Нийгмийн ажил хөтөлбөрийн магистр, докторын уулзалт боллоо.

: Мэдээ : 2021-11-24 11:27:38
Нийгмийн ажил хөтөлбөрийн магистр, докторын уулзалт 2021 оны 11 сарын 24-ны өдөр болж өнгөрлөө. Уулзалтын үйл ажиллагаанд сургалтын алба, салбарын эрхлэгч, багш нар оролцож, оюутнуудын зүгээс сургалт судалгааны тухай асууж, олон чухал асуудлыг хөндсөн үр дүнтэй уулзалт боллоо.