Захиргаа, санхүүгийн алба

1. А.Энхбат – Захирал / Доктор Ph.D /
2. Д.Ганбаатар – Дэд захирал / Доктор Ph.D /
3. Б.Цэрэгмаа – Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга / Доктор Ph.D /
4. Б.Энхтэнгэр – Сүлжээний инженер
5. Д.Ундрах – Ахлах нягтлан бодогч
6. Д.Эрдэнэцэцэг – Эрдэм шинжилгээ,инновацийн ажилтан
7. Н.Бадамдорж – Байр, ашиглалт хариуцсан менежер
8. Б.Энхтуяа – Их эмч
9. З.Одбаяр – Аж ахуйн нярав
10. Н.Хишиг-Эрдэнэ – Тооцооны нягтлан бодогч
11. Б.Түвшинтөгс – Сургалтын мастер
12. Ц.Мөнхцэцэг – Сургалтын мастер
13. Г.Ариунболд – Сургалтын мастер