ОХУ-ын Нальчик хотноо Олон улсын ЭШХ-д оролцлоо

: Мэдээ : 2019-10-10 15:57:06
ОХУ-ын Нальчик хотноо Олон улсын ЭШХ-д оролцлоо
Эрдэм шинжилгээний №19-010-20122 төслийн хүрээнд Оросын суурь шинжлэх ухааны сангийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагдаж буй “Национальные экономические системы в контексте формирования цифровой экономики” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал 2019 оны 10 сарын 2-ноос 3-ны өдрүүдэд ОХУ-ын Нальчик хотноо В.М.Коковын нэрэмжит Кабардино-Балканскийн хөдөө аж ахуйн улсын их сургууль дээр боллоо. Тус хуралд Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургуулийн Технологийн менежментийн салбарын профессор, ШУ доктор (Sc.D), дэд проф. Б.Цэцгээ “Имитационная модель как способ оптимизации турбизнеса” сэдвээр илтгэл тавьж хэлэлцүүлэв.