Буцах

Багшийн нэр: А.БОЛОРМАА

Эрдмийн цол, зэрэг: Доктор (Ph.D)

Албан тушаал: Ахлах багш,ҮЭ-ийн хороон дарга

Судалгааны чиглэл: Төрийн албаны хүний нөөцийн асуудал

Холбоо барих хаяг:

Утас: 88404774

И-мэйл: a.bolormaa@must.edu.mn

Ажлын байр: ШУТИС-ийн хичээлийн V байр 402 тоот

БОЛОВСРОЛ
2020 Бизнесийн удирдлагын доктор (Ph.D) Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн судалгаа /Төрийн захиргааны байгууллагын жишээн дээр/
1999 Төрийн удирдлагын магистр  “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд тавигдах шаардлага”, Төрийн захиргаа, удирдлагын хөгжлийн институт 
1990 Философич, бакалавр зэрэг “Ардчилал ба хувь хүний эрх чөлөө”, ОХУ, Уралын улсын их сургууль  
 
АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ
2014.08-Одоог хүртэл Ахлах багш, Нийгмийн ухааны салбар. Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль, ШУТИС
2002-2014 Дадлагажигч багш, багш, ахлах багш  КтМС, ШУТИС
2000-2002.01 Гэрээт багш  КтМС,  ШУТИС
1994-1998 Мэргэжилтэн, боловсон хүчин  Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1990-1994 Мэргэжилтэн  Хэнтий аймгийн Хүүхдийн төлөө төв, Залуучууд, спортын хороо 

ШАГНАЛ
1995 МЗХ-ны Тэргүүний залуу алтан медаль 
2008  КтМС-ийн шилдэг заах арга зүйч багш 
2009 Монгол улсын Төрийн албаны тэргүүний ажилтан цол, тэмдэг 
2011 Монголын Залуучуудын байгууллагын 90 жилийн ойн медаль 
2012 Монголын багш нарын холбооны “Монголын тэргүүний багш” тэмдэг
2013 Ардчилсан хувьсгалын 20 жилийн ойн медаль
2014 Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны жуух бичиг
2014 Хөдөлмөрийн салбарын тэргүүний ажилтан
2015 Нийгмийн хамгааллын тэргүүний ажилтан 
2017 Боловсролын тэргүүний ажилтан 
2019 Алтан гадас одон 

МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЧЛЭЛ

 • Карьер хөгжлийн хүрээлэн ТББ-ын гишүүн
 • БМИҮЗ-ийншинжээч
 • СУДАЛГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
 • Төрийн албаны хүний нөөцийн асуудал 
БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв (Ph.D)
 • Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн судалгаа (Төрийн захиргааны байгууллагын жишээн дээр)(A Study of Human Resource Recruitment practice in Civil Service Systems)Монгол улс, ШУТИС-БАТС, 2020 он
Нэгэн сэдэвт бүтээл, сурах бичиг, гарын авлага
 • Төрийн удирдлага. ШУТИС. Сурах бичиг. Монгол улс, УБ хот, 2019 он хот,  28.75 х.х  
 • Редакторласан бүтээл:
 • Төрийн удирдлага. Сурах бичиг. ШУТИС, УБ, 2019 он 
 • Хэвлэгдсэн өгүүлэл, илтгэлүүд
  No Бүтээлийннэр Хэвлэлийннэр, дугаар, хуудас/ 
  ЭШ-ний хурлын нэр
  Хамтран
  зохиогч
  1 2 3 4
  I. Нэг. Бичиж, нийтлүүлсэнөгүүлэл
  1.  
  Төрийн түшээдийг шилж сонгох  төрт ёсны уламжлал “Нээлттэй улс төр” сэтгүүл. 2020/12 сар  
  1.  
  Төрийн захиргааны албан дахь мерит зарчмын хэрэгжилтийн судалгаа Менежмент ба инноваци сэтгүүл. 2019 оны №03   
  1.  
  Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн тулгамдсан асуудал /Монгол улсын төрийн захиргааны албаны жишээн дээр/ “Удирдахуйн ухаанаар мэргэжилтэн бэлтгэсний 20 жил: туршлага, сургамж” сэдэвт онол, практикийн хурлын эмхэтгэл. 2019  
  1.  
  Япон, Казахстан улсын төрийн албаны хүний нөөцийн зарим асуудал  "Сэтгэл судлал" сэтгүүл 2019/02  
  1.  
  Монголулсдахьбизнесэрхлэхорчнысудалгаа “Хүнийнөөцийнудирдлага”сэтгүүл 2018/03  
  1.  
  Монгол, Казакстанулсынтөрийналбаныхарьцуулсансудалгаа Нийгмийнхөгжил, асуудалшийдэл ЭШӨ-ийнэмхэтгэл 2017/3  
  1.  
  Төрийн албаны хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын олон улсын туршлага, сургамж Шинэ толь сэтгүүл. 2015/78  
  1.  
  Human resources policies in the Civil service in Mongolia Олон улсын хурал ICIED 2015: 2015/05/15  
  1.  
  Гадаадын зарим орны төрийн албаны тогтолцооны онцлог  ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг 2015 - 03/165              
  1.  
  Хүмүүн капиталын эдийн засгийн мөн чанар  ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг 2014 - 10/157              
  1.  
  Мерит зарчмын тухай ойлголт, үзэл баримтлал.  ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг 2013 - 5/134              
  1.  
  Боловсрол шинжлэх ухааны салбарын бодлогын хэрэгжилтийн үнэлгээ ШУТИС-ийн ЭШ-ний бүтээл, 2013 Г.Гантөгс
  1.  
  Ил тод байдлын тухай ойлголтыг судлах нь ШУТИС-ийн ЭШ-ний бүтээл 2011,2/118  
  1.  
  “Reform policies of Civil Service in Mongolia” “Emerging issues of management in XXI century” ОУ-ын ЭШХ, ШУТИС-ийн ЭШ-ний бүтээл 2009 10/112
   
  1.  
  Aялалжуулчлалынталаархтөрийнбодлогынзаримасуудал Шинэ толь сэтгүүл, 2009 №03/66
   
  Б.Нармандах
  1.  
  Ороннутгийншийдвэргаргахтүвшиндиргэдийноролцоогхангахнь Шинэ толь сэтгүүл 2009 1/64  
  1.  
  Монгол улсын төрийн албаны шинэтгэлийн бодлогын асуудалд Шинэ толь сэтгүүл, 2008 №03/62 
   
   
  1.  
  Ардчилсан сонгуулийн мөн чанар Алтан гадас сэтгүүл. 2008/05 №53 -
  1.  
  Төрийн ил тод, нээлттэй байдал Шинэ толь сэтгүүл, 2008 №01/60 
   
  -
  1.  
  Нийтийн захиргааны магистрын сургалтын хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээ Шинэ толь сэтгүүл, 2007 №02/59 Ч.Сосормаа
  1.  
  Төрийн албаны удирдах ажилтныг сонгон шалгаруулах үйл явц Шинэ толь сэтгүүл, 2007 №01/58 
   
   
  1.  
  Мэргэжлийн хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах зарим арга зам ШУТИС-ийн ЭШ-ний эмхэтгэл, 2005 он №05/76 Д.Оюунчимэг