Буцах

Багшийн нэр: А.Нарангэрэл

Эрдмийн цол, зэрэг: Доктор (Ph.D)

Албан тушаал: Ахлах Багш

Судалгааны чиглэл: Хүүхэд гэр бүлийн сэтгэл зүй

Холбоо барих хаяг:

Утас: +976 93140657

И-мэйл: naraatushi@yahoo.com

Ажлын байр: ШУТИС-ийн V байр, 212 тоот

БОЛОВСРОЛ

2013 Доктор (Ph.D), ШУТИС-Нийгмийн технологийн сургууль
2004 Магистр, МУТИС-Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль 
2003 Бакалавр, МУТИС-Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль
 
АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ
2014-07 сараас одоог хүртэл, Ахлах багш, Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль, ШУТИС
2009.08-2014.07 сар хүртэл, СА-ны ажилтан, Нийгмийн технологийн сургууль, ШУТИС
2004.09-2009.09 Ахлах багш, “Идэр” их сургууль
1999-2003 Оюутан, МУТИС
1989-1999 Хагалгааны сувилагч, Эх Нялхасын Төв
 
ШАГНАЛ
2019 БСШУСЯ-ны “Боловсролын тэргүүний ажилтан”
2017 БСШУСЯ-ны “Жуух бичиг”
2016 ХНХЯ-ны “Жуух бичиг”
2015 БСШУ-ны ҮЭ-ийн холбооны “Өргөмжлөл”
2013 “Захиралын нэрэмжит шагнал” Нийгмийн технологийн сургууль, ШУТИС
2012 “Хөдөлмөрийн алдар” МЗХ-ны алтан медаль
2008 “Багшийн алдар” МБХ-ны алтан медаль
                                                                                                                              
МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЧЛЭЛ
2011   
 СУДАЛГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 • 2019 ШУТИС-ийн оюутнуудын "Бие бялдар, нийгэм-сэтгэлзүйг тодорхойлох судалгаа" ИГУ хамтарсан судалгаа                                                                       

 • 2017 ННФ-ын дэмжлэгтэй “Өсвөр насны хүүхэд, залуучуудын дундах хүчирхийлэл, дарамт, дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр төлөвлөн хэрэгжүүлэх чадавхийг бий болгох” төслийн судлаач. 

 • 2013 “Хүүхдэд учруулж буй дарамтын нийгэм-сэтгэл зүйн хор нөлөөг судалсан нь” докторын судалгааны ажил

 • 2010 Нээлттэй нийгэм форум-“Эрүүл мэндийн даатгалын өнөөгийн байдал”  судалгааны ажил-туслах судлаач

 • 2006 “Улсын асрамжийн газрын өнөөгийн нөхцөл байдал” НХХЯ-ын захиалгат судалгаа

 • 2004 “Нийгмийн ажилд Адвокейсыг хэрэглэх нь”. Магистрын судалгааны ажил

 • 2003 “Сургууль хүчирхийлэлгүй орчин“, “Буянт үйлс”, “Өсвөр үеийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” зэрэг төслийн ажилд сайн дурын ажилтан

 • 2003 “Өсвөр үеийнхэнд НҮЭМ-ийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх арга зүй”. Бакалаврын судалгааны ажил Ямар чиглэлээр 

БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ 
Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв (Ph.D)  

 • Сэтгэл судлалын ухааны доктор (Ph.D), “Хүүхдэд учруулж буй дарамтын нийгэм-сэтгэл зүйн хор нөлөөг судалсан нь”, Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Монгол улс, Улаанбаатар хот, 2013 он  

Нэгэн сэдэвт бүтээл, сурах бичиг, гарын авлага

 • XV Международная научно-практическая конференция «Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов» ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэлд "Политическо-психологическое поведение монгольских избирателей" сэдэвт хураангуй хэвлүүлсэн. 2019-11-21 

 • “Сэтгэл судлалын үндэс”, ШУТИС-ийн үндсэн сурах бичиг батламж, 2019-10-02, Зохиогчид Д.Цогзолмаа, А.Нарангэрэл, Н.Ариунтуяа, А.Сүнжидмаа, Ж.Буянхишиг, Д.Юмжирмаа, Д.Цэлмэг, Б.Одгэрэл, 2019 он

 • “Алтайн ард түмэн” олон улсын 7 дахь эрдэм шинжилгээний хурал, “Нийгмийн эрүүл мэнд-Орчны эрүүл ахуй” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлж, хураангуй хэвлүүлсэн, 2018 он.

 • ННА 51, ДАА 360, Ө 961, ННФ-ын дэмжлэгтэй “Өсвөр насны хүүхэд, залуучуудын дундах хүчирхийлэл, дарамт, дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр төлөвлөн хэрэгжүүлэх чадавхийг бий болгох” төслийн хүрээнд “Өсвөр насныхны дундах дарамт, дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх нийгмийн ажил” 246 хуудас бүхий гарын авлага, хамтын бүтээл, С.Туяа, Н.Ариунтуяа, Т.Оюунбилэг, Ж.Нямаа, А.Нарангэрэл, С.Ариунцэцэг, Д. Юмжирмаа багш нар МУ-ын ОӨГ. Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авсан. 

 • Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ Дугаар 9331, “ӨСВӨР НАСНЫХНЫ ДУНДАХ ДАРАМТ, ДЭЭРЭЛХЭЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НИЙГМИЙН АЖИЛ” гарын авлага, 2018-01-10, А.Нарангэрэл, С.Туяа, Н.Ариунтуяа, Т.Оюунбилэг, Ж.Нямаа, С.Ариунцэцэг, Д. Юмжирмаа, МУ-ын ОӨГазрын 2018-04-04 өдрийн А/393 тоот тушаалаар улсын бүртгэлд бүртгэв. 

 • “Нийгмийн ажил мэргэжлийн түүхэн замнал 20 жил” УБ, 2017, Түүхийн эмхэтгэл бэлтгэсэн, 12 хх

 • “Сэтгэл судлалын үндэс” хичээлийн гарын авлага 2 дахь хэвлэл /Сэтгэл судлалын багш нарын хамт/

 • DDC, 150, C-974, “Сэтгэл судлалын үндэс” хичээлийн гарын авлага 1 дэх хэвлэл /Сэтгэл судлалын багш нарын хамт/-248х, 2015 он

 • “ХҮҮХДЭД УЧРУУЛЖ БУЙ ДАРАМТЫН НИЙГЭМ-СЭТГЭЛ ЗҮЙН ХОР НӨЛӨӨГ СУДАЛСАН НЬ /Гэр бүл дэх бие махбодийн шийтгэлийн жишээн дээр/", Докторын диссертаци, Эдмон пресс, 6/24/2013, -140х

 • "ГЭР БҮЛ ДЭХ ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ БИЕ МАХБОДИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН НИЙГЭМ-СЭТГЭЛ ЗҮЙН ҮР ДАГАВАР",-Хураангуй, Эдмон пресс, 6/10/2013, -28х

 • "СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИИ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ ПРОТИВ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ”, Автореферат, Эдмон пресс, 6/10/2013, -24с                                                            

 • Хүүхэд тэдний төлөөллөөс өргөдөл, гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх байдал" Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай” Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн Нэмэлт Протоколд нэгдэн орох бэлтгэл ажлын хүрээнд  /НҮБ-д хүргүүлэх тайлан эмхэтгэл /, 6/15/2014, 64х"

Хэвлэгдсэн өгүүлэл, илтгэлүүд

 1. Бүртгэлийн дугаар 203, Индекс: 14203 Сэтгэц судлалын ухааны аргазүй, туршилт, хэрэглээний чөлөөт хэвлэл, СЭТГЭЛЗҮЙН БОЛОВСРОЛ улирал тутмын сэтгүүл-32х. 2019/3 №73 дугаарт “Ухамсарт үйл явцын сэтгэлзүй ба үйл ажиллагаа” -11х                                                                         

 2. Бүртгэлийн дугаар 203, Индекс: 14203 Сэтгэц судлалын ухааны аргазүй, туршилт, хэрэглээний чөлөөт хэвлэл, СЭТГЭЛЗҮЙН БОЛОВСРОЛ улирал тутмын сэтгүүл-32х. 2019/1 №71 дугаарт “Айдсыг даван туулахад зориулагдсан дасгалууд”-9х 

 3. “Нийгмийн эрүүл мэнд-Орчны эрүүл ахуй” “Алтайн ард түмэн” ОУ-ын 7 дахь эрдэм шинжилгээний хурлын ЭШ-ний өгүүллийн хураангуй, 2018-08-06-10, INTERNATIONAL ALTAY COMMUNITIES SYMPOSIUM-YII, TRADITIONS-CUSTOMS-MORALS AND LAWS August 6-10, 2018, Ulaanbaatar, Mongolia

 4. Бүртгэлийн дугаар 203, Индекс: 14203 Сэтгэц судлалын ухааны аргазүй, туршилт, хэрэглээний чөлөөт хэвлэл, СЭТГЭЛЗҮЙН БОЛОВСРОЛ улирал тутмын сэтгүүл-32х. 2018/3 №69 “Сэтгэл судлал ба бусдыг ойлгох асуудалд” -10х 

 5. “Нийгмийн зан байдал: Онол практикийн асуудлууд” сэдэвт үндэсний хэмжээний эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, МУИС, “Оюутан насанд тохиолдох сэтгэл зүйн асуудал” хамтарсан өгүүлэл, -38х

 6. Бүртгэлийн дугаар 203, Индекс: 14203 Сэтгэц судлалын ухааны аргазүй, туршилт, хэрэглээний чөлөөт хэвлэл, СЭТГЭЛЗҮЙН БОЛОВСРОЛ улирал тутмын сэтгүүл-32х. 2018/1 №67 “Сэдлийн тухай үзэл баримтлалын түүхэн хөгжил” -28х

 7. ИХ СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТАД СУРГАЛТЫН ИДЭВХТЭЙ АРГУУДЫГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ сэдэвт онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл, цуврал-1 “Нийгмийн эрүүл мэндийн хичээлд сургалтын идэвхтэй аргуудыг ашиглах нь” -120х, 2017 он.

 8. Бүртгэлийн дугаар 203, Индекс: 14203 Сэтгэц судлалын ухааны аргазүй, туршилт, хэрэглээний чөлөөт хэвлэл, СЭТГЭЛЗҮЙН БОЛОВСРОЛ улирал тутмын сэтгүүл-32х. 2017/3 №65 “Өсвөр насныхны сэтгэл зүйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр” -21х 

 9. “СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ДЭМЖЛЭГ ТУСЛАЛЦААНЫ ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” сэдэвт үндэсний хэмжээний эрдэм шинжилгээний хуралд “Оюутнуудын сэтгэл зүйн хэв шинжийг mmpi аргаар судалсан нь” хамтарсан өгүүлэл -44х, 2017 он.

 10. ДАА 150, ННА 88, К-63, “Компьютер тоглоомын хамаарал: оношлогоо урьдчилан сэргийлэх арга зам” гарын авлага, хамтарсан бүтээл УБ, 2017, 109 хуудас, ISBN: 978-99978-2-095-2

 11. УДК 364.3, ББК 65.272, Ф 796, /Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Mатериалы Y международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию социальной работы в России, (8-9 декабря 2016 г.)/отв. Ред. Ю.Ю. Шурыгина. -Улан-Удэ: Издательство ВСГУТУ, 2016.-382с. “Социально-психологическая оценка детей, потерпевших физическое насилие” -17с.

 12. УДК 364.3, ББК 65.272, Ф 796, /Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. 

 13. Mатериалы Y международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию социальной работы в России, (8-9 декабря 2016 г.)/отв. Ред. Ю.Ю. Шурыгина. -Улан-Удэ: Издательство ВСГУТУ, 2016.-382с. “Социально-психологическая оценка” результаты опроса специалистов-18с.

 14. Нийгмийн эрүүл мэнд - биеийн эрүүл мэндээ хянахуй /ШУТИС-эрдэм шинжилгээний эмхэтгэл, 2016 намар/

 15. Оюутнуудын сэтгэл зүйн хэв шинжийг MMPI аргаар судалсан нь

 16. Анхны тусламж ба нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ /“Нийгмийн хөгжил: асуудал, шийдэл” эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхэтгэл, 2017/

 17. Бүртгэлийн дугаар 203, Индекс: 14203 Сэтгэц судлалын ухааны аргазүй, туршилт, хэрэглээний чөлөөт хэвлэл, СЭТГЭЛЗҮЙН БОЛОВСРОЛ улирал тутмын сэтгүүл-32х. 2016/4/№61,62. “Сургалтын орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?”-5х 

 18. DDC 300, HHA 60, H-587, “НИЙГМИЙН АЖИЛ-НИЙГМИЙН САЙН САЙХАН БАЙДАЛД” /social work for social well-being/ олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, -344х. 2017-05-04/ “Нийгмийн эрүүл мэндийн хичээлд өсвөр үеийнхний дарамт, дээрэлхэлтийн шинж, үр нөлөөг тайлбарлах нь”-258-264х.

 19. “Эрүүл мэндийн боловсролд-Зохистой хоололт”, “НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ:АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ” Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхэтгэл, Цуврал-II. 2016 он. -112х

 20. “Нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудалд” “НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ:АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ” Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл-I. 2015 он. -182х

 21. DDC 015, П-841, ISBN-99973-71-32-4, ШУТИС-БуХС Профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №03/165 “Эрдэм судлал 2015” Профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал, 2015, “Нийслэлд хүүхдийн өргөдлийг шийвэрлэж буй өнөөгийн байдал”-243х

 22. Proceedings of the International Conference on “FREE WILL” in Mongolian Society 12-13 May, 2015, Ulaanbaatar, Mongolia /хамтарсан өгүүлэл/

 23. Proceedings “The International Conference on Innovation and Entrepreneurship Development” 15 May, 2015, Ulaanbaatar, Mongolia /хамтарсан өгүүлэл/

 24. DDC 070.4, H-587, "Бие махбодийн шийтгэл ба нийгэм-сэтгэл зүйн хор нөлөө"-"Нийгмийн ажлын менежмент" улирал тутмын мэргэжлийн сэтгүүл №1, 2014-03-08, -11х

 25. “Монгол улс гадаад миграцийн уулзвар дээр” Олон улсын эрдэм шинжилгээний YIII бага хурлын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 2015 он

 26. БуХС “Эрдэм судлал-2015” Профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл /хамтарсан өгүүлэл/                                                               

 27. "Бие махбодийн шийтгэл ба нийгэм-сэтгэл зүйн хор нөлөө"-"Хөгжлийн бэрхшээл судлал салбар шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх нь" эрдэм шинжилгээний онол практикийн II бага хурлын илтгэлийн хураангуй, 12/3/2013, 49х

 28. "Проблема определения безнадзорности и жестокого обращения"-"Особенности управления системой социальной защиты населения в условиях модернизации современного общества" Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 80 летию Бурятского государственного университета 8 июня 2012г., 2012-06-08, -160с

 29. "Шилжилт хөдөлгөөн ба хүүхдийг үл хайхрах асуудал"-Даяаршлын үеийн соёл ба миграци, ОУ ын онол практикийн VII бага хурлын эмхэтгэл, 2012-06-05, -162х

 30. "Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн тухай ойлголт, ухагдахуун"-НТС-Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №1/6, 2013-08-25, -18х

 31. “The Issue of Defining Abuse and Neglect" - ICKI 2011 Proceedings of International Conference on knowledge Based Industry, 2011-07-06, -311р /ОУ-ын хурлын эмхэтгэл/

 32. Шилжилт хөдөлгөөн ба хүүхдийг үл хайхрах асуудал /Төв аймгийн Заамар сумын жишээн дээр/-"Миграци ба түүх даяарчлал" ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, 2011 он.                                                                                         

 33. "Хүүхэдтэй зүй бус харилцах ойлголтыг тодорхойлох нь"-ШУТИС, Магистрант докторантын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, №07∕130, 2012-06-10, -155х

 34. "Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн ойлголт хандлага, судалгаа"- ШУТИС-НТС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, 2011-10-08, -54х                                                                               

 35. "Дотоод шилжилт хөдөлгөөнөөс хамааралтай хүүхэд хамгааллын асуудал"-Даяаршлын үеийн соёл ба миграци, ОУ-ын онол практикийн VI бага хурлын эмхэтгэл, 2011-10-06, -94х

 36. "Нийгмийн ажлын хичээлийг бүтээлч сэтгэлгээний аргаар төлөвлөх нь"-Сургалтын арга барил, технологийн шинэчлэлийн асуудал, Идэр дээд сургууль, 2011-06-03, -95х

 37. "Хүүхэд хамгааллын тулгамдсан асуудал"-Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, №2/114, 10/1/2010, -104х 

 38. "Нийгмийн ажлын нөлөөллийн үндсэн шаардлага"-"Идэр эрдэм" Нийгэм, хүмүүнлэгийн судалгаа шинжилгээний жил тутмын сэтгүүл, 3/1/2005, -42х

 39. “Нийгмийн зан байдал: Онол практикийн асуудлууд” сэдэвт үндэсний хэмжээний эрдэм шинжилгээний хуралд “Оюутан насанд тохиолдох сэтгэл зүйн асуудал” хамтарсан илтгэл, МУИС, 2018-12-14

 40. “Нийгмийн эрүүл мэнд-Орчны эрүүл ахуй” “Алтайн ард түмэн” ОУ-ын 7 дахь эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, 2018-08-06-10, INTERNATIONAL ALTAY COMMUNITIES SYMPOSIUM-YII, TRADITIONS-CUSTOMS-MORALS AND LAWS August 6-10, 2018, Ulaanbaatar, Mongolia

 41. “СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ДЭМЖЛЭГ ТУСЛАЛЦААНЫ ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” сэдэвт үндэсний хэмжээний эрдэм шинжилгээний хуралд “Оюутнуудын сэтгэл зүйн хэв шинжийг mmpi аргаар судалсан нь” хамтарсан илтгэл, 2017-12-07

 42. "Бие махбодийн шийтгэл ба нийгэм, сэтгэл зүйн хор нөлөө"-"Хөгжлийн бэрхшээл судлал салбар шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх нь" ЭШОП бага хурал, 12/2/2013

 43. “Шилжилт хөдөлгөөн ба хүүхдийг үл хайхрах асуудал” /Төв аймгийн Заамар сумын жишээн дээр/-"Миграци ба түүх даяарчлал" ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл , 2011-11-18                               

 44. "The Issue of Defining Abuse and Neglect"- ICKI 2011 Proceedings of International Conference on knowledge Based Industry, 2011-07-06          

 45. "Хүүхэдтэй зүй бус харьцах" ойлголтыг тодорхойлох нь-"ЭВРИКА-2011" Залуу багш, оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын итгэл, 2011-04-27

 46. "Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн судалгаа, харьцуулалт"-ШУТИС-НТС-ийн профессор, багш нарын "Эрдэм шинжигээний хурал", 4/22/2011

 47. "Хүүхэдтэй зүй бус харилцах харилцааг тодорхойлох нь"-"Мэдлэгт суурилсан хөгжлийн түлхүүр" ШУТИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний бага хурал, 3/31/2011

 48. “Хүүхдийн хөдөлмөр нь хүүхэд хамгааллын тулгамдсан асуудал болох нь” “Сургалт-эрдэм шинжилгээ- үйлдвэрлэл” ШУТИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний бага хурал, 3/25/2010

 49. "Шилжилт хөдөлгөөнөөс хамааралтай хүүхэд хамгааллын асуудал"-Даяаршлын үеийн миграци ба соёл, ОУ-ын онол практикийн VI бага хурлын илтгэл, 2010-10-06