Мэргэжлийн чиглэлүүд

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль. Бизнесийн Удирдлага Хүмүүнлэгийн Сургууль

Бакалавр зэрэгээр оюутан сургах мэргэжлийн чиглэлүүд
 
Д Мэргэжлийн нэр Харъяалах салбар, тэнхим  
1 Бизнесийн удирдлага: Санхүүгийн менежмент Бизнесийн удирдлагын салбар өдөр, эчнээ
2 Бизнесийн удирдлага: Хүний нөөцийн менежмент Бизнесийн удирдлагын салбар өдөр
3 Бизнесийн удирдлага: Маркетингийн менежмент Бизнесийн удирдлагын салбар өдөр
4 Бизнесийн удирдлага: Олон улсын бизнесийн менежмент Бизнесийн удирдлагын салбар өдөр
5 Бизнесийн удирдлага: Мэдээллийн системийн менежмент Бизнесийн удирдлагын салбар өдөр
6 Төрийн удирдлага Нийгмийн ухааны салбар өдөр
7 Олон нийттэй харилцах ажил Нийгмийн ухааны салбар өдөр
8 Нийгмийн ажил Нийгмийн ухааны салбар өдөр
9 Жижиг дунд үйлдвэрийн менежмент Технологийн менежментийн салбар өдөр
10 Харилцаа холбооны менежмент Технологийн менежментийн салбар өдөр
11 Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент Технологийн менежментийн салбар өдөр
12 Аялал жуулчлалын менежмент Технологийн менежментийн салбар өдөр