Боловсролын Зээлийн Сангийн оюутны хөгжлийн зээл, буцалтгүй тусламжид шинээр хамрагдах бакалаврын о

: 2018-12-22 00:19:03
2018-2019 оны хичээлийн жилийн “хавар”-ын улиралд сургалтын төлбөрийн ОХЗээл болон буцалтгүй тусламжид шинээр хамрагдах оюутнууд 2019 оны 01-р сарын 05-наас 01 сарын 10-ний өдрүүдэд материалаа Сургалтын албанд өгнө үү.
Хаврын улирлын сонголт-2 эхлэхээс өмнө сургалтын алба хянаж, шалгуур хангах эсэхийг тогтоож, сонголт-2 хийх эрх олгох эсэхийг шийдвэрлэх тул дээрх хугацаанд амжиж өгөөрэй.
  
БУХС-ийн Сургалтын алба
2018-12-20