Буцах

Багшийн нэр: А.Оюунгэрэл

Эрдмийн цол, зэрэг: Магистр

Албан тушаал: Ахлах багш

Судалгааны чиглэл: Компанийн удирдлага, зохион байгуулалтын онолын судалгаа

Холбоо барих хаяг:

Утас: +976 99047066

И-мэйл: a.oyungerel@must.edu.mn

Ажлын байр: ШУТИС-ийн V байр, 402а тоот

 

БОЛОВСРОЛ
2003                ШУТИС, КТМС, Төрийн удирдлагын магистр
2003                МУИС, ХЗС. Эрх зүйн магистр
1999                МУИС, ХЗС, эрх зүйн бакалавр

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ
2014 – оос            ШУТИС, БУХС. Ахлах багш
2001-2014            ШУТИС, КТМС. Багш
1998-2004            “Эрдэм” Хууль зүйн товчоо, хуулийн зөвлөх, өмгөөлөгч
1990-1993            Дуулга хоршоо, туслах ажилтан
1988-1990            Сангийн яам, үйлчлэгч

ШАГНАЛ
2018                БСШУСЯ-ны тэргүүний ажилтан
2016                БСШУСЯ-ны жуух
2010                Монголын Багш нарын холбоо, Багшийн алдар
2009                НХХЯ-ны жуух       
                                                                                                                                               
МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЧЛЭЛ                              
2003                МӨХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч
2013                МХХ-ны гишүүн, хуульч   

СУДАЛГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 • Байгууллагын удирдлагын зохион байгуулалтын асуудал
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Хөдөлмөрийн маргаан, хөдөлмөрийн харилцаа

БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ 
 Нэгэн сэдэвт бүтээл, сурах бичиг, гарын авлага
 • Төрийн удирдлага. (Сурах бичиг, УБ хот, 2019) 
 • Бизнесийн эрх зүй (Сурах бичиг, УБ хот. 2015 он)
 • Төслийн менежер бэлтгэх сургалтын гарын авлага (Хөдөлмөрийн яам, Хөдөлмөр сургалтын институт. 2014 он)
 • Иргэд өргөдөл, гомдлоо хэрхэн гаргах вэ? (Иргэдэд зориулсан гарын авлага, 2006 он)  
Хэвлэгдсэн өгүүлэл, илтгэлүүд
 1. Бизнесийн байгууллагын оношилгоонд Бурк-Литвины загварыг хэрэглэх боломж. МУ-ын гавъяат эдийн засагч, доктор (Sc.D), профессор Г.Батхүрэлийн санаачилсан Монголын шинжлэх ухааны өдрийг угтаж зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний анхдугаар хурал. УБ., 2020 он
 2. Байгууллагын удирдлагын зохион байгуулалтын бүтцийн шинжилгээ. (Менежмент ба инноваци. Дугаар №, хуу. ...,) УБ хот. 2020 он
 3. Зохион байгуулалтын онолын хөгжил, хувьсал (Нийгмийн хөгжил: Асуудал, шийдэл. Онол, арга зүйн сэтгүүл). УБ., 2019 он
 4. Байгууллагын удирдлагын зохион байгуулалтын бүтцийн шинжилгээ. МУ-ын гавъяат эдийн засагч, доктор (Sc.D), профессор Г.Батхүрэлийн санаачилсан Монголын шинжлэх ухааны өдрийг угтаж зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний анхдугаар хурал. УБ., 2019 он
 5. Recent tendencies in organization theory. Kumoh National Institute of Technology. International Business Strategy Seminar. Jan 2018, Gumi, 
 6. Зохион байгуулалтын онолын сэтгэлгээний хөгжил, хувьсал. ШУТИС-ийн “Магистр, Докторант оюутны эрдэм шинжилгээний хурал”. УБ., 2018.04.18, 19
 7. Нөхөрлөлийн эрх зүйн байдлын шинжилгээ. (Нягтлан бодох бүртгэлийн тулгамдсан асуудлууд, хөгжлийн чиг хандлага). УБ., 2015 он
 8. Правовое регулирование зашиты частной информации (Двадцать седьмые международные Плехановские чтения). Москва. апр. 2014. 
 9. Зохион байгуулалтын онолын харьцуулсан судалгаа. (ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг. №10/157. Т-308). УБ., 2014 он.
 10. Хувийн нууцын эрх зүйн зохицуулалт. (ХЗҮХ, Хууль дээдлэх ёс. Цуврал 41. №1). УБ., 2013 он
 11. Байгууллагын нууцын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асууда (ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг. №5/134 т. 101). УБ., 2013 он.
 12. Хувийн нууцын эрх зүйн зохицуулалт. (ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл). УБ., 2011 он.
 13. Бизнесийн дампуурлын ... үр дагавар. (Шинэ толь сэтгүүл. № 69). УБ., 2010 он
 14. Зар сурталчилгааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал. (ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл). УБ., 2008 он.
 15. Иргэд өргөдөл, гомдлоо хэрхэн гаргах вэ” илтгэл. ШУТИС, КТМС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал. УБ., 2006 он
 16. Бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүйн орчныг үнэлэх зарим асуудалд. (ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичигт хэвлэгдсэн.  № 5/76). УБ., 2005 он