БУХС-ийн НИЙТ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД

: Мэдээ : 2020-11-15 22:58:27

“Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг” зарласантай холбогдуулан Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны албан хэрэгцээнд зориулсан, ШУТИС-ийн нийт оюутнуудаас асуумж авах  тул ТА оролцоорой.

  1. Тус сургуулийн бакалавр, магистр, докторын түвшний сургалтанд хамрагдаж буй нийт оюутнууд доорхи холбоосоор хандан “асуумж”-ийг бөглөнө үү.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd58nsYuGvQH8oNAah4vHUXH4an6iuUh_bp2IskZoddNr9RRg/viewform

  1. Асуумжын үр дүн нь Засгийн газар, УОК болон бусад мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд чухал ач холбогдолтой, оюутан таны энэхүү цар тахлыг хязгаарлах, зогсоох үйл ажиллагаанд оруулж буй хувь нэмэр болох тул та 15 мин зав гарган заавал бөглөөрэй.
  2. Тус сургуулийн бакалавр, магистр, докторын түвшний сургалтанд хамрагдаж буй оюутан бүр энэхүү судалгааг заавал, мөн үнэн зөв бөглөх үүрэг хүлээнэ. (Оюутан бүрийг асуумж бөглөсөн эсэхэд нэгдсэн хяналт тавигдана.)
  3. Энэхүү асуумжийн мэдээллийг зөвхөн судалгааны үр дүнг тооцоход ашиглана.
  4. Тус асуумжыг бөглөсөн оюутны таны өгсөн мэдээллийн нууцыг Монгол Улсын “Хувь хүний тухай” хуулийн 5-р зүйлийн 4 дэх хэсэг болон “Статистикийн тухай” хуулийн 22-р зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу чандлан хадгална.

ШУТИС-ийн ЗАХИРГАА