Бизнесийн удирдлага, Хүмүүнлэгийн Сургууль

Г. Баттүвшин / Ph.D /

Утас: 99088127

И-мэйл: battuvshin@must.edu.mn

Бизнесийн удирдлага, Хүмүүнлэгийн Сургууль

Г. Баттүвшин / Ph.D /

Утас: 99088127

И-мэйл: battuvshin@must.edu.mn

Бизнесийн удирдлага, Хүмүүнлэгийн Сургууль

Г. Баттүвшин / Ph.D /

Утас: 99088127

И-мэйл: battuvshin@must.edu.mn