“БИЗНЕСИЙН ТҮНШЛЭЛ БА ТЕХНОЛОГИ” Эрдэм шинжилгээний хурал & Бизнес уулзалт, хэлэлцүүлгийн удирдамж

: 2021-03-18 14:38:49

Эрхэм хүндэт профессор, багш нар аа "Бизнесийн түншлэл ба технологи” эрдэм шинжилгээний хурал, бизнес уулзалт 2021 оны 5-р сарын 4-ний өдөр зохион байгуулагдана. Та бүхнийг урьж байна. Удирдамжийг хавсаргав.
Энд дарж авна уу