Аж ахуй, үйлчилгээ

1. С.Пүрэвжав – Слесарь
2. Ц.Борхүү - Слесарь
3. Н.Нямдорж - Слесарь
4.  Жамьяндорж - Цахилгаанчин
5. Х.Сэргэлэн – Мужаан
6. Ж.Жаргалсайхан –Жолооч
7. Б.Пүрэвмаа - Бохирын үйлчлэгч
8. Ш.Нямсүрэн - Бохирын үйлчлэгч
9. Б.Баярмаа - Үйлчлэгч
10. П.Должинжав - Үйлчлэгч
11. Нарангэрэл - Үйлчлэгч
12. П.Биньеэ - Үйлчлэгч
13. А.Энхцэцэг -Үйлчлэгч
14. М.Эрдэнэбилэг -Үйлчлэгч
15. Л.Оюунгэрэл -Үйлчлэгч
16. С.Нансалмаа - Үйлчлэгч
17.  Ж.Амгалан- Үйлчлэгч
18. Д.Мөнхцэцэг -Үйлчлэгч
19. Ж.Болормаа- Үйлчлэгч
20. Ч.Ганбаатар- Гадна талбайн үйлчлэгч
21. Д.Батцэцэг- Хувцас харагч
22. Б.Оюунтунгалаг - Хувцас харагч