Эрдэм шинжилгээний хурлын зар

: 2018-10-25 09:43:29
ШУТИС-ийн 60 жилийн ойг угтсан “Их сургуулийн сургалтад сургалтын идэвхтэй аргуудыг хэрэглэх нь” сэдэвт ээлжит эрдэм шинжилгээний хурал 2018 оны 11-р сарын 07-ны өдөр ШУТИС-ийн ШУТТНС-гийн 604 хурлын танхимд 10:00 цагаас эхлэнэ.
Профессор, багш нарын оролцох хэлбэр:
  • Илтгэл хэлэлцэж хэвлүүлэх Илтгэлийг ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний өгүүллийн бичлэгийн стандартын //must.edu.mn/mn/b3m668/ дагуу бэлтгэж ирүүлнэ.
  • Постер илтгэл тавьж хэлэлцүүлэх
  • Постер илтгэлийн загвар энд дарж татна уу.
Илтгэл хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2018.10.31-ны өдөр
Илтгэл хүлээн авах хаяг: FDC@must.edu.mn  
Багшийн хөгжлийн төв

2018он