Захирлын зөвлөл

1. А.Энхбат – Захирал /Доктор /Ph.D/
2. Д.Ганбаатар – Дэд захирал  /Доктор /Ph.D/
3. Б.Цэрэгмаа– Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга /Доктор /Ph.D/
4. Г.Баттүвшин– Бизнесийн удирдлагын салбарын эрхлэгч /Доктор /Ph.D/ Дэд профессор
5. Г.Наран-Оюун – Багшийн хөгжлийн багийн ахлагч /Доктор /Ph.D/
6. М.Заяа – Технологийн менежментийн салбарын эрхлэгч  /Доктор /Ph.D/
7. Н.Галиймаа – Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын эрхлэгч  /Доктор /Ph.D/ Профессор
8. Я.Төгөлдөр – Нийгмийн ухааны салбарын эрхлэгч  /Доктор /Ph.D/
9. П.Жаргалтуяа – Бизнесийн удирдлагын салбарын эрхлэгч  /Доктор /Ph.D/ Дэд профессор
10. Д.Ундрах – Ахлах нягтлан бодогч
11. Н.Бадамдорж – Байр, ашиглалт хариуцсан менежер
12. А.Болормаа – Үйлдвэрчний эвлэлийн дарга 
13. П.Цэцэгбадам – Захирлын туслах