ENGMNG

Эрдмийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөлийн дарга:

1. Б.Пүрэвсүрэн Доктор (Ph.D), дэд профессор

Эрдминй зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:

2. Ц.Ганбат Доктор (Ph.D), дэд профессор

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:

3. Г.Батхүрэл Доктор (Sc.D), профессор

4. Л.Оюунцэцэг Доктор (Sc.D), профессор

5. Н.Галиймаа Доктор (Ph.D), профессор

6. Б.Долгор Доктор (Ph.D), дэд профессор

7. Г.Баттүвшин Доктор (Ph.D), дэд профессор

8. Х.Пүрэвдагва Доктор (Ph.D), профессор

9. С.Төгс Доктор (Ph.D), профессор

10. Т.Амаржаргал Доктор (Ph.D), профессор

11. Б.Энхтуяа Доктор (Ph.D), профессор

12. Б.Нарангэрэл Доктор (Ph.D), дэд профессор

13. Б.Даваажав Доктор (Ph.D), дэд профессор

14. Л.Отгонцэцэг Доктор (Ph.D), дэд профессор

15. Ю.Болдбаатар Доктор (Ph.D), дэд профессор

16. Д.Ганболд Доктор (Ph.D)

17. Б.Даваасүрэн Доктор (Ph.D), профессор

18. С.Чулуун Доктор (Ph.D), дэд профессор

19. Д.Байгаль Доктор (Ph.D), дэд профессор

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан