ШУТИС-ийн оюутан, багш нарын анхааралд

: Мэдээ : 2020-11-11 23:23:46

ШУТИС-ийн UNITEL, MOBICOM компаниудтай хамтын ажиллагааны хүрээнд хийсэн хөнгөлттэй гэрээний үйлчилгээ болох https://www.must.edu.mn/ , https://student.must.edu.mn/  ,   https://professor.must.edu.mn/  , https://lms.must.edu.mn/ ,  
http://elearn.sict.edu.mn/login/index.php  хаяг руу датагаа ашиглан хэрэглээний болон хурдны хязгааргүйгээр хандалт хийх боломжтой болсоныг анхаарна уу.