ENGMNG

Я.Төгөлдөр

Янжив ТөгөлдөрYa.Tuguldur

Дэд профессор

 

 

 

 

ХОЛБОО БАРИХ

 • Утас:              976-11-458151
 • Гар утас:        976-9191-4594
 • Э-мэйл:          tuugiitu@yahoo.com; tugul@must.edu.mn
 • Twitter:            tuguldur
 • Facebook:      Tuguldur Yanjiv

БОЛОВСРОЛ

 • 2007-2013 он Улс төр судлалын ухааны доктор (Ph.D) “Монголын эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцооны хөгжил, хандлага”
 • 1999 он Улс төр судлалын магистр “Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй Байдал ба Геополтик ”, ТИС
 • 1997 он Улс төр судлалын бакалавр “Монголын парламентийн төлөвшил, хандлага”, Монгол Улсын Их Сургууль

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

 • 20013.02 сараас – Дэд профессор, Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль, ШУТИС
 • 2002-2013 он Ахлах багш, Нийгмийн технологийн сургууль, ШУТИС
 • 1998-2000 он Багш, ТИС-ийн Нийгмийн Ухааны Тэнхим

ХИЙСЭН СУДАЛГАА

 • 2006
  • НҮБ-ын санхүүжилтээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хүрээнд үндсэн баг ажиллаж “Сонгуулийн пропорциональ системийн хувилбарууд” төслийн багийн ахлагчаар ажилласан. 2005 он 12 сараас 2006 оны 1 сар.
  • Засгийн газраас зарласан “Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого” сэдэвт төслийн уралдаанд “Залуу эрдэмтэд” багт улс төр судлаач 2006 он
 • 2007
  • Нийслэлийн бодлого зохицуулалтын газраас зохион явуулсан уралдаант төсөл шалгаруулсан “Green city” багийн төслийн судлаач. 2007 он 11 сар
  • “ЭКОС” ХХК-ний Ховд аймаг дахь олон улсын нисэх онгоцны буудлын байгаль орчны үнэлгээнд нийгэм судлаач УБ. 2007
 • 2008 он Улсын ИХ Хурлын сонгуулийн Ховд аймгийн сонгогчдын санаа бодлын тандалтын судалгаа. Ховд.
 • 2013
  • “Их дээд сургуулиудын хотхон байгуулах” ТЭЗУС төсөлд судалгааны багт нийгэм судлаач. УБ. 2011
  • Авто тээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын судалгаа. 2013 он 2 сар
  • ХАА-н үйлдвэрлэлийн нийлүүлэлтийн хэлхээн дэх логистикийн урсгалын судалгаа, олон нийтийн санаа бодлын судлаач. 2013 он 6 сар
  • Чойр ЭЗЧБ-ийн ерөнхий төлөвлөгөөний судалгаа. УБ. 2013. 8 сар

ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ, ТЭТГЭЛЭГ

 • 2005 он МЗХ “Шилдэг багш” медаль
 • 2010 он Боловсролын тэргүүн

МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЧЛЭЛ

 • “Демократи” олон улсын клубын гишүүн
 • Монголын улс төр судлаачдын нэгдсэн холбооны гишүүн
 • Монголын эмэгтэй эрдэмтэдийн холбооны УЗ-ийн гишүүн
 • “Хөгжлийн хөтөч” ТББ ийн УЗ-ийн гишүүн
 • “Масс олон нийтийн харилцааны сургалт-судалгааны төв” ТББ-ын үүсгэн байгуулагч, УЗ-ийн гишүүн

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2014 он “Нутгийн удирдлагын түвшинд иргэдийн оролцоог дэмжих нь” төслийн хүрээний “Хөтлөх урлаг”-ын чадвар олгох сургалт. 7 хоног. АНУ-ийн Азийн сан, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг. УБ
 • 2013 он
  • Жендэр Консерциумын гишүүдийг чадавхжуулах сургалт. МУ-ын Засгийн газар Жендэрийн Үндэсний Хороо. 7 хоног. УБ
  • “Сургалтын цахим материал боловсруулах арга зүй” Цахим Сургалтын Үндэсний Төв. УБ. 2 кредит хөтөлбөр
 • 2010 он “Talk Talk English”, 7-8th level. Month. Ulaanbaatar.
 • 2003 он Соросын сан Монголын Нээллтэй Нийгмийн Хүрээлэнгийн “Бүтээлч сэтгэлгээний заах арга зүйн” сургалт. УБ. 7 хоног
 • 2001 он Докторын өмнөх судлаач судлаач оюутан. Японы аж үйлдвэрийн бодлого, түүхийн чиглэл. Нийгата муж, Нагаока Технологийн Сургуулийн Нийтийн удирдлагын профессорын баг. 1 жил. Япон.
 • 1999 он Улс төр судлалын зуны сургалт. 1 сар. Олон Улсын Харилцааны Сургууль, Алмата, Казакстан
 • 1998 он Соросын сан Монголын Нээллтэй Нийгмийн Хүрээлэнгийн сургалт. “Ардчилал ба ОНБ”, сургагч багшийн олон улсын сургалт. 7 хоног. УБ.

БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Нэгэн сэдэвт бүтээл

 • 2013 он “Монголын эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцооны хөгжил хандлага ”.

Хамтын бүтээл

 • 2011 он Улс төр судлал. Сурах бичиг. 20 х.х, Admon Press.
 • 2012 он Улс төр судлал. Гарын авлага. 6,8 х.х, Admon Press.
 • 2013 он Олон нийттэй харилцах ажил. Сурах бичиг. 33 х.х, Одсар Инк хэвлэлийн газар
 • 2014 он Улс төр судлал. Сурах бичиг. 2 дахь хэвлэл. 27,6 х.х, Одсар Инк хэвлэлийн газар

Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл

 • 1998
  • Монголын парламентад ёс ба түүний шинэчлэл. ИСБС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал. 1998 он 3 сард.
  • “Хоёр танхимт парламентын давуу тал” ИСБС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал. 1998 он 10 сард.
  • Японы аж үйлдвэржилтийн үеийн түүхээс” Япон, Нагока ТИС-ийн төрийн удирдлагын салбарт илтгэл тавьсан. 2000 он 5 сард.
 • 2002
  • Монголын эмэгтэйчүүд ба улс төр” Дээд боловсролтой эмэгтэйчүүдийн ТББ-ийн хуралд илтгэл тавьсан. 2002 он. 06 сард.
  • “Улс төрийн соёлд иргэдийн оролцоо нөлөөлөх нь” ХүУС, багш нарын э/ш ний хуралд 2002. он 11 сард.
 • 2003
  • Технологи дамжуулалтын бодлогыг системийн болоод фази сэтгэлгээний аргаар тайлбарлах нь “ сэдвээр ШУТИС ийн эрдэм шинжилгээний бичиг № 2/54 . 126-131х
  • “Японы техник технологийн хөгжил, дэвшлийн түүхийг Монгол оронтой харьцуулах нь” сэдвээр ХүУС эрдэм шинжилгээний бичиг №1 УБ . 63-68 х
  • “Монгол дахь ардчиллыг тодорхой бус логикоор тайлбарлах нь” Ардчиллын философи сэтгүүлийн № 1, мөн эрдэм шинжилгээний бичиг №2 УБ.2003. 9-14х
  • Монголын сэтгүүлчдийн “Ардчиллын хөгжилд сэтгүүлчдийн оруулах хувь нэмэр” онолын бага хуралд ” Монголын сэтгүүлчид ардчиллын талаар юу бичиж байна вэ? сэдвээр илтгэл тавьсан. 2003 он 03 сард. “Монгол таймс” сонины 2003 он 03 сарын 62.. дугаарт нийтлэгдсэн.
  • Тогтвортой хөгжил: “Соёлын өвөрмөц онцлог нийгмийн халамжийн үүрэг” сэдэвтэй олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд “Тогтвортой хөгжилд шинжлэх ухаан, боловсролын гүйцэтгэх үүрэг” сэдвээр илтгэл, ХүУС эрдэм шинжилгээний бичиг №3 УБ 2003. 23-30 х
  • “УИХ-ын гишүүдийн ёс зүйн дүрмийн төсөлд оруулах зарим санал” илтгэл 2003 он 11 сар 12 ны /www. Opensocietyforum.mn/
 • 2004
  • Монголын хэвлэлийн хүрээлэнд “Илтгэх урлаг ба сэтгүүлчид” сэдвээр илтгэл тавьсан. 2004 он. 5 сард.
  • “Монголын дөрөвдэхь засаглал чөдөрлөгдсөн үү” илтгэл. МУИС-ийн Альтернатив сэтгүүлийн № 2.
  • УБИС-ийн НУТэнхим. “УИХ сонгуулийн хуулийг порпорциональ симтемээр явуулах нь” сэдвээр илтгэл тавьсан. 2004. 4 сар
  • “УИХ сонгуулийн хуулийг пропорциональ симтемээр явуулах нь” илтгэл www. openforum.mn
 • 2007
  • ШУТИС-ийн Эмэгтэй багш нарын хуралд “Итгэл алдрахуй: эмэгтэйчүүд ба гүйцэтгэгч” сэдвээр илтгэл. МУИС-ийн НШУСийн Политологи сэтгүүл №281 УБ. 2007он. 186-192 хуудас
  • Улсын хэмжээний их дээд сургуулийн багш нарын дунд зохиогдсон уралдаант илтгэлд“Монгол хүний хөгжил бол үндэсний тулгамдсан асуудал мөн” 2007 онд 5 сар. э/ш эмхтгэлд
 • 2009 он ХүУС-ын 10 жилийн ойн э/ш хуралд “Иргэний боловсрол хүний хөгжлийг дээшлүүлэх нэгэн гарц болох нь” илтгэл тавьсан. 2009 он
 • 2010 он
  • ШУТИС-ийн доктор оюутны хуралд “Улс төрийн оролцоо ба коммуникаци” сэдвээр илтгэл.
  • Германы Марбургийн их сургуультай хамтарсан олон улсын зуны хурал “Монголд ардчиллын үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх боломжууд” Ард түмний засаглал сэтгүүл ,3/28/2010, 68-75 х
 • 2011 он
  • Дорнод Сибирийн Их Сургууль, ЮНЕСКО, ШУТИС НТС-ийн хамтарсан “Байгаль Хөвсгөл нуур орчмын нийгмийн экологийн ёс зүй ” сэдэвт хуралд “Монголын улс төрийн намуудын байгаль экологит хандсан мөрийн хөтөлбөрийн үзэл баримтлалд анализ хийх нь” сэдвээр илтгэл тавьсан. УБ. 2011.06.15
  • Some problems of open education in the social technology in the MUST Emerging ICTs in Higher education. International Conference EICTHE-2011. Proceedings. UB. Mongolia July 8-10,2011,7/11/2011,121-125 page
  • Олон улсын миграцийн онол дахь жендэрийн хандлага. Мигарцийн олон улсын хурал. ШУТИС ийн хэвлэл,5/12/2011,90-93х
  • Some issues of open education program in Mongolian University of Science and Technology. International Conference on Knowledge Based Industry-2011,7/7/2011 156-160 page
  • Төрийн өмчит сургуулийг хотхоноор хөгжүүлэх бодлого: Багш, ажилчин, суралцагсад нүүхэд бэлэн үү. Мэдлэгт суурилсан эдийн засаг-Монгол улс,10/19/2011
  • УТШУХолбооны их дээд сургуулиудын хамтарсан эрдэм шинжилгээний хуралд “Улс төрийн оролцооны шинэ хандлага” сэдвээр илтгэл тавьсан. УБ. 2011 56-59х
 • 2012 он
  • УТШУХолбооны олон улсын хурал; “Нордик ардчиллын зарим асуудал: эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо ба жендэр ” илтгэл. 2012.12.12. Бишрэлт тэнгэр,12/12/2012,99-111х
  • Third Wave of Feminism and Mongolian Women. MUSTАК,5/10/2012,278-289
 • 2013 он
  • THE ROLE OF FIRST LADIES IN PUBLIC AND POLITICAL RELATIONS (Comparative Cases in MONGOLIA AND KOREA) Удам Соёл,12/9/2013,295-309 page
  • PR-ийн орчин үеийн хандлага, загварууд. Монголд ОНХА бэлтгэж буйн өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага (Анхдугаар хурлын эмхэтгэл),5/9/2013,22-27
  • МУИС-ийн “Политологи” эрдэм шинжилгээний бичиг. “Монголын эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцооны өнөөгийн байдлын шинжилгээ” ISSN: 2227-6904. УБ. 2013. №10/388. 130-140 х
 • 2014 он Мэргэжлийн бус ангиудад улс төр судлалын хичээл заах хэрэгцээ, шаардлагын асуудал, шийдэл. Нийгмийн Ухааны хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох нь эрдэм шинжилгээний бага хурал, 4/20/2014 хэвлэлд Улс төрийн оролцооны феминист хандлага, түүний үзэл санаанууд. Жендэр консерциумийн сэтгүүлд хэвлэлд өгсөн.

Comments are closed.

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан