"Инженерийн боловсрол-Монголд" онол практикийн бага хуралд багш, судлаачдыг оролцохыг урьж байна.

: 2021-03-29 12:09:44
Монголд "Коосэн" сургууль байгуулахыг санаачлагч, үүсгэн байгуулагч, ШУТИС-Коосэн Технологийн коллежийн анхны захирал А.Ганбаярын нэрэмжит "Инженерийн боловсрол-Монголд" онол практикийн бага хуралд их, дээд сургууль, технологийн коллежийн эрдэмтэн багш, судлаачдыг оролцохыг урьж байна.