Монголын инновацийн 7 хоног арга хэмжээ 05 дугаар сарын 16-22-ны өдрүүдэд

: Мэдээ : 2022-05-23 15:46:50
Хаалтын үйл ажиллагааны хүрээнд:
"Эрдэм хакатон" арга хэмжээний шилдэг баг
"Best paper awards-2022" эрдэм шинжилгээний хурлын шилдэг оролцогчид
"Гавал толгой" оюутны инновацийн төсөл шалгаруулах арга хэмжээний шалгаруулснаас гадна Шинжлэх ухаан технологи, инновацийн салбарт үр дүнтэй ажилласан эрдэмтэн судлаачдад "Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан" цол тэмдэг гардуулсан.