Захиргаа, санхүүгийн алба

Багшийн нэр: А.Энхбат

Эрдмийн цол, зэрэг: Дэд профессор

Албан тушаал: Захирал

Судалгааны чиглэл: -

Холбоо барих хаяг:

Утас: 99290828

И-мэйл: enkhbatu@must.edu.mn

Ажлын байр: ШУТИС-ийн хичээлийн V байр, 101 тоот

Захиргаа, санхүүгийн алба

Багшийн нэр: Д.Ганбаатар

Эрдмийн цол, зэрэг: Доктор (Ph.D)

Албан тушаал: Дэд захирал

Судалгааны чиглэл: -

Холбоо барих хаяг:

Утас: 88057777

И-мэйл: ganbaatar@yahoo.com

Ажлын байр: ШУТИС-ийн хичээлийн V байр, 109 тоот