Эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах 7 хоногийн аян

: 2018-10-23 09:30:56
2018-2019 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд суралцаж буй 19 нас ба түүнээс дээш насны оюутан суралцагчийн шимтгэлийг нэг сарын 2400 төгрөг, жилд 28800 төгрөгөөр тооцон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг дараах дансанд төлж баримт, Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрээ 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 26-ны дотор сургалтын албандаа хураалгана уу.
СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД НИЙГМИЙН         
ДААТГАЛЫН  ХЭЛТЭС
Төрийн банк     100 900 196 870
Капитрон банк  302 000 4859
Хаан банк           500 920 9225
Голомт банк      812 510 0281
ОЮУТНЫ СОЁЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА