ШУТИС-ийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн ЦАГИЙН /эчнээ/ сургалтын элсэлтийн бүртгэл 10 дугаар сарын

: 2018-09-18 11:43:22

Элсэгчид тавигдах шаардлага: Дээд боловсролын болон техникчийн зэрэгтэй байх. (Бакалаврын, дипломын, техникчийн дипломтой)

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх /эх хувь, хуулбар/
  • Ажлын газрын тодорхойлолт
  • Төгссөн сургуулийн дипломын эх хувь болон нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
  • Төгссөн сургуулийн тодорхойлолт
  • Цээж зураг /2%
  • Бүртгэлийн хураамж 10000 төг

Дээрх материалыг бүрдүүлэн, бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын албанд бүртгүүлнэ.

 

Бүрэлдэхүүн сургууль

СА-ны өрөө

Утасны дугаар

Барилга архитектурын сургууль

2-р байр, 309 тоот

324590-2006

Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

5-р байр, 111 тоот

454750

Геологи, уур уурхайн сургууль

2-р байр, 22Б

324590-2706

Механик тээврийн сургууль

7-р байр, 102 тоот

70110534

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль

6-р байр, 108 тоот

70152333

Үйлдвэрлэл технологийн сургууль

1-р байр, 300 тоот

324590-2606

Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль

1-р байр, 400 тоот

324590-2306

Эрчим хүчний сургууль

2-р байр, 412 тоот

324590-2806

Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль

ДаТС, 210 тоот

70374735

Орхон аймаг дахь технологийн сургууль

Орхон аймаг дахь технологийн сургууль, 110 тоот

01352-73318