ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАВ

: Мэдээ : 2020-07-04 11:48:01
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАВ
Нийгмийн ухааны салбарын ахлах багш А.Болормаа 2020 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр “Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн судалгаа төрийн захиргааны байгууллагын жишээн дээр” сэдвээр менежментийн ухааны докторын зэрэг амжилттай хамгаалав.
А.Болормаа багшийн цаашдын эрдэм судлалын ажилд өндөр амжилт хүсэе.