БНСУ-ын “CQI” консалтинг компанийн боловсролын зөвлөхөөр ажиллаж буй СОНГ ИНТЕК нь 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-ны энэ өдөр захирлын зөвлөлд “The reviewing on School Developing Procedure” сэдвээр илтгэл тавьлаа.

: Мэдээ : 2019-04-24 14:21:33
Нийгмийн ухааны салбарт КОЙКА -ийн дэмжлэгээр БНСУ-ын “CQI” консалтинг компанийн боловсролын зөвлөхөөр ажиллаж буй СОНГ ИНТЕК нь 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-ны энэ өдөр захирлын зөвлөлд “The reviewing on School Developing Procedure” сэдвээр илтгэл тавьлаа.
Тэрээр КОЙКА олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж буй БНСУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн “WORLD FRIENDS KOREA” advisor program-ийн хүрээнд 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрөөс тус сургууль дээр ажиллаж өөрийн туршлагаас хуваалцан стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, их сургуульд тулгамдаж буй асуудлын хүрээг тодорхойлон шийдвэрлэхэд хамтран ажиллаж байгаа юм.