БуХС-ийн “Төрийн удирдлага” хөтөлбөрийн оюутан, төгсөгчдийн хандиваар ШУТИС-ийн 60 жилийн ойд зориулан тохижуулсан мэргэжлийн танхимийн нээлтийн үйл ажиллагаа болов.

: Мэдээ : 2019-09-23 16:13:29
БуХС-ийн “Төрийн удирдлага” хөтөлбөрийн оюутан, төгсөгчдийн хандиваар ШУТИС-ийн 60 жилийн ойд зориулан тохижуулсан мэргэжлийн танхимийн нээлтийн үйл ажиллагаа болов.
 
 
2019 оны 9 дүгээр сарын 20-ний өдөр “Төрийн удирдлага” хөтөлбөрийн оюутан, төгсөгчдийн хандиваар 402 тоот ангийг “Төрийн удирдлага” хөтөлбөрийн мэргэжлийн танхимаар засч тохижуулан нээлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулагдав.  ШУТИС-ийн 60 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдсан энэхүү арга хэмжээг чин сэтгэлээсээ дэмжиж оролцсон оюутнууд, төгсөгчид, мэргэжлийн багш нартаа гүн талархал илэрхийлье.
Нийгмийн ухааны салбар