"Маркетингийн удирдлага" мэргэжил

Хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгох, борлуулах, сурталчилан идэвхижүүлэх үйл ажиллагааг маркетингийн судалгаанд үндэслэн төлөвлөх, зохион байгуулах, бүтээлчээр гүйцэтгэх чадвартай мэргэжилтэн байна.

 

Олгох мэдлэг

 • Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг

 • Маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах, судалгаа хийх арга зүй

 • Борлуулалт нэмэгдүүлэх арга зам

 • Маркетингийн харилцааг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх арга хэрэгслүүд

 • Маркетингийн орчин үеийн хандлагууд

Олгох ур чадвар

 • Маркетингийн судалгаа хийх, өгөгдөл боловсруулах, дүн шинжилгээ хийж тайлагнах

 • Дизайны болон статистикийн мэргэжлийн програм дээр ажиллах

 • Орчин үеийн мэдээллийн технологи ашиглах

 • Эх хэл ба гадаад хэл дээр харилцах, өөрийгөө илэрхийлэх, илтгэх

 • Бие дааж болон багаар ажиллах, манлайлах

 • Өөрийгөө хөгжүүлэх, бүтээлчээр сэтгэх

Мэргэжлийн хичээл

 • Маркетингийн үндэс

 • Маркетингийн менежмент

 • Маркетингийн судалгаа шинжилгээ

 • Бүтээгдэхүүн ба үнийн бодлого

 • Борлуулалтын менежмент

 • Үйлчилгээний маркетинг

 • Олон улсын маркетинг

 • Хэрэглэгчийн зан төлөв

 • Дижитал маркетинг

 • Маркетингийн нэгдмэл харилцаа

 • Маркетингийн тусгай сэдэв

 • Маркетингийн стратеги

Төгсөгчийн ажлын байр

 • Маркетингийн менежер

 • Брэнд менежер

 • Борлуулалтын менежер

 • Олон нийтийн харилцаа /PR/-ны менежер

 • Зар сурталчилгааны менежер

 • Сошиал медиа маркетингийн менежер

 • Эвент зохион байгуулах менежер

 • Гадаад худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн

Манай оюутнуудын амжилт

 • 2014 оны Маркетингийн улсын олимпиаданд тэргүүн байр

 • 2017 оны Маркетингийн улсын олимпиаданд гутгаар байр

 • 2017 оны “Must English Olympics” Англи хэлний олимпиаданд алтан медаль

 • “Start-up weekend-2017” тэмцээнд тэргүүн байр, ХАКАТОН-2017 тэмцээнд гутгаар байр

 • 2017 оны ОХУ-ын Буриадын их сургуультай хамтарсан бизнес төслийн уралдаанд дэд ба гутгаар байрууд

 • “Эрдмийн шувуу “ оюутны эрдэм шинжилгээнйи бага хуралд 2016 онд гутгаар байр, 2017 онд тусгай байр