ENGMNG

Төгсөлтийн нарийн бичгийн дарга

Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн

“НАМАР”-ын улиралд Бакалаврын төгсөлтийн нарийн бичгийн даргаар ажиллах багш нар

д.д Салбар Мэргэжил Төгсөлтийн нарийн бичгийн дарга
1 Бизнесийн удирдлага Санхүүгийн менежмент Д.Бат-Эрдэнэ
2 Бизнесийн удирдлага Олон улсын бизнесийн менежмент Т.Тамир
3 Бизнесийн удирдлага Маркетингийн менежмент Т.Тамир
4 Бизнесийн удирдлага Мэдээллийн системийн менежмент Д.Оюунгэрэл
5 Бизнесийн удирдлага Хүний нөөцийн менежмент А.Аюуш
6 Технологийн менежмент Жижиг дунд үйлдвэрийн менежмент Б.Баттулга
7 Технологийн менежмент Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент Б.Баттулга
8 Технологийн менежмент Харилцаа холбооны менежмент Ц.Мөнхсүх
9 Технологийн менежмент Аялал жуулчлалын менежмент Ц.Мөнхсүх
10 Нийгмийн ухаан Төрийн захиргааны менежмент А.Болормаа
11 Нийгмийн ухаан Нийгмийн ажил Ж.Нямаа
12 Нийгмийн ухаан Олон нийттэй харилцах ажил Б.Энх-Амгалан
13 Хүмүүнлэгийн ухаан Соёл судлал Ц.Бямба-Очир

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан