Захирлын зөвлөл

Багшийн нэр: А.Энхбат

Эрдмийн цол, зэрэг: Дэд профессор

Албан тушаал: Захирал

Судалгааны чиглэл: -

Холбоо барих хаяг:

Утас: 99290828

И-мэйл: enkhbatu@must.edu.mn

Ажлын байр: ШУТИС-ийн хичээлийн V байр, 101 тоот

Захирлын зөвлөл

Багшийн нэр: Д.Ганбаатар

Эрдмийн цол, зэрэг: Доктор (Ph.D)

Албан тушаал: Дэд захирал

Судалгааны чиглэл: -

Холбоо барих хаяг:

Утас: 88057777

И-мэйл: ganbaatar@yahoo.com

Ажлын байр: ШУТИС-ийн хичээлийн V байр, 109 тоот

Захирлын зөвлөл

Багшийн нэр: Б.Цэрэгмаа

Эрдмийн цол, зэрэг: Дэд профессор

Албан тушаал: Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Судалгааны чиглэл: -

Холбоо барих хаяг:

Утас: 99648520

И-мэйл: tseregmaa@must.edu.mn

Ажлын байр: ШУТИС-ийн хичээлийн V байр

Захирлын зөвлөл

Багшийн нэр: Г.Баттүвшин

Эрдмийн цол, зэрэг: Доктор (Ph.D)

Албан тушаал: Бизнесийн удирдлагын салбарын

Судалгааны чиглэл: -

Холбоо барих хаяг:

Утас: 99088127

И-мэйл: battuvshing@yahoo.co.uk

Ажлын байр: ШУТИС-ийн хичээлийн V байр

Захирлын зөвлөл

Багшийн нэр: Г.Наран-Оюун

Эрдмийн цол, зэрэг: Доктор (Ph.D)

Албан тушаал: Багшийн хөгжлийн багийн ахлагч

Судалгааны чиглэл: -

Холбоо барих хаяг:

Утас: 99075223

И-мэйл: gnaranoyun@yahoo.com

Ажлын байр: ШУТИС-ийн хичээлийн V-байр

Захирлын зөвлөл

Багшийн нэр: М.Заяа

Эрдмийн цол, зэрэг: Доктор (Ph.D)

Албан тушаал: ТМ салбарын эрхлэгч

Судалгааны чиглэл: Бүтээмж, чанарын менежментийн асуудал, инновацийн менежментийн асуудал, Дээд боловсролын хөгжлийн ас

Холбоо барих хаяг:

Утас: 88081094

И-мэйл: zaya@must.edu.mn

Ажлын байр: ШУТИС-ийн хичээлийн V байр, 106 тоот

Захирлын зөвлөл

Багшийн нэр: Н.Галиймаа

Эрдмийн цол, зэрэг: Доктор (Ph.D), Профессор

Албан тушаал: ХУ салбарын эрхлэгч

Судалгааны чиглэл: -

Холбоо барих хаяг:

Утас: 99731952

И-мэйл: ngaliimaa@yahoo.com

Ажлын байр: ШУТИС-ийн хичээлийн V байр

Захирлын зөвлөл

Багшийн нэр: Я.Төгөлдөр

Эрдмийн цол, зэрэг: Доктор (Ph.D), дэд профессор

Албан тушаал: Салбарын эрхлэгч

Судалгааны чиглэл: Улс төрийн оролцоо, улс төрийн PR, феминизм ба жендер судлал, төрийн удирдлага

Холбоо барих хаяг:

Утас: +976 9191-0393

И-мэйл: tugul@must.edu.mn

Ажлын байр: ШУТИС-ийн хичээлийн V байр, 107 тоот

Захирлын зөвлөл

Багшийн нэр: П.Жаргалтуяа

Эрдмийн цол, зэрэг: Доктор (Ph.D), дэд профессор

Албан тушаал: БУ салбарын эрхлэгч

Судалгааны чиглэл: Санхүүгийн удирдлага, макро эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн удирдлага

Холбоо барих хаяг:

Утас: 99054871

И-мэйл: jargaltuya@must.edu.mn

Ажлын байр: ШУТИС-ийн хичээлийн V байр, 103 тоот