Захирлын зөвлөл

1. А.Энхбат – Захирал Доктор /Ph.D/ дэд профессор
2. Д.Ганбаатар – Дэд захирал Доктор /Ph.D/ дэд профессор
3. О.Болормаа – Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Доктор /Ph.D/
4. Г.Наран-Оюун – Багшийн хөгжлийн багийн ахлагч Доктор /Ph.D/
5. М.Заяа – Технологийн менежментийн салбарын эрхлэгч  Доктор /Ph.D/
6. Ц.Батцэрэн – Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын эрхлэгч Доктор /Ph.D/ Дэд профессор
7. Я.Төгөлдөр – Нийгмийн ухааны салбарын эрхлэгч  Доктор /Ph.D/
8. П.Жаргалтуяа – Бизнесийн удирдлагын салбарын эрхлэгч  Доктор /Ph.D/ профессор
9. Д.Төмөрөө – Ахлах нягтлан бодогч
10. Н.Бадамдорж – Байр, ашиглалт хариуцсан менежер
11. А.Болормаа – Үйлдвэрчний эвлэлийн дарга 
12. П.Цэцэгбадам - Захирлын туслах