, судлагдахууны төрөл зүйл, цар хүрээг тогтоох судалгаа хийх, хамтарсан судалгааны төсөл хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн ном, сурах бичиг, гарын авлага боловсруулах, орчуулах, хамтран хэвлэн нийтлэх, оюутны мэргэжлийн дадлагыг соёлын өвийн үндэсний төв дээр хийх, соёлын өвийн сэргээн засварлах ажилд оюутан суралцагсдыг хамруулан дадлагажуулахад хамтран ажиллах боломжтой болж байгаа юм.

 

Хүмүүнлэгийн салбарын соёл судлалын дэд профессор Д.Наранцацрал

Comments are closed.

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан