Захирлын зөвлөл

 1. А.Энхбат – Захирал   /Доктор /Ph.D/
 2. Д.Ганбаатар  Дэд захирал   /Доктор /Ph.D/
 3. Б.Цэрэгмаа – Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга /Доктор (Ph.D)/
 4. Г.Баттүвшин – Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн захирал /Доктор (Ph.D), Дэд профессор/
 5. Г.Наран-Оюун – Багшийн хөгжлийн багийн ахлагч /Доктор (Ph.D)/
 6.  М.Заяа Технологийн менежментийн салбарын эрхлэгч  Доктор (Ph.D)
 7. Н.Галиймаа – Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын эрхлэгч /Доктор (Ph.D), Профессор/
 8. Я.Төгөлдөр – Нийгмийн ухааны салбарын эрхлэгч /Доктор (Ph.D)/
 9. П.Жаргалтуяа – Бизнесийн удирдлагын салбарын эрхлэгч /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
 10. Ч.Оюун – Ахлах нягтлан бодогч
 11. Б.Ганзориг – Байр, ашиглалт хариуцсан менежер
 12. А.Болормаа Үйлдвэрчний эвлэлийн дарга
 13. Д.Эрдэнэцэцэг – Захирлын туслах