ENGMNG

Б.Нарангэрэл

Багаа НарангэрэлB.Narangerel

Профессор

 

 

 

ХОЛБОО БАРИХ

  • Утас:              976-11-458151
  • Гар утас:        976-99115121
  • Э-мэйл:       narangerel_bagaa@yahoo.com, gerel@csms.edu.mn
  • Facebook:      NARANGEREL BAGAA

 

БОЛОВСРОЛ

  • 1991-1994 он Эдийн засгийн ухааны доктор (Ph.D) “Повышение эффективности функционирования леспромхозов Монголии в условиях рыночной экономики”, Ойн Техникийн Академи, Санкт – Петербург хот, ОХУ
  • 1974-1979 он“Ойн аж ахуй, ойн аж үйлдвэрийн инженер – эдийн засагч” Хөдөө Аж Ахуйн Дээд Сургууль (хуучин нэрээр), УБ хот, Монгол

 

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

  • 2012.03-Одоог хүртэл Профессор, Компьютерийн техник-менежментийн сургууль, ШУТИС Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль, ШУТИС
  • 2008-2012.02 он Тэргүүлэх профессор, Компьютерийн техник-менежментийн сургууль, ШУТИС
  • 2005-2007 он Дэд профессор, Компьютерийн техник-менежментийн сургууль, ШУТИС
  • 2000-2004 он Профессор, Компьютерийн техник-менежментийн сургууль, ШУТИС
  • 1996-1999 он Дэд профессор, Компьютерийн техник-менежментийн сургууль, ШУТИС
  • 1994-1995 он Багш, Компьютерийн техник-менежментийн сургууль, ШУТИС
  • 1985-1990 он Секторын эрхлэгч Ой, агнуурын эрдэм шинжилгээний институт
  • 1979-1984 он Эрдэм шинжилгээний ажилтан Ой, агнуурын эрдэм шинжилгээний институт

 

ХИЙСЭН СУДАЛГАА

  • 2013 он “ОРГИЛ” жуулчны бааз байгуулах төсөл Хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх сэтгэл зүйн хүчин зүйлсийн судалгаа
  • 2012 он “Газар шим” төсөл
  • Шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх төсөл
  • 2011 он Монголын авто машины зах зээлийн судалгаа Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг
  • 2010 он Зэсийн баяжмалын зах зээлийн үнэ, коньюнктурын судалгаа” Маркетингийн албаны дүрэм
  • 2009 он Нийтийн тээврийн шинэ чиглэл нээх төсөл Сургалт хөгжлийн хөтөлбөр
  • 2002 он “Дэлхийн худалдааны байгууллага ба Хятад улс” сэдэвт зайн сургалтын төсөл Бэрх – Уул” улсын үйлдвэрийн газрын 2002 оны бизнес төлөвлөгөө
  • 2001 он “Цэн трейд” ХХК – ны маркетингийн судалгааны тайлан
  • 2000 он Ноолууран бүтээгдэхүүний зах зээлийн төлөв байдлын судалгааны тайлан

 

ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ, ТЭТГЭЛЭГ

  • 2014 он “Байгаль орчны тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг
  • 2013 он ”Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг
  • 2010 он “Алтан гадас” одон
  • 2006 он “Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг
  • 1999 он “Худалдаа – үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг
  • 1998 он БОХЯ – ны Хүндэт жуух
  • 1985 он “Тэргүүний сэхээтэн залуу” алтан медаль

 

МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЧЛЭЛ

  • Монголын Маркетингийн Холбооны гишүүн
  • Монголын Ойчдын Холбооны гишүүн
  • ОХУ-д сургууль төгсөгчдийн холбооны гишүүн

 

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

  • 2011 он Англи хэлний курс 1 сар ELC Cairns, Австрали
  • 2010 он Туршлага судлах 1 сар Г.В. Плехановын нэрэмжит ОХУ – ын Эдийн засгийн их сургууль, Москва, ОХУ
  • 2003 он Маркетингийн дээд курс 2 сар Бизнесийн сургууль, Дели, БНЭУ
  • 2000 он Англи хэл, сурган, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр модуль сургалт 5 сар Удирдлагын Академи, УБ, Монгол, Куртины Технологийн их сургууль, Перт, Австрали
  • 1996 он “Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний курс 1 сар Дэлхийн банкны Монгол улс дахь салбар, УБ, Монгол
  • 1986 он Удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх курс 3 сар Бүх Холбоотын Удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх Институт, Москва, ЗХУ (хуучнаар),

 

БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

 

Нэгэн сэдэвт бүтээл

  • 2002  Маркетингийн дасгалын хураамж
  • 1994  Повышение эффективности функционирования леспромхозов Монголии в условиях рыночной экономики

 

Хамтын бүтээл

  • 2011   “Маркетингийн шинжилгээ, загварчлал” электрон хичээл
  • 2010   “Үр дүнд суурилсан менежментийг (ҮСМ) их сургуульд хэрэгжүүлэх нь” төслийн дэд бүлэг: “КТМС- ийн нийгмийн хөгжлийн асуудал”
  • 1997  Д.Д.Речман, М.Х.Мескон, Д.З.Тилл, К.В.Боуви Орчин үеийн бизнес – I дэвтэр “Бизнесийн үндэс”
  • 1984   “ОМАҮС-ын хөгжил, байршлын ерөнхий схем”
  • 1980   “ОМАҮС-ын ШУТД-ийн 2000 оны цогцолбор программ”

 

Эрдэм шинжилгээний илтгэл

  • 2014
    • К вопросу развития образования в Монголии  Двадцать седьмые Международные Плехановские чтение (Десятая конференция в филиале.): Материалы докладов сотрудников, преподавателей и студентов Улан – Баторского филиала ФГБОУ ВПО ” Российский экономический университет им.Г.В Плеханова”. М.: Изд-во Рос.экон.универ., 2014.
    • Нийгмийн маркетингийн онол – практикийн асуудалд СЭЗДС байгуулагдсаны 90 жилийн ойд зориулсан “Монголын нийгэм, эдийн засгийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, УБ хот, 07-  05-2014
    • Нийгмийн маркетингийн хөгжилд бизнесийн байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг “ЭРДЭМ СУДЛАЛ – 2014” Эдийн засаг, Менежментийн салбарын багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ, 2014-05-03
    • К вопросу регионального развития Монголии, с применением кластерного подхода «Экономика знаний: проблемы формирования и перспективы развития» {Текст}:      материалы Междунар. науч.- практ. конф., / Челяб. ин-т (фил.) РГТЭУ, – Челябинск: Фотохудожник, 2014.-276с.
  • 2013
    • К вопросу о коррупции в Монголии ОН-ЛАЙН ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ* «Организационно-управленческие механизмы антикоррупционной деятельности: (российский и зарубежный опыт)» 12.11.2013 года
    • Е – Бизнесийн түүхэн хөгжлөөс    Marketing Today сэтгүүл, УБ хот, 2013/08, 36х К вопросу развития некоммерческого маркетинга в Монголии «Социально-экономические ориентиры   инновационного развития современного общества»{Текст}: материалы Междунар. науч.- практ. конф., / Челяб. ин-т (фил.) РГТЭУ, – Челябинск: Фотохудожник, 2013.-248с.
    • Барааны өрсөлдөх чадварыг хэрэглэгчийн үнэлэмжид тулгуурлан тооцох арга    зүйн    асуудалд Marketing Today сэтгүүл, УБ хот, 2013/08, 36х
    • Арилжааны бус маркетинг ба түүний онцлог   Marketing Today сэтгүүл, УБ хот, 2013/07, 45х
    • Вайрал маркетингийн онол – арга зүйн асуудалд “Төрийн болон бизнесийн салбарын маркетингийн хөгжлийн асуудал” Маркетингийн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, УБ, 2013-04-26
    • Орчны хувьсал – Маркетингийн хөгжил Marketing Today сэтгүүл, УБ хот, 2013/04, 32х
    • Развития онлайн торговли в Монголии «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛЕХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» (Девятая конференция в филиале.): Материалы докладов сотрудников, преподавателей и студентов Улан-Баторского филиала ФГБОУ ВПО “Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова” и других вузов. М.: Изд-во “Гриф и К”, 2013. – 157с.
    • Нийгмийн маркетингийн хөгжилд ТТБ – ын гүйцэтгэх үүрэг УБ, “ЭРДЭМ        СУДЛАЛ – 2013” Эдийн засаг, Менежментийн салбарын багш арын эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ, 2013-04-19
  • 2012
    • К вопросу формирования управления маркетингом в Монголии   Сборник тезисов докладов и статей региональной межвузовской интерактивной Он-лайн   видеоконференция ведущих государтвенных университетов Приволжского             Федерального округа и РЭУ им. Плеханова, 138с, Москва, 2012
    • Intergrating the Budget of Advertisement  Northeastern University, China
    • Chonbuk National University, Korea, MUST, October 25 – 27, 2012
    • An Evaluation of Characteristics and Possibilities to Improve Wheat Farming             Management in Mongolia Northeastern University, China
    • Chonbuk National University, Korea, MUST, Mongolia, October 25 – 27, 2012
    • Online trading development approaches    The International Conference “Marketing Development in Mongolia & Business environment”, UB, 2012
    • “Зар сурталчилгааны үр ашигт нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгааны зарим үр дүнгээс” “Маркетингийн хөгжил, бизнесийн орчин” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, УБ хот, 2012
  • 2011
    • Онлайн хэрэглэгчдийн худалдан авах зан төлөвийн судалгааны зарим ү дүнгээс  ШУТИС, Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл № 2/118, 2011
  • 2010
    • “Some Issues of Marketing & Management An International conference, Book of papers, Korea, 2010
    • “Contributions towars integrated marketing management” The 1st International    Conference of Marketing”, MUST, Chonbuk National University of Korea, UB, 2010
    • Бүтээгдэхүүний эрхэмлэх байдлыг үнэлэх арга зүйн асуудалд ШУТИС,             Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл № 2/114, 2010
    • Некоторые вопросы усовершенствования управления человеческим ресурсом в организациях Международная научно-практическая конференция, УБ, 2010
    • Маркетингийн орчин үеийн урсгал чиглэлүүд “Багшийн эрдэм” ЭШБХ – ын эмхэтгэл, № 1/105, 2010
  • 2009
    • Маркетингийн удирдлагын төлөвшлийн асуудалд     ШУТИС, Эрдэм             шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл № 10/112, 2009
    • Монгол улсад онлайн худалдааг хөгжүүлэх асуудалд КтМС, Эрдэм             шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл № 3/107, 2009

Comments are closed.

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан