Аж ахуй, үйлчилгээ

Слесарь:
   1. С.Пүрэвжав
   2. Ц.Борхүү
   3. Н.Нямдорж

Цахилгаанчин:
   4. Г.Норпил

Мужаан:
   5. Х.Сэргэлэн

Жолооч:
   6. Ж.Жаргалсайхан

Үйлчлэгч:
   7. Ш.Нямсүрэн
   8. Д.Тунгалаг
   9. Б.Пүрэвмаа
   10. П.Должинжав
   11. П.Биньеэ
   12. А.Энхцэцэг
   13. Л.Оюунгэрэл
   14. С.Нансалмаа
   15. М.Эрдэнэбилэг
   16. Ж.Болормаа
   17. Д.Мөнхцэцэг
   18. Ж.Амгалан
   19. Ч.Ганбаатар  /Гадна талбайн үйлчлэгч/

Хувцас харагч:
   20. Д.Батцэцэг
   21. Б.Оюунтунгалаг