ENGMNG

Бизнесийн удирдлагын салбар

Салбарын эрхлэгч:

1. П.Жаргалтуяа Доктор (Ph.D), Дэд профессор

Профессор:

2. Б.Энхтуяа  Доктор (Ph.D), Профессор

3. С.Байгалтөгс  Доктор (Ph.D), Профессор

Дэд профессор:

4. Х.Ариунаа  Доктор (Ph.D)  Дэд профессор

5. Ц.Энхчимэг  Доктор (Ph.D)

6. Да.Баярмаа Доктор (Ph.D)

Ахлах багш:

7. Г.Гантөгс Доктор (Ph.D)

8. Л.Цэрэнчимэд

9. Д.Ганболд

10. С.Соёл-Эрдэнэ

11. Д.Ариунжаргал

12. Ц.Баярцог

13. А.Аюуш

14. М.Саруул-Эрдэнэ

15. Д.Оюунчимэг

16. Д.Оюунгэрэл

17. О.Мөнхзул

18. Г.Тунгалагтуяа

19. Ч.Нямбаяр

Багш:

20. Ц.Гүнбилэг Доктор (Ph.D)

21. Ё.Мөнхтуяа

22. Д.Отгонсүрэн 

23. М.Сарантуяа

24. Ч.Энх-Амар

25. Т.Золжаргал

26. Г.Цолмон

27. Т.Тамир

28. До.Баярмаа

29. Н.Эрдэнэтуяа

30. Э.Даариймаа

31. Б.Бат-Эрдэнэ

32. Ц.Мөнхтуяа

Туслах ажилтан:

33. М.Анхбаяр Эрхлэгчийн туслах

34. Ц.Наранцэцэг Хичээлийн туслах ажилтан

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан