"Монголын инновцийн 7 хоног -2022" арга хэмжээний Хүрээнд "MUST-INNOVATION TALK" Ярилцлага- хэлэлцүүлэг

: Мэдээ : 2022-05-23 15:31:24
"Монголын инновцийн 7 хоног -2022" арга хэмжээний Хүрээнд "MUST-INNOVATION TALK" Ярилцлага- хэлэлцүүлэг ШУТИС-ийн 8-р байр ОУ-ын хурлын танхимд боллоо.
Оролцогч: ШУТИС-ийн захирал, Доктор (Ph.D), профессор Т. Намнан
ШУТИС-ийн ЭШХА эрхэлсэн дэд захирал Доктор (Ph.D), дэд профессор Д.Цолмонбаатар
ШУТИС-ийн ЭХС-ийн профессор, Доктор (Ph.D), профессор Б.Сэргэлэн
ШУТИС-ийн БАС-ийн багш Доктор (Ph.D), Б. Билгүүн нар оролцож байна.
Хөтлөгч: ШУТИС-ийн БУХС-ийн профессор, Монголын инновацийн холбооны гүйцэтгэх захирал, Доктор (Sc.D), профессор Л. Оюунцэцэг
Зорилго:
ШУТИС-ийн Монгол улсын хөгжил ба Үндэсний инновацийн тогтолцоонд гүйцэтгэх үүрэг, оролцоо, сургуулийн хөгжлийн бодлого, стратеги, эрдэм шинжилгээ, инновацийн үйл ажиллагаа, тэдгээрийн хэрэгжилтийн үр дүн, профессор, багш судлаачдын ЭШ, инновацийн туршлагын талаар ярилцах, санал бодол солилцох, мэдлэг туршлага хуваалцах, ШУТИС-ийн бодлого, үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан таниулахад оршино.