ENGMNG

Эрхэм зорилго

“Бизнесийн удирдлага, менежмент, хүмүүнлэгийн чиглэлээр өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэх таатай орчныг бүрдүүлж, Азийн шилдэг сургуулийн нэг болоход Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн Эрхэм зорилго оршино”

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан