"Мэдээллийн системийн удирдлага" мэргэжил

Байгууллагын бизнесийн мэдээллийг боловсруулах, мэдээллийн системийг загварчлах, хөгжүүлэх чадвартай бизнесийн удирдлага, мэдээллийн технологийн мэдлэгтэй мэргэжилтэн байна.

Олгох мэдлэг

 • Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэг

 • Мэдээллийн системийг загварчлах, боловсруулах, хөгжүүлэх суурь мэдлэг

 • Электрон бизнес, электрон худалдаа, онлайн үйлчилгээний суурь мэдлэг

 • Мэдээллийн технологийн төсөл боловсруулах суурь мэдлэг

 • Бизнесийн процесс, загварчлах, програмчлах мэдлэг

 • Өгөгдөл, их хэмжээний өгөгдлийг боловсруулах мэдлэг

Олгох ур чадвар

 • Өгөгдөл дээр шинжилгээ хийх, боловсруулах

 • Мэдээллийн системийг төлөвлөх, боловсруулах, хөгжүүлэх

 • Бизнесийн шинжилгээ хийх

 • Аналитик, асуудал шийдвэрлэх

 • Мэдээллийн технологийн төсөл боловсруулах

 • Програмчлах

 • Судалгаа шинжилгээ хийх

Мэргэжлийн хичээл

 • Бизнесийн удирдлага

 • Алгоритм ба програмчлалын технологи

 • Бизнесийн мэдээллийн систем

 • Системийн шинжилгээ ба зохиомж

 • Электрон бизнес

 • Мэдээллийн системийн стратеги, менежмент

 • Бизнесийн процессын менежмент

 • Өгөгдлийн агуулах ба тандалт

 • Мэдээллийн технологийн төслийн менежмент

Төгсөгчдийн ажлын байр

 • Мэдээллийн системийн менежер

 • Мэдээллийн технологийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер

 • Бизнес архитектор

 • Мэдээллийн технологийн төслийн менежер

 • Мэдээллийн системийн шинжээч

 • Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн

 • Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн

 • Онлайн үйлчилгээний мэргэжилтэн

 • Онлайн бизнес эрхлэгч

 • Мэдээллийн системийг хөгжүүлэгч

Манай оюутнуудын амжилт

 • 2009 онд Тайвань улсад зохион байгуулагдсан Пан азийн Онлайн жижиглэн худалдааны тэмцээнд гутгаар байр, МСМ-н IV курс

 • 2010 онд “Эрдмийн шувуу” оюутны ЭШХ, тэргүүн байр, Э.Жүгдэрнамжил, Г.Болорчимэг, Д.Бямбажаргал, Э.Уянга 

 • 2010 онд ШУТИС-ийн ректорын нэрэмжит шагнал, О. Мөнх-Оргил

 • 2011 онд “Эрдмийн шувуу” оюутны ЭШХ, тусгай байр- Б.Гэрэлтуяа, Д.Өнөрхишиг

 • 2011 онд “Эрдмийн шувуу” оюутны ЭШХ, тусгай байр- Д.Бямбажаргал

 • 2012 онд Global TIC, ОУ-ын бизнес төслийн тэмцээн, Биотехнологийн салбарт тэргүүн байр, А.Наранбаатар

 • 2013 онд “Эрдмийн шувуу” оюутны ЭШХ, дэд байр, Н. Нямцэцэг