БУХС, БАТС-н профессор багш нарын хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал болно.

: 2019-01-22 14:52:09
БУХС, БАТС-н профессор багш нарын хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал 2019 оны 2-р сарын 14-ны өдөр Эрдмийн Зөвлөлийн өрөөнд болно. 
БАТС болон БУХС-н салбар бүр профессор багш нарынхаа бүтээлийг хэлэлцүүлж, шалгарсан 2-3 эрдэм шинжилгээний бүтээлийг 2019 оны 2-р сарын 10-ны дотор зохион байгуулах комисст хүргүүлнэ үү (dd_erdenetsetseg@yahoo.com хаягаар). БАТС болон БУХС-н салбар бүрээс шалгарсан бүтээлүүдийг 2-р сарын 14-нд хэлэлцэж, шалгарсан 3 хүртэлх бүтээлийг II шатанд оролцуулахаар ШУТИС-н ЭШИГ-т хүргүүлэх болно. 
ШУТИС-н профессор, багш нарын "Эрдмийн чуулган-2019"-ы удирдамжийг хавсралтаар хүргүүлж байна.

ШУТИС-ИЙН ПРОФЕССОР, БАГШ НАРЫН “ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН-2019”-Ы УДИРДАМЖ