ENGMNG

Л.Оюунцэцэг

Лувсандондов ОюунцэцэгL.Oyuntsetseg

Технологийн менежментийн салбарын эрхлэгч

 

 

ХОЛБОО БАРИХ

 

БОЛОВСРОЛ

 • 1971-1981, Завхан, Улиастай, Элдэв-Очирын нэрэмжит 10 жилийн дунд сургууль
 • 1981-1982, Эрхүү, Улсын Их сургуулийн бэлтгэл курс
 • 1982-1987, Эрхүү, Улс Ардын Аж Ахуйн Дээд сургууль (УАААДС)
 • 1991-1992, Төрийн захиргаа удирдлагын хөгжлийн институт
 • 1994-1998, МУИС-ийн Аспирантур
 • 2004-2007, ОХУ-ын Г.В. Плехановын нэрэмжит Эдийн засгийн академийн докторантур

Эрдмийн зэрэг, цол:  

 • 1998 Эдийн засгийн ухааны дэд доктор(PhD)
 • 2009 Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор(ScD)
 • 2003 Дэд профессор
 • 2006 Профессор

 

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

 • 2014 оноос ШУТИС, Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль, Технологийн менежментийн салбарын эрхлэгч
 • 2011 оноос ШУТИС, КТМС-ийн Эрдэм шинжилгээ, инноваци эрхэлсэн дэд захирал
 • 2008 оноос ШУТИС, КТМС-ийн Маркетинг, үйлдвэрлэлийн багийн профессор
 • 2004-2007 оноос ШУТИС, КТМС-ийн Маркетинг, үйлдвэрлэлийн удирдлагын багийн тэргүүлэх профессор
 • 2003 оноос ШУТИС-ийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн судалгаа, сургалтын төвийн захирал
 • 2002 -2004 ШУТИС, КТМС-ийн Үйлдвэрлэл, бүтээмжийн удирдлагын багийн тэргүүлэх профессор
 • 2001-2002 ШУТИС, КТМС-ийн Үйлдвэрлэл технологийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч
 • 1992-2001 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль(ШУТИС), Компьютерийн техник менежментийн сургууль(КТМС)-д багш, ахлах багш
 • 1988-1992 Дорноговь, НААҮУГ, Хөдөлмөрийн эдийн засагч
 • 1987-1988 Хөдөлмөр нийгэм хангамжийн улсын хороо, Мэргэжилтэн

 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ:

 • ШУТ, инновацийг хөгжүүлэх бодлого боловсруулах, инновацийн тогтолцоо бүрдүүлэх арга зам, ШУТ-ийн салбарын хөгжлийн түвшин тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх арга зүй
 • Өөрчлөн байгуулалт, инновацийн удирдлага, технологи дамжуулалт, инкубаци,
 • Аж үйлдвэр, Шинжлэх ухааны парк, инновацийн кластерийн хөгжлийн асуудал
 • Аж үйлдвэрийн салбар, аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүтээмж, үр ашгийг дээшлүүлэх,

зардлыг бууруулах асуудал

 • Чанар дээшлүүлэх, Чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улсын ISO9000 стандарт

нэвтрүүлэх асуудал

 • Хөдөлмөрийн зах зээл, ажил эрхлэлт, амьжиргааны түвшин
 • ЖДҮ, бизнесийн байгууллагын менежментийг боловсронгуй болгох боломж, арга зам
 • Брэнд бүрдүүлэлт, брэндийн менежмент, маркетинг, зах зээлийн судалгаа
 • Дээд боловсролын салбарыг хөгжүүлэх асуудал

 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ:

 • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэг:                                  103
 • Эрдэм шинжилгээний илтгэл:                                      95
 • Төсөл, гэрээт ажил:                                                      34
 • Сургалт арга зүйн материал                                        44
 • Монограф, ном, сурах бичиг, гарын авлага               18
 • Эмхэтгэж хэвлүүлсэн, редакторласан ном бүтээл    25

 

ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ, ТЭТГЭЛЭГ

2012 он Шинжлэх ухааны  тэргүүний ажилтан цол, тэмдэг
2009 он МАБНХ-ны Багшийн гавъяа одон
2008 он Боловсролын тэргүүний ажилтан цол, тэмдэг
2007 он ШУТИС-ийн чансаа өндөртэй профессор
2006 он БСШУЯ-ны Жуух бичиг
2006 он ШУТИС-ийн өргөмжлөл
2006  он Тэргүүний профессор
2005 он Тэргүүний профессор өргөмжлөл
2004 он ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн шагнал
2004 он КтМС-ийн  Шилдэг судлаач багш
2003 он КтМС-ийн  Тэргүүний судлаач багш
2001 он Худалдаа аж үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан цол, тэмдэг
2000 он КтМС-ийн Сургалтын тэргүүний  багш
1998 он КтМС-ийн  Тэргүүний судлаач багш

 

МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЧЛЭЛ

 • Монголын инновацийн холбооны гүйцэтгэх захирал
 • Мэргэжлийн инновацийн менежментийн олон улсын нийгэмлэгийн гишүүн
 • Монголын үндэсний зөвлөхүүдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн
 • Монголын маркетингийн холбооны гишүүн
 • Монголын бүтээмжийн төвийн зөвлөх

 

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2013    Workshop on Raising Productivity in Higher Education, 7–11 October 2013, Yogyakarta, Indonesia
 • 2011     Training workshop on Business Incubation and  Innovation Management,  NDIC, MUST, MIA, Korea  Development Institute, Hanbat National University, S. Korea,  2011. 11.  3-4
 • 2010    STP International Training Program 2010 Daedeok Innopolis, Daejeon, Korea, 29 Nov- 10 Dec, 2010
 • 2007    Women Resources, Future of Science and Technology, Chungbuk- Mongolian Women Scientists Forum,  South Korea, 2007.02.27
 • 2003    Seminar on Business Incubators for SMEs, APO, 15-19 Sep. 2003, ROC
 • 2002    Жижиг ба том бизнесийг уялдуудан хөгжүүлэх асуудал, Сургалт семинар, АББ, Тайван, Тайпей, 2002, 5 сар
 • 2001    Үйлдвэрлэлийн  менежмент, Аж үйлдвэрийн инженеринг, Чанарын менежмент, Бизнес консальтинг, Модулийн сургалт, Тайван, Чао  Янгийн Технологийн их сургууль
 • 2001 ISO 9000 ба  ISO 14000, Сургалт семинар, ОУСБ, СХҮТ, Улаанбаатар
 • 1999 APO seminar on Development of Productivity Specialists, India, New Delhi. Nov. 1999     
 • 1992 Бизнесийн удирдлагын сургалт, ТЗУХИ
 • 1998  Эдийн засаг, менежментийн модулийн сургалт, Австрали, Перт, Куртины Технологийн их сургууль, 1998, 9-12 сар
 • 1998    Бизнесийн англи хэлний курс, Австрали, Куртины Технологийн их сургууль, 1998, 9-12 сар
 • 1995    Бизнесийн англи хэлний курс, ТЗАХИ, 1995, 9-12 сар            

 

БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

            No
Бүтээлийн нэр
Хэвлэлийн нэр, дугаар, хуудас Хамтран бичсэн зохиогч
1 2 3 4
I. Нэг. Бичиж, нийтлүүлсэн өгүүлэг
1. Монгол улсын хөгжлийн бодлогын асуудалд “Монголын нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн асуудалд”, Олон улсын бага хурлын эмхэтгэл, СЭЗДС, 2014.05
2. Инноваци ба энтрепренёр боловсролын  хөгжлийн чиг хандлага ШУТИС-ийн ЭШ-ний бүтээл, 2014, № 10/57
3. Using BSC method in Hospital(in case of Solongo hospital) IFOST-2013 Proceeding of International Conference on Strategic Technology, 2013.07
 1. Garavkhuu
4. Innovation Driving Development Model for Mongolia ICIC 2011 Proceeding of International Conference on Innovation Clusters in Daedeok, Korea, 2011.05 -
5. Marketing Issues of Government Innovation Policy Proceedings of The first international conference on Marketing, Chunbok University, South Korea, MUST, CSMS, 2010.10.15, p. 17-25 М. Саруул-Эрдэнэ
6. Проблемы развития национальной инновационной системы в Монголии “Инновационные направления развитиямалого и среднего предпринимательства”, сборник ,  БГУЭП, Иркутск, РФ, 2010 -
7. Монгол улсад үндэсний инновацийн тогтолцоо хөгжүүлэх арга зам “XXI зууны менежментийн тулгамдсан асуудлууд” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, ШУТИС, КтМС, 2009, х. 54-74 -
8. Инновацийн загвар ба шинэ парадигм ШУТИС, ЭШБ, № 10/112, 2009, х. 216-227 Д. Ариунжаргал
9. Зохион байгуулалтын инновацийн мөн чанар ШУТИС, ЭШБ, № 10/112, 2009, х. 228-236 Д. Ариунжаргал
10. Үндэсний инновацийн тогтолцоо ба үндэсний хөгжлийн шинэ парадигм ШУТИС, КтМС, “Багшийн эрдэм” багш нарын бүтээлийн  эмхэтгэл, 2009, х. 74-85 -
11. Үндэсний инновацийн тогтолцоо хөгжүүлэх үзэл баримтлал: Их сургуулийн гүйцэтгэх үүрэг “Шинжлэх ухаан, технологи, Монгол улсын хөгжил” эмхэтгэл, ШУТИС, 2009, х. 244-258 -
12. National Innovation System of Mongolia: Theoretical and methodological framework Journal, International Financial Management, №4, 2009, Korea, ISBN 15989406 -
13. К вопросу формирования НИС как механизма реализации национальной инновационной политики (на примере Монголии) “Актуальные проблемы  Российско-Монгольского сотрудничества” сборник  РЭА им. Г.В. Плеханова, 2009 -
14. Монгол улсад  үндэсний инновацийн тогтолцоо  хөгжүүлэх асуудалд Удирдлагын академи, Удирдахуйн онол, практикийн асуудлууд, ЭШБ, № 08, 2009, х. 33-45 -
15. Монгол улсын инновацийн түүхэн  хөгжлийг судлах асуудалд Худалдаа үйлдвэрийн дээд сургууль, ЭШБ, № 16(09), 2009 -
16. Монголын үндэсний инновацийн тогтолцоо ба үндэсний хөгжлийн шинэ парадигм ШУТИС, КтМС, ЭШБ, № 2/104, 2009 -
17. Монголын үндэсний инновацийн тогтолцоо хөгжүүлэх арга зам “Инноваци ба эдийн засаг, бизнесийн хөгжил” Олон улсын бага хурлын эмхтгэл, –УБ., МУИС, ЭЗ-ийн сургууль,  2009, х. 10-25 -
18. Үндэсний инновацийн тогтолцоо хөгжүүлэхэд ШУТИС-ийн гүйцэтгэх үүрэг “Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэрлэлийн ШУТ-ийн чадавхийг сайжруулахад инновацийн гүйцэтгэх үүрэг” эмхэтгэл, 2009, х. 81-96 -
19. Монгол улсад Үндэсний инновацийн тогтолцоо  бүрдүүлж хөгжүүлэх арга зам “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: инноваци ба аж үйлдвэрийн бодлого”онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл, ШУТИС,  КтМС, ЖДҮССТ,  2009 -
20. Инновацийн мөн чанар, ач холбогдол, хөгжлийн мөчлөг “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: инноваци ба аж үйлдвэрийн бодлого”онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл, ШУТИС,  КтМС, ЖДҮССТ,  2009 Б.Ариунжаргал
21. Инновацийн маркетингийн мөн чанар, хөгжлийн чиг хандлага “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: инноваци ба аж үйлдвэрийн бодлого”онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл, ШУТИС,  КтМС, ЖДҮССТ,  2009 О.Бат-Ундрах
22. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар дахь инновацийн хөгжил “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: инноваци ба аж үйлдвэрийн бодлого”онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл, ШУТИС,  КтМС, ЖДҮССТ,  2009 Ш.Эрдэнэхүү
23. Улаанбаатар хотын Ахуй үйлчилгээний хөгжлийн өнөөгийн төлөв “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: инноваци ба аж үйлдвэрийн бодлого”онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл, ШУТИС,  КтМС, ЖДҮССТ,  2009 Н.Батцэнгэл
24. Бизнесийн байгууллагад бүтээмж дээшлүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар инновацийн соёлыг төлөвшүүлэх нь “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: инноваци ба аж үйлдвэрийн бодлого”онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл, ШУТИС,  КтМС, ЖДҮССТ,  2009 Т.ГаравхүүМ.Саруул-Эрдэнэ
25. Современные  тенденции инвестирования в развитие монгольской экономики “Инвестиции в России” /журнал онсультативного совета по иностранным инвестициям в России, Москва, 2007, №12, с. 19-28 Х. Лүндэнбазар
26. Инновационная направленность интеграции науки-образования- индустрии “Известия Иркутской государственной  экономической академии” (Байкальский государственный университет экономики и права) /журнал, 2007, № 1(51), с. 33-37 С. Давааням
27. Инструменты государственной экологической политики: международный опыт “Государственное управление в 21 веке: традиции и инновации”, Часть 1, -М.: /Российская политическая энциклопедия, 2007, ISBN978-5-8243-084-5, с. 800-807 М. ТерешинаТ. Тамбовцева
28. Определение и оценка  инновационного потенциала национальной экономики:  Методологический аспект Книга докладов научной конференции посвященной 100 летной юбилеи  Хачатурова Т. С., МГУ, Москва, 2007, – 8 с. -
29. Үйлдвэрийн газрын инновацийн идэвхижилийг судлах арга зүй Хүн ба Хүнс, /сэтгүүл, 2007, № 4(66), х. 26-29 Б. ЦэрэндоржМ. Саруул-Эрдэнэ
30. Үндэсний инновацийн тогтолцооны  хөгжил, хандлага “Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн холбоо” /эмхэтгэл, ШУТИС, КтМС, 2007, х. 70- 82 -
31. Дээд боловсролын байгууллагад олон улсын ISO 9000 стандарт нэвтрүүлэх боломж “ISO 9000- 20 жилд” /эмхэтгэл, СХҮТ, ШУТИС, КтМС, УБ, 2007, х. 29-39 М. Заяа
32. Монголын үндэсний инновацийн тогтолцоо: арга зүйн үндэс, хөгжүүлэх боломж “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: хөгжлийн хандлага, олон улсын туршлага” /илтгэл, өгүүлгийн эмхтгэл, -УБ, 2007, х. 15-42 -
33. Үйлдвэрийн газрын инновацийн идэвхжилийг судлах арга зүй “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: хөгжлийн хандлага, олон улсын туршлага” /илтгэл, өгүүлгийн эмхтгэл, -УБ, 2007, х. 180-193 М. Саруул-Эрдэнэ
34. Чанарын удирдлагын тогтолцооны хөгжлийн хандлага “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: хөгжлийн хандлага, олон улсын туршлага” /илтгэл, өгүүлгийн эмхтгэл, -УБ, 2007, х. 194- 206 М. Заяа
35. Сущность и содержание инновации “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: хөгжлийн хандлага, олон улсын туршлага” /илтгэл, өгүүлгийн эмхтгэл, -УБ, 2007, х. 232-250 -
36. Тенденция развития инновационной сферы  “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: хөгжлийн хандлага, олон улсын туршлага” /илтгэл, өгүүлгийн эмхтгэл, -УБ, 2007, х. 251-270 -
37. Сущность и роль национальной инновационной системы “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: хөгжлийн хандлага, олон улсын туршлага” /илтгэл, өгүүлгийн эмхтгэл, -УБ, 2007, х. 271-286 -
38. Методологический аспект определения и оценки уровня инновационного развития страны “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: хөгжлийн хандлага, олон улсын туршлага” /илтгэл, өгүүлгийн эмхтгэл, -УБ, 2007, х. 286-303 -
39. Некоторые результаты анализа и  оценки  инновационного потенциала Монголии “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: хөгжлийн хандлага, олон улсын туршлага” /илтгэл, өгүүлгийн эмхтгэл, -УБ, 2007,  х. 304-326 -
40. Современные тенденции социально-экономического развития Монголии и инновационная направленность природопользования “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: хөгжлийн хандлага, олон улсын туршлага” /илтгэл, өгүүлгийн эмхтгэл, -УБ, 2007, х. 327-346 -
41. Инновационный подход к вопросу устойчивого развития Монголии на региональном уровне “Использование и охрана природных ресурсов в России” /журнал, -М.: 2006, №5(89), с. 150-156, -0.88 п.л. -
42. Тенденции развития промышленности и природопользования в Монголии “Экономика природопользование”/журнал, -М.: 2006, № 5, с. 106-115, 0.63 п.л. -
43. К вопросу разработки национальной инновационной политики Известия  МАН ВШ, /журнал, -М.: 2006,  2(36), с. 140-152, – 0.75 п.л. -
44. Сургалтын чанар, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс ШУТИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг, 2006, № 5/ 86, х. 47-55 М. Заяа М. Саруул-Эрдэнэ
45. Монголын инновацийн түүхэн хөгжлийн хандлага  ШУТИС-ийн Эрдэмтэн багш нарын Эрдмийн их чуулганы илтгэлүүдийн /эмхэтгэл, ШУТИС, 2006, х. 73-85 -
46. Бүтээмж дээшлүүлэх Эрдэнэт хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан зорилтууд Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан Х. Байгабылийн нэрэмжит мастерийн зөвлөгөөн /эмхэтгэл, -Эрдэнэт, УБЭҮ, 2006, х. 32-41 -
47. Инновацид тулгуурлан бүтээмжийн удирдлагыг боловсронгуй болгох асуудалд Доктор оюутны эрдэм шинжилгээний  бүтээл /эмхэтгэл, ШУТИС, КтМС, 2006, х. 14-23 Л. Батгэрэл
48. Роль и участие университета в развитии инкубации технологии и бизнеса Известия  МАН ВШ  /журнал, -М.: 2005,  2(32), с. 73-81 Д. Бадарч
49. Инноваци ба Эрдэнэт үйлдвэрийн ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага “Наука – производство – концепция развития СП Эрдэнэт” Научно – практическая конференция, 2005 -
50. К вопросу разработки инновационной стратегии и политики Монголии в области регионального развития “Тенденции и проблемы экономического развития региона”Материалы международной научно-практической конференции, Изд-во ВСГТУ, 2005, с. 27-30, 0.5 пл. Л. Наранцэцэг
51. Монгол улсын үндэсний инновацийн бодлого стратегийн үндсэн чиглэл “Инноваци ба нийгэм эдийн засгийн хөгжил” Олон улсын бага хурлын эмхтгэл, УБ., 2005, х. 116-120 Б. Энхтүвшин
52. Улс орнуудын инновацийн бодлого,  үндэсний инновацийн систем: ололт туршлага “Инноваци ба нийгэм эдийн засгийн хөгжил” Олон улсын бага хурлын эмхтгэл, -УБ., 2005, х. 116-120 -
53. Инновацийн таатай орчныг бүрдүүлэх асуудалд “ШУТ” Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл танин мэдэхүйн мэдээллийн сэтгүүл, 2005, No1 Д. Баярмаа
54. Үндэсний инновацийн бодлого, стратеги ШУТИС, ЭШБ, 2005, No. 5/76,  х. 12-23 -
55. Linkages between Science-Education-Business: Problems of Development “Higher Education Trends in XXI Century” International Symposium, Mongolia, 2004, х. 78-88
 1. Delgermaa
 2. Zaya
 3. Bayarmaa
56. A Cooperative Delivery System forDistance Education in Mongolia

 

Proceedings of the 2004 American Society for Engineering Education. Annual Conference and  Exposition, 2004, -10 p. Stuart D. Kellogg
57. Монгол улсын инновацийн түүхэн хөгжил, цаашдын чиг хандлага “Инновацийн удирдлага, хэрэгжилтийн механизм” онол практикийн бага хурлын эмхтгэл, -УБ., 2004 -
58. Инновацийн хөгжилд бизнес эрхлэлтийн гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол “Инновацийн удирдлага, хэрэгжилтийн механизм” онол практикийн бага хурлын эмхтгэл, -УБ., 2004 Д. Баярмаа
59. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зохион байгуулалтын шинэчлэлийн асуудалд “Инновацийн удирдлага, хэрэгжилтийн механизм” онол практикийн бага хурлын эмхтгэл, -УБ., 2004 Д. Цэцэгмаа
60. Хангайн бүсийн эдийн засгийн хөгжлийн түвшний судалгаа, зарим үр дүн “Инновацийн удирдлага, хэрэгжилтийн механизм” онол практикийн бага хурлын эмхтгэл, -УБ., 2004 Л. Наранцэцэг
61. УБЭҮ-ийн Баяжуулах фабрикийн бүтээмжийн хэмжилт шинжилгээний арга зүй “Инновацийн удирдлага, хэрэгжилтийн механизм” онол практикийн бага хурлын эмхтгэл, -УБ., 2004 М. ЗаяаЛ. Дэлгэрмаа
62. УБЭҮ-ийн Баяжуулах фабрикийн бүтээмжийн шинжилгээний зарим үр дүн “Инновацийн удирдлага, хэрэгжилтийн механизм” онол практикийн бага хурлын эмхтгэл, -УБ., 2004 М. ЗаяаЛ. Дэлгэрмаа

Л. Батгэрэл

63. Үндэсний инновацийн систем-Технологийн инкубаци: Финляндын туршлага “Технологийн инкубаци-бизнесийн хөгжлийн орчин” Чуулга уулзалтын илтгэлүүдийн эмхтгэл, -УБ., 2004, х. 152-171 Д. Баярмаа
64. Инноваци ба эдийн засгийн өсөлт “Технологийн инкубаци-бизнесийн хөгжлийн орчин” Чуулга уулзалтын илтгэлүүдийн эмхтгэл, -УБ., 2004, х. 80-94 Д. БаярмааМ. Заяа

Л. Дэлгэрмаа

65. Технологи бизнесийн инкубацийг хөгжүүлэхэд ШУТИС-ийн гүйцэтгэх үүрэг, оролцоо “Технологийн инкубаци-бизнесийн хөгжлийн орчин” Чуулга уулзалтын илтгэлүүдийн эмхтгэл, -УБ., 2004, х. 27-45 Д. Дашжамц,А. Мөнхболд.
66. Монголын бизнесийн хөгжлийн тулгамдсан асуудал ШУТИС, ЭШБ, No.6/68, 2004, х. 66-80 М. Заяа
67. Доктор Б. Цэрэндоржийн бүтээл дэх аж үйлдвэрийн эдийн засгийн онол-арга зүйн асуудлууд ШУТИС, ЭШБ, No. 6/68, 2004, х. 50-65 -
68. Аж үйлдвэрийн парк, технологи бизнесийн инкубацийг хөгжүүлэхэд ШУТИС-ийн гүйцэтгэх үүрэг, оролцоо “Аж үйлдвэрийн паркийн хөгжлийн асуудал” онол практикийн бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл, -УБ., 2003, х. 37-53 А. Эрдэнэбаатар
69. ЖДҮ-ийн хөгжил ба технологи бизнесийн нкубаци “ЖДҮ-ийн хөгжил: одоо ба ирээдүй” сэдэвт онол практикийн бага хурын эмхэтгэл,ШУТИС, ЭШБ, 4/56, 2003 М. Заяа
70. Технологи бизнесийн инкубаци ба хувцас үйлдвэрлэл ШУТИС, ЭШБ, No. 2/63, 2003, х. 17-29 М. Заяа
71. Оёдлын үйлдвэрийн салбарын өрсөлдөх чадварын судалгааны арга зүйн асуудалд ШУТИС, ЭШБ, No. 2/63, 2003, х. 30-41 Л. Дэлгэрмаа
72. Бүс нутгийн хөгжил ба бүтээмжийн менежментийн асуудал  “Бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжил ба бүтээмж”, ШУТИС, Дарханы Технологийн сургууль, ЭШБ, 2003, х. 16-36 Л. Наранцэцэг
73. Монголын бүтээмжийн менежментийн онол арга зүйн хандлага, бүс нутгийн хөгжилд бүтээмжийн гүйцэтгэх үүрэг Завхан аймгийн хөгжлийн зарим асуудал, шийдвэрлэх арга зам, товхимол,- УБ.,   2003, х. 162-172 -
ХХI зууны өрсөлдөх чадвар, бүтээмжийн стратеги Завхан аймгийн хөгжлийн зарим асуудал, шийдвэрлэх арга зам, товхимол,- УБ.,   2003, х. 132-145 -
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил ба технологи бизнесийн инкубаци Завхан аймгийн хөгжлийн зарим асуудал, шийдвэрлэх арга зам, товхимол,- УБ., 2003, х. 145-162 М. Заяа
Технологи бизнесийн инкубаци: мөн чанар, ач холбогдол Шинжлэх ухаан технологи сэтгүүл2003,  No 3 -
Бүс нутаг дахь бүтээмжийн менежментийн загвар ШУТИС, ЭШБ, No. 4/56, 2003, х. 122-132 Л. Наранцэцэг
Микро эдийн засгийн  менежмент: өнөө ба ирээдүй Шинжлэх ухаан технологи сэтгүүл, 2003,  No1 Х. Пүрэвдагва
Бизнесийн инкубацийн менежментийн асуудал ШУТИС, ЭШБ. 2002. No. 4/50. Х. ПүрэвдагваБ. Түмэндэлгэр

Х. Ариунаа

Үндэсний үйлдвэрлэл ба бүс нутгийн хөгжил ТИС, ЭШБ, 2001, No. 6/46, х. 346-349 Л. Наранцэцэг
Удирдлагын арга барил, манлайллын үр ашгийн судалгаа ТИС, ЭШБ, 2001, No. 6/46, х.  218-221 Л. Цэрэнчимэд
Бүс нутаг дахь бүтээмжийн менежментийн асуудал ТИС, ЭШБ, 2001, No. 6/46, х.  60-67 Л. Наранцэцэг
Микро эдийн засгийн түвшин дэх менежментийн төлөвшил, хөгжлийн хандлага ТИС, ЭШБ, 2001, No. 4/44, х.  87-94 Х. ПүрэвдагваГ. Батхүрэл

ба бусад

XXI зууны өрсөлдөх чадвар, бүтээмжийн стратеги ТИС, ЭШБ, 2000, No. 2/37, х.1-15, 8х. 1хх. Х. ПүрэвдагваП. Шүрчулуу
Стандартчиллын хөгжил, гүйцэтгэх үүрэг ТИС, ЭШБ, 2000, No. 3/38 Б. Ариунжаргал
“Kansei engineering” систем, түүний хэрэглээ ТИС, ЭШБ, 2000, No. 3/38, х. 19-31, -7 х., 1хх. Б. Алтантуяа
Эдийн засгийн үр ашиг ба бүтээмжийн уялдаа холбоо, өсөлтийн зүй тогтол Эдийн засаг сонин, 1999,11 сар, No. 004 -
Бүтээмжийн мөн чанар, агуулга “Хүн ба хүнс”,1999, №. 4, х.10-17, 8х.1.0 хх. Б. Цэрэндорж
Менежерийн ур чадварыг хязгаарлах хүчин зүйлс, тэдгээрийг даван туулах нь “Хүн ба хүнс” 1999 No. 1,  х.7-16, 9х. 1.0 хх. Б. Цэрэндорж
Удирдлагын арга барил, манлайллын үр ашиг “Хүн ба хүнс” 1999 No. 2,  х. 5-12, 7х. 0.9 хх. Б. Цэрэндорж
Бүтээмжийн агуулга, мөн чанар, ач холбогдол “Хүн ба хүнс” 1998 No. 5/29,  х. 4-10, 8х. 1.0 хх. Б. Цэрэндорж
Хүний нөөцийн удирдлага “Хүн ба хүнс” 1997, No. 2 х.4-10, 0.9 хх. Б. Цэрэндорж
Манлайлал “Хүн ба хүнс” 1997, No. 3,4 7х. 0.9 хх. Б. Цэрэндорж
Машин тоног төхөөрөмжийн эдийн засгийн үр ашиг ба бүтээмжийг дээшлүүлэхэд өртгийн инженерчлэлийн аргыг хэрэглэх нь ТИС. ЭШБ. 1997. No. 3/29, – 8х, 1.0 хх Б. Алтантуяа
Бүтээмжинд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгааны асуудалд ТИС. ЭШБ. 1997. No. 2/28/, х. 123-133, -8 х, 1.0 хх Т.  Дорж
Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын бүтээмжийн удирдлагыг боловсронгуй болгох асуудалд ТИС. ЭШБ. 1997. No. 4/26/ 8х, 1.0хх, х.123-133 -
Бүтээмжийн талаарх онолын сэтгэлгээний түүхэн хөгжил, Азийн бүтээмжийн чиг хандлага ТИС. ЭШБ. 1996. No. 3/25/ х.131-137, 0.8хх -
Бүтээмж: ойлголт, мөн чанар, агуулга, ач холбогдол ТИС. ЭШБ. 1996. No. 3/25/ х.123-130, 0.9хх    - -
Стратегийн төлөвлөлт: агуулга, мөн чанар, үүрэг ач холбогдол “Хүн ба хүнс” 1996, No. 1,2 6х. 0.75хх Б. Цэрэндорж
Байгууллагын зохион байгуулалт, бүтэц “Хүн ба хүнс” 1996, No. 3, х. 11-18 Б. Цэрэндорж
Маркетинг, маркетингийн судалгааны мөн чанар агуулга, ач холбогдол ТИС. ЭШБ. 1996. No. 1/23, х.119-133, 1.8хх -
Жижиг дунд үйлдвэрийн төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах асуудалд ТИС. ЭШБ. 1996. No. 1/23,  х. 134-146, 1.5хх -
Менежментийн мөн чанар агуулга “Хүн ба хүнс” 1995. No. 3,4.7 х.  0.88 хх. Б. Цэрэндорж
II.
Хоёр. Эрдэм шинжилгээний хурал, семинарын илтгэл
Инноваци ба Бүтээмжийн уялдаа холбоо “1000 инженерийн зөвлөгөөн”, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, 2014. 06.13 -
Монгол улсын хөгжлийн бодлогын асуудалд “Монголын нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн асуудалд”, Олон улсын бага хурлын эмхэтгэл, СЭЗДС, 2014.05.07 -
Инноваци ба энтрепренёр боловсролынхөгжлийн чиг хандлага “Монголын менежментийн хөгжил: Өв уламжлал ба шинэчлэл”. ЭШ-ний бага хурал, ШУТИС, КТМС, 2014.05.03 -
Хэрхэн амжилттай суралцах вэ? Бизнесийн удирдлагын  мэргэжил сурталчилах өдөрлөгийн хүрээнд зохион байгуулсан семинар, ШУТИС, КтМС, 2013.05.18 -
Сонгодог урлагийн зах зээл ба хэрэглэгчийн хандлага “Сонгодог урлаг-50 жилд” Эрдэм шинжилгээний бага хурал, ДБЭТ, 2013.05.14 -
КтМС-ийн Эрдэм судлалын өнөөгийн  байдал, цаашдын чиг хандлага “Эрдэм судлал-2013” Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал, ШУТИС, КтМС, 2013.05.04 -
Соёлын инновацийнхөгжлийн чиг хандлага Соёлын чуулган-2012, Төрийн ордон, 2012.12.10
An approach towards establishing the World-Class University in Mongolia “Building a world class university: challenges and initiatives”, Proceedings of International conference, 6-8 June, 2012, Ulaanbaatar, Mongolia Ts. GanbatAmbarish Pandey
Инновацийн чиг баримжаатай хөгжлийн хандлага ба ЖДҮ-ийн хөгжил ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх стратеги, боломжууд, Уулpалт семинар, ЖДҮ-ийн газар, 2012.1.12 -
Бүтээмжийн удирдлагын орчин үеийн чиг хандлага Бүтээмж чанарын гайхамшиг, семинар, ШУТИС, КтМС, Эрдэнэт үйлдвэр, Ньютел ХХК, 2011. 11.18 -
Role of Knowledge, Innovation and Industrial clusters in National Development Training workshop on business incubation and  Innovation management,  NDIC, MUST, MIA, Korea Development Institute, Hanbat National University, S. Korea,  2011. 11.  3-4 -
Innovation Driving Development Model for Mongolia ICIC 2011  International Conference on Innovation Clusters in Daedeok, Korea,2011.5. 18 -
Status of STP development in Mongolia STP International Training Program 2010 Daedeok Innopolis, Daejeon, Korea,29 Nov- 10 Dec, 2010 С. Эрдэнэбат
Инновацийн түншлэл ба Үндэсний инновацийн тогтолцоо хөгжүүлэх арга  зам “Их сургуулийн инновацийн түншлэл”сэдэвт Семинар-хэлэлцүүлэг, ШУТИС, КтМС, МИХ, 2010.11.19 -
Marketing Issues of Government Innovation Policy Маркетингийн олон улсын анхдугаар бага хурал, Өмнөд Солонгос, Чонбукийн их сургууль, ШУТИС, КтМС, 2010.10.15 М. Саруул-Эрдэнэ
Хувийн хэвшлийн инновацийн идэвхжил, дээшлүүлэх арга зам МАОЭНХ-ны 20 жилийн ойд зориулсан онол, практикийн бага хурал, 2010 -
Мэдлэгийн нийгэмд Монгол улсын эзлэх байр суурь Мэдлэгийн эдийн засаг ба Монгол улс, Олон улсын бага хурал, ШУТИС, КтМС, Стратеги судлалын хүрээлэн, 2010, 6 сар -
Инновацийн чиг баримжаатайхөгжлийн хандлага, хэрэгжүүлэх арга зам “Бүс нутгийн хөгжил”, Онол, практикийн бага хурал, Дархан, Технологийн сургууль, 2010.10.08 -
Бизнесийн инкубаци ба инновацийн уялдаа Бизнесийн инкубаторын олон улсын анхдугаар уулзалт, “Тогтвортой бизнес эрхлэгч ба шинэ санаачилга” онол, практикийн бага хурал, 2010.06.03 -
Adopting  good human resource policy practices  for Mongolia Knowledge-sharing program using good asian practices in innovation and developmentADB/Kyung Hee University, Korea

YI 7-8, 2010, Ulaanbaatar, Mongolia

Б. Бат- Эрдэнэ
Бизнесийн инкубаци баинновацийн уялдаа холбоо Бизнес инкубатор- хөгжилд, МҮИНХ, НХХЯ, Олон улсын бага хурал,  2010.06.03 -
Проблемы развития национальной инновационной системы в Монголии “Инновационные направления развитиямалого и среднего предпринимательства”, Международная конференция,  Иркутск, РФ, 21.05.2010 -
Менежментийн орчин үеийн чиг хандлага ба Инноваци Багш нарын Эрдэм шинжилгээний бага хурал, ШУТИС, КтМС, 2010.05. 03 -
Основы формирования НИС РЭА им Г.В. Плеханова, Научно-практическая Теле- конференция,  17.05.2010 -
Үндэсний инновацийн тогтолцоо хөгжүүлэх үзэл баримтлал: Их сургуулийн гүйцэтгэх үүрэг “Шинжлэх ухаан, технологи, Монгол улсын хөгжил” ШУТИС-50, Олон улсын ЭШ-ний  хурал, ШУТИС, 2009.10.8 -
Монголд үндэсний инновацийн тогтолцоо хөгжүүлэхэд ШУТИС-ийн гүйцэтгэх үүрэг “Ноос ноолуур боловсруулах үйлдвэрлэлийн ШУТ-ийн чадавхийг сайжруулахад инновацийн гүйцэтгэх үүрэг”, БСШУЯ, ХХАҮЯ,  ШУТИС, ННХ, НХ,  2009.10.2 -
Монголд ҮИТ хөгжүүлэх үзэл баримтлал,  үндэсний хөгжлийн шинэ парадигм “XXI зууны менежментийн тулгамдсан асуудлууд”, Олон улсын бага хурал, БСШУЯ, НХХЯ, ҮХШХ, ШУТИС, КтМС, 2009.10.1 -
Монголд үндэсний инновацийн тогтолцоо хөгжүүлэх асуудал: үндэсний хөгжлийн шинэ парадигм “Инноваци ба эдийн засаг, бизнесийн хөгжил” Олон улсын бага хурал, МУИС, Эдийн засгийн сургууль,  2009.5.16 -
Монгол улсад үндэсний инновацийн тогтолцоо хөгжүүлэх хандлага: Үндэсний хөгжлийн шинэ парадигм Багш нарын Эрдэм шинжилгээний бага хурал, ШУТИС, КтМС, 2009.05. 02 -
Монгол улсад Үндэсний инновацийн тогтолцоо   бүрдүүлж хөгжүүлэх арга зам  “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: инноваци ба аж үйлдвэрийн бодлого”сэдэвт онол практикийн бага хурал, ШУТИС, ХААХҮЯ, БСШУЯ, ҮХШХ, ХААН банк,  2009.04.10; -
Монголын үндэсний инновацийн тогтолцоо  ба үндэсний хөгжлийн шинэ парадигм “ЭВРИКА 2009” Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал, МЗХ, ШУА, Хас банк, 2009.04.10 -
Монголын үндэсний инновацийн тогтолцоо бүрдүүлэхэд их сургуулийн гүйцэтгэх үүрэг Хувцас үйлдвэрлэл ба технологийн инноваци, ЭШ-ний бага хурал, ШУТИС, ҮТДС, Хувцас судлалын төв, 2009.02.06 -
“Монгол мөрөөдөл”: бодит төсөөлөл,   хэрэгжүүлэх арга зам Японы Монгол оюутны холбооны “Урам”семинар,  Токио, 2009, 01. 05
Үйлчилгээний байгууллагын бүтээмжийг дээшлүүлэх чиг хандлага Эрдэнэт УБҮ-ийн нийгмийн цехүүдийн бүтээмж дээшлүүлэх арга зам. Төслийн семинар, Эрдэнэт, 2007.12.06 -
Монголын үндэсний инновацийн тогтолцооны арга зүйн үндэс, хөгжүүлэх боломж “Монголын залуу эрдэмтдийн үндэснийIII-р чуулган, Улаанбаатар, 2007.11.30 -
Дээд боловсролын байгууллагад олон улсын ISO 9000 стандартын нэвтрүүлэх боломж “ISO 9000- 20 жилд” сэдэвт Үндэсний чанарын бага хурал, СХҮТ, ШУТИС, КтМС, УБ, 2007.11.09 М. Заяа
Үндэсний инновацийн тогтолцооны арга зүйн үндэс, хөгжүүлэх боломж Нэр томъёоны олон улсын чанарын семинар, СХҮТ, Улаанбаатар, 2007,  10 -
Монголын үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх боломж, арга зам “Үндэсний инновацийн тогтолцоо ба Аж үйлдвэрийн хөгжлийн бодлогын асуудал”, БСШУЯ, ҮХЯ, Уулзалт –семинар, 2007.09.17 -
Монгол улсын технологийн чадавхийн үнэлгээ ба хэтийн төлөв “Шинжлэх ухааны удирдлага ба ёс зүй”, Олон улсын хурал, БСШУЯ, ШУА, Юнеско, University of central Lancashire,  Улаанбаатар, 2007.06.26 Л. ОтгонцэцэгД. Баярмаа
Монголын үндэсний инновацийн тогтолцоо: арга зүйн үндэс, их сургуулийн үүрэг ШУТИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал, 2007.05.25 -
Монголын үндэсний инновацийн тогтолцоо: арга зүйн үндэс, хөгжүүлэх боломж “Үндэсний инновацийн тогтолцоо: хөгжлийн хандлага, олон улсын туршлага”  Олон улсын ЭШ-ний бага хурал, Улаанбаатар, 2007.04.27
Вопросы разработки национальной инновационной политики Монголии III международные Плехановские чтения, Улан-Баторский филиал РЭА им. Г. В. Плеханова, 2007.04. 11 -
Үндэсний инновацийн тогтолцооны  хөгжил, хандлага “Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн холбоо” ЭШ-ний бага хурал, ШУТИС, КтМС, 2007.03.30 -
Монгол улсын хөгжлийн шинэ хандлага: Өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх арга зам Үндэсний бүтээмжийн II-р их хурал, ҮБХТ, 2007. 03.21-22 -
Role of Women Scientists in the Development of Mongolian Science and IT Industry Women Resources, Future of Science and Technology, Chungbuk- Mongolian Women Scientists Forum, South Korea, 2007.02.27 -
Определение и оценка  инновационного потенциала национальной экономики Научная конференция, посвященной юбилеи  Хачатурова Т. С., МГУ, г. Москва, 23-24. 11. 2007 -
Монголын инновацийн түүхэн хөгжлийн хандлага ШУТИС-ийн Эрдэмтэн багш нарын Эрдмийн их чуулган, ШУТИС, 2006.5.13 -
Инноваци ба инкубаци,  ЖДҮ-ийн хөгжил ШУТИС, КтМС-ийн багш нарын ЭШ-ний бага хурал, 2006.04.26 -
Сургалтын чанар, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс “Кредит систем- сургалтын чанарын асуудлууд” ШУТИС, КтМС, Онол практикийн бага хурал, 2006, 4 сар М. ЗаяаМ. Саруул-Эрдэнэ
Инновацийн маркетингийн хөгжлийн чиг хандлага “Төрийн үйлчилгээ ба маркетинг” ЭШ-ний бага хурал, Монголын маркетингийн холбоо, УА, 2006.04.28 Д. Баярмаа
Бүтээмж дээшлүүлэх Эрдэнэт хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан зорилтууд Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан Х. Байгабылийн нэрэмжит мастерийн зөвлөгөөн, Эрдэнэт, УБЭҮ, ТС, 2006.Y.5-6 -
Инноваци ба “Эрдэнэт” үйлдвэрийн ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага Наука – производство – концепция развития СП Эрдэнэт, Научно – практическая конференция, 2005 -
Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх шаардлага, өнөөгийн байдал “Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын судалгааны тойм” Үндэсний семинар, 2005.10.31-11.01 -
Инноваци ба “Эрдэнэт” үйлдвэрийн ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага Наука – производство – концепция развития СП Эрдэнэт, Научно – практич.конф. 2005.09.29 -
Технологи, бизнесийн инкубацийн  хөгжилд ажил олгогчдын гүйцэтгэх үүрэг “Ажил олгогч эздийн холбоо,  Онол практикийн бага хурал, 2005.9.30 Б. Ганбат
Монгол улсын үндэсний инновацийн бодлого стратегийн үндсэн чиглэл “Инноваци ба нийгэм эдийн засгийн хөгжил” ОУ-ын бага хурал, -УБ., 2005.6.16 Б. Энхтүвшин
Үндэсний инновацийн бодлого, стратеги ШУТИС, КтМС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал, 2005, 4 сар -
Маркетингийн нийгмийн үр нөлөөг дээшлүүлэх асуудалд “Монголын нийгмийн ирээдүй ба маркетингийн удирдлага” Онол, арга зүйн семинар, 2005.04.22 Б. Оюунтунгалаг
Шинжлэх ухаан- боловсрол- бизнесийн уялдаа: хөгжлийн асуудлууд XXI зууны Дээд боловсролын хөгжлийн хандлага. Олон улсын симпозиум, ШУТИС, 2004 Д. БаярмааМ. Заяа

Л. Дэлгэрмаа

Монгол улсын инновацийн түүхэн хөгжил, цаашдын чиг хандлага “Инновацийн удирдлага, хэрэгжилтийн механизм” онол практикийн бага хурал, 2004.10.22 -
Инновацийн хөгжилд бизнес эрхлэлтийн гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол “Инновацийн удирдлага, хэрэгжилтийн механизм” онол практикийн бага хурал,2004.10.22 Д. Баярмаа
Монголын нөхцөлд технологийн инкубацийг хөгжүүлэх замаар шинжлэх ухаан – үйлдвэрлэлийн холбоог бэхжүүлэх нь “Монгол улсын шинжлэх ухаан, технологийн бодлогын чиг хандлага”,Үндэсний семинар, ЮНЕСКО, БСШУЯ,  2004.05.17 -
Технологи, бизнесийн инкубацийг хөгжүүлэхэд ШУТИС- ийн гүйцэтгэх үүрэг, оролцоо “Технологийн инкубаци-Бизнесийнхөгжлийн орчин” Онол практикийн бага хурал, 2004.05.13 Д. ДашжамцА. Мөнхболд
Инновацийн механизм, орчин үеийн хандлага “Технологийн инкубаци-Бизнесийн хөгжлийн орчин” Онол практикийн бага хурал, 2004.05.13 М. ЗаяаЛ. Дэлгэрмаа

Д. Баярмаа

Монголын бизнесийн хөгжлийн тулгамдсан асуудал “Бизнесийн удирдлагын хөгжил – Өнөө ба ирээдүй” багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал, 2004.04.02 М. Заяа
Доктор Б. Цэрэндоржийн бүтээл дэх Аж үйлдвэрийн эдийн засгийн онол – арга зүйн асуудлууд “Бизнесийн удирдлагын хөгжил – Өнөө ба ирээдүй” багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал, 2004.04.02 -
Аж үйлдвэрийн парк, технологи бизнесийн инкубацийг хөгжүүлэхэд ШУТИС-ийн гүйцэтгэх үүрэг, оролцоо “Аж үйлдвэрийн паркийн хөгжлийн асуудал” онол практикийн бага хурал, 2003.12.12 А. Эрдэнэбаатар
Бүс нутаг хөгжил ба бүтээмжийн менежментийн асуудал “Бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжил ба бүтээмж” онол арга зүйн семинар, 2003.11.19 Л. Наранцэцэг
Технологи бизнесийн инкубаци  ба хувцас үйлдвэрлэл “Хувцас үйлдвэрлэл- технологийн инкубаци” ЭШ-ний бага хурал, 2003. 10.31 М. Заяа
Оёдлын үйлдвэрлэлийн салбарын өрсөлдөх чадварын судалгаа, арга зүйн асуудал “Хувцас үйлдвэрлэл- технологийн инкубаци” ЭШ-ний бага хурал, 2003. 10.31 Л. Дэлгэрмаа
Технологи бизнесийн инкубацийн хөгжлийн чиг хандлага Сургалт-Эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн холбоог бэхжүүлэх Бизнес инкубатор- Логистик, Семинар, 2003.10.30 -
Development of Mongolian SMEs and Technology Business Incubation Seminar on Business Incubators for SMEs, APO, 15-19 Sep. 2003, ROC -
Бүс нутгийн хөгжил ба бүтээмжийн менежментийн асуудал “Бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжил ба бүтээмж” онол арга зүйн семинар, ШУТИС, Дарханы Технологийн сургууль, 2003.10.12 Л. Наранцэцэг
Завхан аймгийн нийгэм эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар, түүнийг дээшлүүлэх арга зам “Завхан аймгийн хөгжлийн зарим асуудал, шийдвэрлэх арга зам” , Онол практикийн бага хурал Л. Дэлгэрмаа
ЖДҮ-ийн хөгжил ба технологи бизнесийн нкубаци “ЖДҮ-ийн хөгжил: одоо ба ирээдүй” сэдэвт онол практикийн бага хурал.ШУТИС, 2003 М. Заяа
Хүн амын амьжиргааны түвшний судалгааны арга зүйн асуудалд КтМС-ийн багш нарын ЭШ –ний бага хурал Ц. ДалайС. Бямбацогт
Шинжлэх ухаан-Боловсрол-Бизнесийн цогцолбор: Ололт туршлага “Шинжлэх ухаан – боловсрол – бизнесийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоо” сургалт семинар -
Бизнесийн инкубацийн менежментийн асуудал “Технологийн инкубаци- Бизнесийн хөгжил”. Олон улсын ЭШ-ний бага хурал. ШУТИС, 2002 Х. ПүрэвдагваБ. Түмэндэлгэр

Х. Ариунаа

Prospect of SMEs Development in Mongolia Country paper, Study Meeting,  Taipei, Taiwan, 28-31 May, 2002 -
Оёмол бүтээгдэхүүн, хувцас үйлдвэрлэлийн салбарын өрсөлдөх чадвар “Оёмол бүтээгдэхүүн, хувцас үйлдвэрлэл” Улсын зөвлөгөөн, ҮХЯ, ШУТИС, ОБҮХ, 2002, 5 сар Б.Даваасүрэн
Боловсролын программын үнэлгээний асуудалд КтМС-ийн багш нарын ЭШХ, 2001, 4 сар Б. Долгорсүрэн
Японы Канзей инженерингийнтуршлага КтМС-ийн багш нарын ЭШХ, 2001, 4 сар Б. Алтантуяа
Бүс нутагт бүтээмжийн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх асуудалд “Бүс нутгийн хөгжил”. КтМС, Орхон аймгийн ТЗУХТ-ийн хамтарсан ЭШ, онол практикийн бага хурал, Эрдэнэт, 2000, 12 Л. Наранцэцэг
Монголын бүтээмжийн менежментийн онол арга зүйн хандлага, бүс нутгийн хөгжилд бүтээмжийн гүйцэтгэх үүрэг “Бүс нутгийн хөгжил”. КтМС, Орхон аймгийн ТЗУХТ-ийн хамтарсан ЭШ, онол практикийн бага хурал, Эрдэнэт, 2000, 12 сар -
Сургалтын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа “Инженерийн боловсрол- өрсөлдөх чадвар”. ТИС-ийн ЭШ-ний бага хурал, 2000, 11 сар -
“Kansei engineering” систем, түүний хэрэглээ “Хувцас үйлдвэрлэл-одоо ба ирээдүй”. ТИС, ҮТДС, ЭШ-ний бага хурал 2000, 4 сар Б. Алтантуяа
Some problems of Productivity theory and practice in Mongolia APO seminar on Development of Productivity Specialists, India, New Delhi. Nov. 1999 -
XXI зууны өрсөлдөх чадвар, бүтээмжийн стратеги  “XXI зуун- Өрсөлдөх чадвар, бүтээмж”, КтМС ба ҮБХТ-ийн хамтарсан ЭШ-ний бага хурал. КтМС, 2000.4.15 Х. ПүрэвдагваП. Шүрчулуу
Бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг эшлүүлэхэд стандартчиллын гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол “XXI зуун- Өрсөлдөх чадвар, бүтээмж”, КтМС ба ҮБХТ-ийн хамтарсан ЭШ-ний бага хурал. КтМС, 2000.4.15 Б. Ариунжаргал
Бизнесийн байгууллагын өрсөлдөх чадварт сургалт нөлөөлөх нь “XXI зуун- Өрсөлдөх чадвар, бүтээмж”, КтМС,  ҮБХТ,  ЭШ-ний бага хурал. КтМС, 2000.4.15 С. Баянмөнх
Үйлдвэрийн газрын бүтээмжийн хэмжилт, шинжилгээний арга зүйн асуудалд “Ноос ноолуурын үйлдвэрлэлийн хөгжил, технологийн дэвшил” Салбарын ЭШ-ний бага хурал. ТИС, ҮТДС, 1999, 4 сар, 10х. 1.25хх. Т. ДоржП. Шүрчулуу
Бүтээмжинд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгааны зарим асуудал “Техник технологийн бодлого XXI тогтвортой хөгжил” ЭШ-ний бага хурал илтгэл. ТИС, 1998. 5 сар, 9х., 1хх. Т. ДоржП. Шүрчулуу
Некоторые вопросы совершенствования управления производительностью легкой промышленности Монголии Тезисы докладов международной научно- технической конференции “Прогресс-97”, ИТА, Иванова, с. 307-308, 0.1 лп. Т. ДоржП. Шүрчулуу
Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын бүтээмжийн удирдлагын зарим асуудал “Хөнгөн аж үйлдвэрийн техник технологийн дэвшил”. ЭШ-ний бага хурал. ТИС, 1997, 4 сар, 10х. 1.25 хх. -
Нийтийн хоолны бүтээмж түүнийг дээшлүүлэх арга зам “Нийтийн хоол ба өнөө үе” сэдэвт онол практикийн бага хурал. ТИС, 1996, 12 сар -
III. Гурав. Нэг сэдэвт бүтээл, ном,  сурах бичиг
1. “Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрт  инновацийн тогтолцоо бүрдүүлэх нь” Төслийн тайлан, Эрдэнэт үйлдвэр, ШУТИС, КТМС, ЖДҮССТ,“Хөх дөл ХХК,2012, – 118 х. Төслийн баг
2. Теоретико-методологические основы формирования национальной инновационной системы/на примере Монголии/ Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор(ScD)-ын зэрэг горилсон диссертаци, ОХУ, Г. В. Плехановын нэрэмжит Эдийн засгийн академи, ШУТИС,КтМС, 2009, -264х. -
3. Теоретико-методологические основы формирования национальной инновационной системы/на примере Монголии/ Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор(ScD)-ын зэрэг горилсон диссертацийн хураангуй /орос хэл дээр, ОХУ, Г. В. Плехановын нэрэмжит Эдийн засгийн академи, ШУТИС,КтМС,2009,-43 х. -
4. Үндэсний инновацийн тогтолцоо бүрдүүлэх онол-арга зүйн үндэс/Монгол улсын жишээн дээр/ Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор(ScD)-ын зэрэг горилсон диссертацийн хураангуй /монгол хэл дээр, ОХУ, Г. В. Плехановын нэрэмжит Эдийн засгийн академи, ШУТИС, КтМС, 2009,-40 х.
5. Формирование национальной инновационной системы: проблемы теории и практики Нэг сэдэвт бүтээл/монограф. –УБ, ”Бемби сан”, 2009, -541 c., 33.8 пл.  ISBN 978-99929-77-71-X -
6. Ф. Грей, Ф. Харрис, “Жинхэнэ саятан” /Орч. Л. Оюунцэцэг, -УБ.: “Бемби сан”, 2008, – 330 х., 20.6 хх. -
7. Организация менеджмента в малом бизнесе: Гл. 7.1  “Современные тенденции социально-экономического развития на примере Монголии” Монография, Коллектив авторов, -М.: Изд. “Палеотип”, 2007, – 392 с./Глава 7.1, с. 196- 224 Х. Лүндэнбазар
8. “ЖДҮ, бизнесийн төсөл боловсруулах аргачлал”, “Бүтээмжийн хэмжилтшинжилгээ”, “Чанарын хяналтын арга хэрэгслүүд” Инженерийн лавлах, Эдийн засаг,  3 бүлэг, ШУТИС, 2005 -
9. Бүтээмжийн менежментийн онол арга зүйн асуудал УБ., “Бемби сан” хэвлэлийн үйлдвэр, 2004, -170 х. -
10. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, бизнесийн төсөл боловсруулах аргачилсан зөвлөмж УБ., “Бемби сан” Хэвлэлийн үйлдвэр, 2004, 64х. -
11. ЖДҮ-ийн төслийн ТЭЗ-ийн үндэслэл боловсруулах аргачилсан зөвлөмж УБ.: “МИС-ийн хэвлэл”, 2002, -40х. 11 хх. -
12. Бүтээмжийн мөн чанар, агуулга УБ.: “КтМС-ийн хэвлэл”, 2000, -37х.,  4.6хх -
13. Аж ахуй нэгж, байгуулагад бүтээмжийн удирдлагын боловсронгуй болгох нь УБ.: “Эрдэм”, 2000, -187х., 23 хх. П. Шүрчулуу
14. В.А. Швандер, В.П. Прасолова, “Үйлдвэрийн газрын эдийн засаг” тест ТИС-ийн хэвлэх үйлдвэр. УБ 1999, 5.5 хх. Б. ЦэрэндоржД. Алтанцэцэг
15. Совершенствования управления производительностью  /на примере легкой промышленности Монголии/ Автореферат диссертации на соискание учёной степени канд. экон. Наук. 1998, 31с. 3.9 пл
16. Бүтээмжийн удирдлагыг боловсронгуй болгох нь /Монгол улсын хөнгөн үйлдвэрийн салбарын жишээн дээр/ Эдийн засгийн ухааны дэд докторын зэрэг горилсон диссертаци. 1998, 187. 23.4 хх. ЭШ-ний удирдагчТ. Дорж

П. Шүрчулуу

17. Д. Речмен, М. Мескон ба бусад. Орчин үеийн бизнес: Бизнесийн удирдлага /2 дэвтэр/ “Есөн эрдэнэ” ХК, 1997, 144 х.,17.9 хх. Б. ДаваасүрэнБ. Нарангэрэл

ба бусад

18. Д. Речмен, М. Мескон ба бусад. Орчин үеийн бизнес: Бизнесийн удирдлага  /1 дэвтэр/ “Есөн эрдэнэ” ХК, 1997, 141 х.,17.6 хх. Б. ДаваасүрэнБ. Нарангэрэл

ба бусад

IY. Дөрөв. Эмхэтгэж хэвлүүлсэн, редакторласан ном зохиол
  4.1. Эмхэтгэж хэвлүүлсэн    
“Монголын менежментийн хөгжил: Өв уламжлал ба шинэчлэл” ЭШ-ний бага хурлын эмхэтгэл ШУТИС, ЭШ-ний бүтээл, 2014, № 10/57 М. Заяа
КтМС-ийн магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээл КтМС-ийн магистр, доктор оюутны ЭШ-ний бага хурлын эмхэтгэл, 2014, ШУТИС, КтМС М. Заяа
КтМС-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээл КтМС-ийн Эрдэм судлал-2013, ЭШ-ний хурлын эмхэтгэл М. Заяа
КтМС-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээл КтМС-ийн Эрдэм судлал-2012, ЭШ-ний хурлын эмхэтгэл М. Заяа
КтМС-ийн магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээл КтМС-ийн магистр, доктор оюутны ЭШ-ний бага хурлын эмхэтгэл, 2012, ШУТИС, КтМС М. Заяа
КтМС-ийн магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээл КтМС-ийн магистр, доктор оюутны ЭШ-ний бага хурлын эмхэтгэл, 2013, ШУТИС, КтМС М. Заяа
XXI зууны менежментийн тулгамдсан асуудлууд” XXI зууны менежментийн тулгамдсан асуудлууд” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, ШУТИС, КтМС, 2009
Кайзен бүтээмжийн үндэс: Дэлхийн шилдэг үйлдвэрүүдийн туршлагаас Эрдэнэт, “Хөх дэл түшиг” ХХК, – 2007,- 240 х. 30 хх. С. ДаваанямЛ. Дэлгэрмаа
“Үндэсний инновацийн тогтолцоо: хөгжлийн хандлага, олон улсын туршлага” Илтгэл, өгүүлгийн эмхтгэл, “Бемби сан” хэвлэлийн газар, -УБ:, 2007,  – 368х. М. Саруул-ЭрдэнэТ. Гаравхүү
“Инноваци ба нийгэм- эдийн засгийн хөгжил” ЭШ-ний илтгэл, өгүүлгүүдийн эмхэтгэл,-УБ., “Бемби сан”, 2005,  -217 х. Т. Гаравхүү
“Innovation and Social Economic Development” ” International Conference,          Book of abstracts,  ШУТИС, КтМС, 2005, -35 х. Д. БаярмааМ. Заяа
“Инновацийн удирдлага, хэрэгжилтийн механизм” Онол практикийн бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл, -УБ., “Бемби сан” хэвлэлийн үйлдвэр, 2004, -211 х. Д. Баярмаа
 “Технологийн инкубаци-Бизнесийн хөгжлийн орчин”  ШУТИС-ийн 35 жил, Менежментийн салбарын 45 жилийн ойд зориулсан Чуулга уулзалт,  Илтгэлүүдийн эмхэтгэл   -УБ., “Бемби сан”, 2004, -200 х. Д. Баярмаа
“Аж үйлдвэрийн паркийн хөгжлийн асуудал” Онол практикийн бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл, -УБ., “Бемби сан” хэвлэлийн үйлдвэр, 2003, -122 х.
“ЖДҮ-ийн хөгжил: одоо ба ирээдүй” Онол практикийн бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл ШУТИС, ЭШБ, 2003, 4/56, -140 х. М. Заяа
“Завхан аймгийн хөгжлийн зарим асуудал, шийдвэрлэх арга зам” Онол практикийн бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл УБ., “Бемби сан” хэвлэлийн үйлдвэр, 2003, -200 х. Л. ДэлгэрмааМ. Заяа
  4.2. Редакторласан    
1. English grammar Зохиогч А. Навчаа, Б. Батбаяр
2. Ларри  Стаут Хүнийн нөөцийн менежмент Орч. С. Давааням, С. Дулмаа, Соёмбо принтинг, – УБ.: 2009, – 398 х.,  40 хх.
3. Б. Цэрэндорж: Бүтээлүүд ШУТИС, 2010 Т. Дорж
4. Д. Баярмаа. Маркетинг: онол ба хэрэглээ Мөнхийн үсэг ХХК, – УБ.: 2007, – 349 х., 43.6 хх. Л. Отгонцэцэг
5. Л. Наранцэцэг “Бүс нутгийн хөгжлийн түвшний үнэлгээний арга зүйн асуудал” Эрдэнэт, 2005,
6. Д. Амарзаяа  “Бүтээмжийн гарын авлага” Эрдэнэт,  ТС, 2005
7. Д. Амарзаяа “Компаний бүтээмж дээшлүүлэх зарим арга техникүүд” Эрдэнэт,  ТС, 2005
V. Тав. Сургалт арга зүйн материал, гарын авлага
Эрдэм шинжилгээний өгүүлгийн бичиглэлийн стандарт ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бичиглэлийн стандарт, 2013 М. Заяа
Бакалаврын дипломын бичиглэлийн стандарт ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бичиглэлийн стандарт, 2013 М. Заяа
Магистрын төсгөлтийн ажлын бичиглэлийн стандарт ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бичиглэлийн стандарт, 2013 М. Заяа
Докторын диссертацийн бичиглэлийн стандарт ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бичиглэлийн стандарт, 2013 М. Заяа
Курсын ажлын бичиглэлийн стандарт ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бичиглэлийн стандарт, 2013 М. Заяа
Оюутны дадлагын тайлангийн бичиглэлийн стандарт ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бичиглэлийн стандарт, 2013 М. Заяа
Рефератын бичиглэлийн стандарт ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бичиглэлийн стандарт, 2013 М. Заяа
Судалгааны ажил, төслийн  тайлангийн бичиглэлийн стандарт ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бичиглэлийн стандарт, 2013 М. Заяа
Төслийн саналын бичиглэлийн стандарт ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бичиглэлийн стандарт, 2013 М. Заяа
“Брэндийн удирдлага” Магистрын Е- хичээлийн материал -
“Бизнесийн зөвлөгөө” Магистрын Е- хичээлийн материал -
“Бүтээмжийн шинжилгээ ба судалгаа” Магистрын Е- хичээлийн материал Л. Дэлгэрмаа
“Чанарын шинжилгээ ба хяналт” Магистрын Е- хичээлийн материал М. Заяа
“Инновацийн удирдлага” Магистрын Е- хичээлийн материал Д. Баярмаа
“Чанарын менежмент”  Хичээлийн гарын авлага           ШУТИС, КтМС, 2005, -90 х. М. Заяа
“Бүтээмжийн менежмент”  Хичээлийн гарын авлага, ШУТИС, КтМС, 2005,-25 х. Л. Дэлгэрмаа
“Бүтээмж 1.0” программ Сургалтын гарын авлага, ШУТИС, КтМС, 2005 Б. ТүмэндэлгэрЛ. Дэлгэрмаа

М. Заяа

Технологи бизнесийн инкубацийн хөгжлийн асуудал Сургалтын гарын авлага, ШУТИС, КтМС, 2004, – 25х. -
Бүтээмжийн хэмжилт, шинжилгээний аргачлал Сургалтын гарын авлага, ШУТИС, КтМС, 2004, -14 х -
Менежерийн өөрийн удирдлага, цаг ашиглалт Мобиком Корпорацийн менежерүүдийн сургалтын гарын авлага            УБ, ШУТИС, КтМС, 2004, -40 х. -
Бүтээмжийн менежмент Мобиком Корпорацийн менежерүүдийн сургалтын гарын авлага, ШУТИС, КтМС, 2004, -32 х. -
Менежерийн өөрийн удирдлага, цаг ашиглалт БОСА ХХК-ний менежерүүдийн сургалтын гарын авлага, ШУТИС, КтМС, 2004, -40 х. -
Бүтээмжийн менежмент БОСА ХХК-ний менежерүүдийн сургалтын гарын авлага, ШУТИС, КтМС, 2004, – 26 х. -
Технологи бизнесийн инкубацийн хөгжлийн асуудал Эрдэнэтийн УБҮ-ийн удирдах ажилтны сургалтын гарын авлага, ШУТИС, КтМС, 2004, – 25 х. -
Менежерийн өөрийн удирдлага, цаг ашиглалт Эрдэнэтийн УБҮ-ийн удирдах ажилтны сургалтын гарын авлага, ШУТИС, КтМС, 2004,  -40 х. -
Бүтээмжийн менежмент: бүтээмжийн хэмжилт, шинжилгээ Эрдэнэтийн УБҮ-ийн удирдах ажилтны сургалтын гарын авлага, ШУТИС, КтМС, 2004, – 32 х. -
Бакалаврын дипломын ажил  гүйцэтгэж хамгаалах журам -УБ, ШУТИС, КтМС, 2002, – 24 х. А. БолормааХ. Ариунаа
Бүтээмжийн менежмент: бүтээмж дээшлүүлэлт Эрдэнэтийн УБҮ-ийн ИТА-ны сургалтын материал УБ, ШУТИС, КтМС, 2002,  -22 х.
Бүтээмжийн менежмент Улаанбаатар төмөр замын дохиолол холбооны ИТА-ны сургалтын материал,-УБ, ШУТИС, КтМС, 2001,  -20 х.
Бүтээмжийн менежмент: бүтээмжийн хөтөлбөр Эрдэнэтийн УБҮ-ийн удирдах ажилтны сургалтын материал, -36 х.
Бүтээмжийн менежмент Сургалтын гарын авлага, ШУТИС, КтМС, 2001,  -32 х. -
Магистрын сургалтын багш нарын кредит цаг тооцох журам ШУТИС, КтМС, Эрдмийн зөвлөл, 1999 -
Магистрийн төгсөлтийн ажил гүйцэтгэж хамгаалах журам КтМС, Эрдмийн зөвлөл, 1999 -
Магистрын судалгааны ажлын тайлан бичиж хамгаалах журам КтМС, Эрдмийн зөвлөл, 1999 -
Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх  Цуврал лекц. I хэвлэл, КтМС, Үйлдвэрлэл технологийн удирдлагын тэнхим, 2000 -
Байгууллага аж ахуйн нэгжийн бүтээмжийн шинжилгээ үнэлгээний чиг хандлага Хичээлийн гарын авлага,  КтМС, Үйлдвэрлэл технологийн удирдлагын тэнхим, 1999, 33х. 4.1 хх. -
Бүтээмж дээшлүүлэх чиг хандлага  Хичээлийн гарын авлага,  КтМС, Үйлдвэрлэл технологийн удирдлагын тэнхим, 1999, -28 х., 3.5 хх. -
“Бүтээмжийн менежмент” хичээлийн лекцүүд (10 сэдвээр) КтМС, Үйлдвэрлэл технологийн удирдлагын тэнхим, 1999, -100 х., 12 хх.
“Бүтээмжийн менежмент” хичээлийн лаборатори, бие даалтын удирдамж КтМС, Үйлдвэрлэл технологийн удирдлагын тэнхим, 1999, 6х. 0.75хх.
“Бүтээмийн менежмент” хичээлийн семинар, лаборатори гарын авлага (8 сэдвээр) КтМС, Үйлдвэрлэл технологийн удирдлагын тэнхим, 1998 -
“Бүтээмжийн менежмент” Хичээлийн семинар, лабораторын гарын авлага, КтМС, Менежментийн тэнхим, 1997 -
“Бүтээмжийн менежмент” хичээлийн семинар, лаборатори Хичээлийн шинэчилсэн зааварчилгаа, КтМС,  Менежментийн тэнхим, 1997 -
“Бүтээмжийн менежмент” хичээлийн семинар, лабораторын удирдамж Хичээлийн зааварчилгаа, КтМС,  Менежментийн тэнхим, 1996 -
Хөнгөний жижиг, дунд үйлдвэрийн төслийн ТЭЗ-ийн үндэслэл боловсруулах аргачилсан зөвлөмж Хичээлийн гарын авлага, ТИС, КтМС, 1993, – 28 х. 3.4 хх. -
VI. Төсөл,  гэрээт ба судалгааны ажил
Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бичлэгийн стандарт боловсруулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх нь” төсөл ШУТИС, Технологийн сан, 2012.10.05- 2013.10.05 Дэд төслийн удирдагчЛ. Оюунцэцэг
“ШУТИС, КтМС-д Ажлын байрны соёл, Кайзен  саналын систем нэвтрүүлэх нь” төсөл ШУТИС, КтМС, 2012 УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
“Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрт  инновацийн тогтолцоо бүрдүүлэх нь”төсөл Эрдэнэт үйлдвэр, ШУТИС, ЖДҮССТ, 2011-2012 УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
Соё урлагийн салбарын Мастер төлөвлөгөө/ төсөл Ажлын хэсэг, БСШУЯ, Соёл урлагийн газар, 2011-2012
Соё урлагийн салбарын тандалт судалгаа Захиалгат судалгааны төсөл, БСШУЯ, Соёл урлагийн газар, 2011-2012 УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
“Их сургуульд үр дүнд суурилсан менежментийг нэвтрүүлэх нь” төсөл: Дэд хэсэг. Эрдэм шинжилгээ судалгаа ШУТИС, КтМС, 2011 УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
“Монгол улсад мэдлэгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх урьдчилсаннөхцөлд үнэлгээ өгөх, цаашид хэрэгжүүлэх стратегийн хувилбарын судалгаа” төсөл Судалгааны төсөл, ҮХШХ, Монголын инновацийн холбоо , ШУТИС, ЖДҮССТ, 2011  УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
“Үндэсний бүтээмжийг дэмжих хөтөлбөр” ҮХШХ, НХХЯ, Монголын бүтээмжийн төв, ШУТИС, ЖДҮССТ, 2011 Багийн гишүүн
“Бизнесийн хөгжлийг дэмжих төв”-ийн  төсөл НХХЯ, ШУТИС, ЖДҮССТ, 2011 УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
Цэвэр усны маркетингийн  судалгаа ШУТИС, ЖДҮССТ, БОСА ХХК, 2011 УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
Модерн классик ХХК-д ИСО9000 ЧУТ нэвтрүүлэх нь Захиалгат төсөл,гэрээт ажил, TAM-BAS, EBRD, 2010-2011 УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
“Training on Modern management practice for regional MSME managers and potential consultants Бизнес эрхлэгч, бизнесийн зөвлөхүүдэд зорилусан сургалт TAM-BAS, EBRD, 2010.06.18-07.05, УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
Алтай кашмир ХХК-д ИСО9000 ЧУТ нэвтрүүлэх нь Захиалгат төсөл,гэрээт ажил, TAM-BAS, EBRD, 2009-2010 УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
Автохим ХХК-д ИСО9000 ЧУТ нэвтрүүлэх нь Захиалгат төсөл,гэрээт ажил, TAM-BAS, EBRD, 2009-2010 УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
“Шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд  байршуулах  маркетингийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх нь” төсөл Захиагат төсөл,гэрээт ажил, Автохим ХХК,  2010  УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
Шинжлэх ухаан- үйлдвэрлэлийн уялдаа холбооны өнөөгийн байдлын судалгаа Төсөл, АХБ, ҮХШХ, МУИС, 2010 
Хүнс тэжээл, нийгмийн халамж АХХ, НХХЯ, 2009 ЗохицуулагчЛ. Оюунцэцэг
“Эрдэнэтийн УБҮ – ийн Чанар, хяналтын хэлтсийн бүтээмжийг дээшлүүлэх арга зам “ ШУТИС, КтМС, УБЭҮ, 2007-2008,  УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
“УБЭҮ-ийн БФ-ийн хүний нөөцийн удирдлагын системийг бүрдүүлэх нь” ШУТИС, КтМС, УБЭҮ, 2007-2008,  УдирдагчХ. Пүрэвдагва

Зохицуулагч

Л. Оюунцэцэг

“Монгол улсын шинжлэх ухаан технологийг 2007-2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө” БСШУЯ, – УБ.: Содпресс ХХК, 2007, – 77 х. Ажлын хэсэг
“Монгол улсад үндэсний инновацийн тогтолцоо хөгжүүлэх хөтөлбөр” Засгийн газрын тогтоол хуралдаанд орсон эхний хувилбар, БСШУЯ, ҮХЯ, ШУТИС, УА, 2007 Ажлын хэсэг
Монгол улсын шинжлэх  ухаан технологийн салбарын нэгдсэн үнэлгээ БСШУЯ, Шинжлэх  ухаан технологийн хөгжлийн мастер төлөвлөгөө боловсруулах ажлын алба, -УБ., 2006, – 160 х. Ажлын хэсэг
“Монгол улсын үндэсний хөгжлийн цогц бодлого”  -ын төсөл Засгийн газар, Ерөнхийлөгчийн ТГ, СЯ-аас зарласан уралдааны материал, УБЭҮ, ШУТИС, 2006, 9 сар, – 178 х. УдирдагчД. Болдбаатар
Монгол улсын шинжлэх  ухаан технологийн салбарын нэгдсэн үнэлгээ БСШУЯ, Шинжлэх  ухаан технологийн хөгжлийн мастер төлөвлөгөө боловсруулах ажлын алба, -УБ., 2006, – 160 х. Ажлын хэсэг
“Incubation Environment and Needs Assessment Study report- Mongolia” Mongolia Development Gateway, NGOResearch and Training Centre for SMEs, -85 p. Ya.Tsetseg-Ulzii
“УБЭҮ-ийн бүтээмжийн хэмжилт, шинжилгээний нэгдсэн арга зүй боловсруулж, нэвтрүүлэх нь” ШУТИС, КтМС, УБЭҮ, 2006-200748000 ам.долл. УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
“УБЭҮ-ийн БФ-ийн бүтээмжийн хэмжилт, шинжилгээний нэгдсэн арга зүй боловсруулж нэвтрүүлэх нь” ШУТИС, КтМС, УБЭҮ, 2005,  12180.0 ам.долл. УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
“ШУТИС-т Катерин сервис – хоолны үйлчилгээний сүлжээ байгуулах боломж” ШУТИС, ШУТСан, 2005,  3500.0 мян.төг УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
“ШУТИС-ийн Технологи дамжуулалтыг эрчимжүүлэх, инкубатор байгуулах боломж” ШУТИС, ШУТСан, 2005, 1500.0 мян.төг УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
Зэс утасны зах зээлийн тойм судалгаа ШУТИС, ШУТ-ийн сан, 2005, Т. Гаравхүү
“УБЭҮ-ийн БФ-ийн бүтээмжийн шинжилгээ, үнэлгээ” ШУТИС, КтМС, УБЭҮ, 2004-2005,40000.0 ам.долл. УдирдагчЛ. Оюунцэцэг
“Төмөр замын Олон улсын тээвэр зуучлалын төвийн бүтээмжийн шинжилгээ” ТЗОУТЗТ, ШУТИС,  КтМС, 2003,6000.0 мян.төг. УдирдагчХ. Пүрэвдагва

Зохицуулагч

Л. Оюунцэцэг

“Дунд орлоготой хүмүүсийг  ядуурлын эрсдлээс  хамгаалах боломжийн судалгаа” Санхүү эдийн засгийн яам, НҮБ, Хөгжлийн хөтөлбөр, Төсөвт өртөг: 8600.0 мян.төг УдирдагчЦ. Далай

Зохицуулагч

Л. Оюунцэцэг

“Шинжлэх ухаан-Боловсрол-Үйлдвэрлэлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны зохистой хувилбар” ШУБСЯ, ШУТ-ийн сан, ШУТИС,2003-2004, Төсөвт өртөг: 4264.1 мян. төг. УдирдагчД. Бадарч

Зохицуулагч

Л. Оюунцэцэг

VII. Шинжлэх ухаан, технологийн үзэсгэлэнд тавигдсан  бүтээл
1. ЖДҮ, бизнес эрхлэгчдэд зориулсан Модуль- сургалтын хөтөлбөр “Шинжлэх ухаан, техник технологийн үзэсгэлэн”, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, ШУТИС, //ШУТИС-ийн профессор, багш нарын бүтээлийн товч танилцуулга, -УБ., 2004, х. 11 Л. ОтгонцэцэгБ. Нарангэрэл

Б. Оюунтунгалаг

Ш. Байгалмаа

Х. Ариунаа

2. “УБЭҮ-ийн Баяжуулах фабрикийн бүтээмжийн шинжилгээ үнэлгээ” төсөл(тусгай байрын шагнал) “Шинжлэх ухаан, техник технологийн үзэсгэлэн”, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, ШУТИС, //ШУТИС-ийн профессор, багш нарын бүтээлийн товч танилцуулга, 2004, х. 11-12 С. Давааням 
“Дунд орлоготой хүмүүсийг  ядуурлын эрсдлээс  хамгаалах боломжийн судалгаа” “Шинжлэх ухаан, техник технологийн үзэсгэлэн”, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, ШУТИС, //ШУТИС-ийн профессор, багш нарын бүтээлийн товч танилцуулга, 2004, х. 14 Ц. Далай 
4. “Жижиг дунд үйлдвэрлэл, бизнесийн төсөл боловсруулах аргачилсан зөвлөмж” “Шинжлэх ухаан, техник технологийн үзэсгэлэн”, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, ШУТИС, //ШУТИС-ийн профессор, багш нарын бүтээлийн товч танилцуулга, 2004, х. 14-15 -
5. “Бүтээмжийн шинжилгээ ба  үнэлгээний арга зүй” “Шинжлэх ухаан, техник технологийн үзэсгэлэн”, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, ШУТИС, //ШУТИС-ийн профессор, багш нарын бүтээлийн товч танилцуулга, 2004, х. 15 -
6. “Бизнесийн инкубацийн менежментийн асуудал/ зөвлөмж” “Шинжлэх ухаан, техник технологийн үзэсгэлэн”, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, ШУТИС, //ШУТИС-ийн профессор, багш нарын бүтээлийн товч танилцуулга, 2004, х. 15-16 -
7. “Өртгийн инженерчлэлийн аргаар судалгаа шинжилгээний ажлын эдийн засгийн үр ашгийг үнэлэх аргачлал” “Шинжлэх ухаан, техник технологийн үзэсгэлэн”, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, ШУТИС, //ШУТИС-ийн профессор, багш нарын бүтээлийн товч танилцуулга, 2004, х. 16  

-

8. “Байгууллагын өрсөлдөх чадварын үнэлгээний арга зүй” “Шинжлэх ухаан, техник технологийн үзэсгэлэн”, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, ШУТИС, //ШУТИС-ийн профессор, багш нарын бүтээлийн товч танилцуулга, 2004, х. 16 -
9. “Шинжлэх ухаан-Боловсрол-Үйлдвэрлэл(бизнес)-ийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохистой хослолыг бий болгох  хувилбар” “Шинжлэх ухаан, технологийн үзэсгэлэн”, ШУТИС, //ШУТИС-ийн профессор, багш нарын бүтээлийн товч танилцуулга, -УБ., 2003, х. 40-41 Д. БадарчД. Дашжамц

Comments are closed.

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан