ШУТИС-ИЙН “ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН”, “ЭРДМИЙН ШУВУУ” ЦОМЫН ТӨЛӨӨХ ЭДИЙН ЗАСАГ, БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА, МЕНЕЖМЕНТИЙН САЛБАРЫН XVIII БАГА ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

: Мэдээ : 2021-02-18 17:07:36