Файлын нэр Хэмжээ Огноо Татах
Нийгмийн ажил хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөө 5364.51kb 2018-08-17
Аялал жуулчлалын менежмент хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөө 5031.15kb 2018-08-17
Нийтийн удирдлага хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөө-2016 5307.28kb 2018-08-17
Менежмент хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөө-2016 9702.03kb 2018-08-17
Солонгос улсын "KUMOH" үндэсний технологийн их сургуультай хамтран ажиллах хөтөлбөр 363.56kb 2018-08-17
Солонгос улсын Soongshil их сургуультай хамтран ажиллах хөтөлбөр 238.76kb 2018-08-17
Тайваны үндэсний их сургуультай хамтарсан хөтөлбөрийн гэрээ 372.92kb 2018-08-17