"Nature Research Academies Author Training"-ийн 2 өдрийн сургалт

: 2018-09-26 14:30:08
БСШУСЯ-ны санаачлага, санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Монгол улсад анх удаагаа зохион байгуулах "Nature Research Academies Author Training"-ийн 2 өдрийн сургалт.