ENGMNG

Захирлын зөвлөл

 1. А.Энхбат – Захирал   /Доктор /Ph.D/
 2. Д.Ганбаатар  Дэд захирал   /Доктор /Ph.D/
 3. Ц.Ганбат – Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга /Доктор (Ph.D), Дэд профессор/
 4. Б.Цэцгээ – Багшийн хөгжлийн багийн ахлагч /Доктор (Sc.D) , Дэд профессор/
 5.  Ц.Энхбаатар Технологийн менежментийн салбарын эрхлэгч  Доктор (Ph.D), Дэд профессор/
 6. Г.Баттүвшин – Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн захирал /Доктор (Ph.D), Дэд профессор/
 7. Н.Галиймаа – Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын эрхлэгч /Доктор (Ph.D), Профессор/
 8. Б.Долгор – Нийгмийн ухааны салбарын эрхлэгч /Доктор (Ph.D), Дэд профессор/
 9. П.Жаргалтуяа – Бизнесийн удирдлагын салбарын эрхлэгч /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
 10. Ч.Оюун – Ахлах нягтлан бодогч
 11. Ц.Пүрэвбаяр – Байр, ашиглалт хариуцсан менежер
 12. А.Болормаа Үйлдвэрчний эвлэлийн дарга
 13. Д.Ариунтогос – Захирлын туслах

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан