Эрдмийн ба хүндэт цолд нэр дэвшигчдийн материалыг ЭШ-ний хуанлийн дагуу 5 дугаар сарын дундуур ЭШИГ-

: 2020-05-06 17:59:49
Эрдмийн ба хүндэт цолд нэр дэвшигчдийн материалыг ЭШ-ний хуанлийн дагуу 5 дугаар сарын дундуур ЭШИГ-т бүрдүүлж өгөхөөр боллоо. Багш нар материалаа бэлдэж байна уу. БуХС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлын тов товлогдохоор зарлана.