ШУТИС-Бизнесийн удирдлага, Хүмүүнлэгийн сургууль ШУ-ны Академийн Археологийн хүрээлэнтэй хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.

: Мэдээ : 2021-02-09 23:32:42
ШУТИС-Бизнесийн удирлага, Хүмүүнлэгийн сургууль, ШУ-ны Академийн Археологийн хүрээлэнтэй хамтран сургалт, судалгааны байгууллагын олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, судалгааг гүнзгийрүүлэхэд чиглэгдэх ба цаашид туршлага солилцох, эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэг хамтран зохион байгуулах, Монголын археологийн судалгааны үр дүнг оюутан суралцагчдад тусгай лекц, семинар хэлбэрээр таниулах гэх мэт олон үйл ажиллагааны чиглэлд хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.