ENGMNG

А.Болормаа

АГВААНЖИГМИД БОЛОРМАА A.Bolormaa

Ахлах багш

 

 

 

ХОЛБОО БАРИХ

 • Утас:              976-11-458151
 • Гар утас:        976-88404774, 99234619
 • Э-мэйл:          agvaan_b@yahoo.com

БОЛОВСРОЛ

 • 1999 он Төрийн удирдлагын магистр “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд тавигдах шаардлага”, Төрийн захиргаа, удирдлагын хөгжлийн институт
 • 1990 он Философийн бакалавр “Ардчилал ба хувь хүний эрх чөлөө”, ОХУ, Уралын улсын их сургууль

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

 • 2014.08-Одоог хүртэл Ахлах багш, Нийгмийн ухааны салбар, Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль, ШУТИС
 • 2007-2014 он Ахлах багш, КтМС, ШУТИС
 • 2002.09-2007.01 – Дадлагажигч багш, багш КтМС, ШУТИС
 • 2000-2002.01 – Гэрээт багш, КтМС, ШУТИС
 • 1994-1998 он Мэргэжилтэн, боловсон хүчин, Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
 • 1990-1994 он Мэргэжилтэн, Хэнтий аймгийн Хүүхдийн төлөө төв, Залуучууд, спортын хороо

ХИЙСЭН СУДАЛГАА, ТӨСӨЛ, ГЭРЭЭТ АЖИЛ

 • 10-2014.
  • 09 сар “Project manager” бэлтгэх сургалтын төсөл. Хөдөлмөрийн яам Хөдөлмөрийн  судалгааны   институт.
  • 03-06 сар “Нийгмийн халамжийн салбар дахь төрийн үйлчилгээ-хүний эрх ба хүнд суртал” судалгааны төсөл. НҮБХХ, Хүний эрхийн үндэсний комиссын захиалгат төсөл
 • 2012, 2013. 04-05 сар “Засгийн газраас боловсрол, шинжлэх ухааны талаар баримталж буй бодлого, хөтөлбөр, арга хэмжээний иргэдийн амьдралд үзүүлж буй үр нөлөө” судалгаа
 • 2012 он “Үр дүнгийн менежментийг туршин нэвтрүүлэх төсөл”
 • 2012.
  • 04-05 сар “Үр дүнгийн менежмент” судалгааны төсөл
  • 11 сар Хөгжлийн төсөл боловсруулах арга зүй. GTZ олон улсын байгууллага
  • 06-07 сар Хоршооны тухай үндэсний хэлэлцүүлэг. CHF олон улсын байгууллага
 • 2010.09 сар Иргэний улс төрийн боловсрол олгох сургалтын төсөл. Конрад Аденаурын сан.
 • 2009.09 сар Боловсролын байгууллагын удирдах ажилтны сургалт. Боловсролын хүрээлэн
 • 2009.06-09 сар НХХЯ-ны “Хүнс тэжээл-нийгмийн халамж” төсөл. НХХЯам
 • 2008.04 сар Монголын нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудал. Улсын хэмжээний судалгаа. УТБА
 • 2007-2008.04 сар Иргэний улс төрийн боловсрол олгох сургалтын төсөл. Конрад Аденаурын сан.
 • 2008.03-06 сар “Орон нутгийн засаглалыг дэмжих төсөл”. НҮБХХ
 • 2008.08 сар “Орон нутгийн чадавхийг бэхжүүлэх нь”. GTZ олон улсын байгууллага
 • 2006.04-05 сар Нийслэлийн өмчийн газрын ажилтнуудын аттестатчлал явуулах арга зүй. НӨГ
 • 2005.06-07 сар АМХЭГ-ын үнэлгээ, оношлогоо.

ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ, ТЭТГЭЛЭГ

 • 1995 он МЗХ-ны Тэргүүний залуу алтан медаль
 • 2008 он КтМС-ийн шилдэг заах арга зүйч багш
 • 2009 он Монгол Улсын Төрийн албаны тэргүүний ажилтан цол, тэмдэг
 • 2011 он Монголын Залуучуудын байгууллагын 90 жилийн ойн медаль
 • 2012 он Монголын багш нарын холбооны “Монголын тэргүүний багш” тэмдэг
 • 2013 он Ардчилсан хувьсгалын 20 жилийн ойн медаль
 • 2014 он Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны жуух бичиг
 • 2014 он Хөдөлмөрийн салбарын тэргүүний ажилтан

МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЧЛЭЛ

 • Карьер хөгжлийн хүрээлэн ТББ-ын гишүүн

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

Огноо Суралцсан чиглэл
1994 Залуучуудын олон нийтийн байгууллагын удирдагч бэлтгэх сургалт, Улс төрийн Боловсролын академи
1995 Төрийн албан хаагчийг давтан сургах, мэргэшүүлэх сургалт , ТЗУХИ, Шведийн төрийн захиргааны институт хамтарсан
1996 21-р зууны залуу удирдах ажилтан бэлтгэх сургалт. Японд. Японы Жайка, Монгол улсын Засгийн газрын шугамаар
1997 Тус академийн дунд шатны сургалт. Улс төрийн Боловсролын академи
2002 “Эрдэм шинжилгээний тоон судалгааны аргууд” сэдэвт сургалт. Монголын нээлттэй нийгэм хүрээлэн
2005 Багшлах эрхийн сургалт. ШУТИС Олон улсын дээд боловсрол судлалын төв
2006 Компанийн эрх зүйн чиглэлээр сургагч багш бэлтгэх. Хууль зүйн үндэсний төв
2008 “Пуда багшийн менежмент” сургалт. ШУТИС КТМС
2008 “Менежмент ба орчин үе” сургалт. ШУТИС КТМС
2008 Хүний хөгжлийн багш бэлтгэх сургалт БСШУЯ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр.
2009 Англи хэлний сургалт. Малайз. Limkokwing-ий их сургууль
2009 Хүний хөгжлийн багш бэлтгэх сургалт. БСШУЯ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
2009 Leadership and the CEO. Leadership institute
2010 Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах нь.   Монгол-Японы Хүний хөгжлийн төв
2010 21-р зууны менежментийн онол, практикийн асуудлууд. ШУТИС КТМС
2010 Докторын зэргийн сургалт. ШУТИС
2011 Англи хэлний сургалт. Сантис сургалтын төв
2011 Европын холбооны Төрийн удирдлага, бизнесийн орчин” сургалт. ШУТИС КтМС – Швед хамтарсан. УБ
2012 Онлайн курс төлөвлөлт. Цахим мэдлэг ТББ
2012 Хүний хөгжлийн шинэ хандлага ба манлайллын ур чадвар. ШУТИС
2013 Залуу судлаачдын зуны сургалт. Буриадын их сургууль

БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

I. Бичиж, нийтлүүлсэн өгүүлэг
  Хүмүүн капиталын эдийн засгийн мөн чанар ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг 2014 – 10/157
  Мерит зарчмын тухай ойлголт, үзэл баримтлал. ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг 2013 – 5/134
  Боловсрол шинжлэх ухааны салбарын бодлогын хэрэгжилтийн үнэлгээ ШУТИС-ийн ЭШ-ний бүтээл, 2013
  Ил тод байдлын тухай ойлголтыг судлах нь ШУТИС-ийн ЭШ-ний бүтээл 2011, 2/118
  “Reform policies of Civil Service in Mongolia” “Emerging issues of management in XXI century” ОУ-ын ЭШХ, ШУТИС-ийн ЭШ-ний бүтээл 2009 10/112
  Aялал жуулчлалын талаарх төрийн бодлогын зарим асуудал Шинэ толь сэтгүүл, 2009 №03/66
  Орон нутгийн шийдвэр  гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангах нь Шинэ толь сэтгүүл 2009 1/64
  Монгол улсын төрийн албаны шинэтгэлийн бодлогын асуудалд Шинэ толь сэтгүүл, 2008 №03/62
  Ардчилсан сонгуулийн мөн чанар Алтан гадас сэтгүүл. 2008/05 №53
  Төрийн ил тод, нээлттэй байдал Шинэ толь сэтгүүл, 2008 №01/60
  Нийтийн захиргааны магистрын сургалтын хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээ Шинэ толь сэтгүүл, 2007 №02/59
  Төрийн албаны удирдах ажилтныг сонгон шалгаруулах үйл явц Шинэ толь сэтгүүл, 2007 №01/58
  Мэргэжлийн хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах зарим арга зам ШУТИС-ийн ЭШ-ний эмхэтгэл, 2005 он №05/76
II. Хоёр. Эрдэм шинжилгээний хурал, семинарын илтгэл
  Хүмүүн капиталын эдийн засгийн мөн чанар Эдийн засаг, менежментийн 55 жилийн ойд зориулсан ЭШХ, 2014
  Боловсрол шинжлэх ухааны салбарын бодлогын хэрэгжилтийн үнэлгээ ШУТИС-ийн КтМС-ийн багш нарын ЭШ-ний хуралд илтгэл тавьсан, 2014
  Мерит зарчмын тухай ойлголт, үзэл баримтлал ШУТИС, КТМС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал 2013
  Орон нутгийн шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь ШУТИС КтМС-ийн багш нарын ЭШХ-д тавьсан илтгэл, 2009
  Монгол улсын төрийн албаны шинэтгэлийн үйл явц Улс төрийн боловсролын академи, БНСУ-ын Төрийн захиргааны нийгэмлэгээс хамтран зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал,2008
  Нийтийн захиргааны магистрын сургалтын хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээ УТБА, Солонгосын Төрийн удирдлагын нийгэмлэг хамтарсан олон улсын ЭШ-ний бага хурал, 2007
  Монголын залуучуудын тулгамдсан асуудлууд “Эврика” ЭШХурал, 2003
Ш Эмхэтгэж хэвлүүлсэн  
1. Тайж Лхамсүрэнгийхэн Ганпринт ХХК, 2010 он
IV.
 • Сургалт арга зүйн материал, гарын авлага
1. “Төрийн захиргааны онол” Бакалаврын Е- хичээлийн материал-Зохиогчийн эрх
2. “Төрийн захиргааны менежмент-1” Бакалаврын Е- хичээлийн материал
3. “Төрийн бодлогын шинжилгээ” Магистрын Е- хичээлийн материал- зохиогчийн эрх
4. “Иргэн таны боловсролд” гарын авлага УТБА, 2010
5. “Ардчилал ба иргэний төлөвшил” гарын авлага УТБА, 2008
6. Төрийн удирдлага” мэргэшүүлэх сургалтын курсын ажил гүйцэтгэж, хамгаалах журам Либерти дээд сургууль, 2007
7. Магистрын ажлын бичиглэлд тавигдах шаардлага Либерти дээд сургууль, 2007
8. “Төрийн удирдлага. Төсөл” гүйцэтгэж хамгаалах журам” ШУТИС, КтМС, 2005
9. “Төрийн алба” хичээлийн гарын авлага ШУТИС, КтМС, 2004
10. Бакалаврын ажил гүйцэтгэж хамгаалах журам ШУТИС, КтМС, 2002

 

Comments are closed.

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан