ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАВ

: Мэдээ : 2020-07-04 11:51:14
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАВ
Технологийн менежментийн салбарын багш Б.Баттулга 2020 оны 06 дугаар сарын 26-ний өдөр“Технологийн түвшний үнэлгээний арга зүйн асуудал”(Ноос, ноолуурын үйлдвэрүүдийн жишээн дээр) сэдвээр менежментийн ухааны докторын зэрэг амжилттай хамгаалав.
Б.Баттулга багшийн цаашдын эрдэм судлалын ажилд өндөр амжилт хүсэе.