“БИЗНЕС: ТЕХНОЛОГИ БА ТҮНШЛЭЛ” эрдэм шинжилгээний хурал болно.

: 2020-01-21 11:19:34
“БИЗНЕС: ТЕХНОЛОГИ БА ТҮНШЛЭЛ” эрдэм шинжилгээний хурал болно.
 ”Бизнес: технологи ба түншлэл” эрдэм шинжилгээний хурал болон бизнес уулзалтын арга хэмжээ 2020 оны 3-р сарын 13-ны өдөр ШУТИС дээр зохион байгуулагдана. Удирдамжийг энд дарж харна уу. БуХС-ийн ЭШИА