Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс сургалт зохион байгуулагдав

: Мэдээ : 2019-10-01 16:27:12
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс сургалт зохион байгуулагдав
 
Нийгмийн ухааны салбарын “Нийгмийн ажил” (D092301), “Төрийн удирдлага” (D041303) хөтөлбөрүүд 2019 онд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр магадлан итгэмжлүүлэхээр ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж байна. Ажлын хэсгийн төлөвлөгөөний дагуу БМИҮЗ-өөс хоёр удаагийн сургалт явуулахаар заасан ба эхний сургалтыг 2019 оны 09 сарын 30-ны өдөр зохион байгуулж хөтөлбөрийн багш нар сургалтад бүрэн хамрагдлаа.