“Хөнгөн аж үйлдвэрийн салбар: Хүний нөөц – тогтвортой хөгжил” онол, практикийн бага хурлын зарлал

: 2019-03-11 14:17:47
Хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарын 85 жилийн ой
“Хөнгөн аж үйлдвэрийн салбар: Хүний нөөц – тогтвортой хөгжил” онол, практикийн бага хурлын зарлал