ENGMNG

ШУТИС-ийн БуХС-ийн докторант Санжаацэен овогтой Нэргүй нь “Эдийн засгийн өсөлтөд ГШХО-ын үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа” МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн докторант Өвгөнхүү овогтой Гэрэлт-Од “Монгол улсын банкны салбарын тогтвортой байдлыг индексийн аргаар шинжлэх нь” тус тус сэдэвт бүтээлээр Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

ШУТИС-ийн БуХС-ийн докторант Санжаацэен овогтой Нэргүй нь “Эдийн засгийн өсөлтөд ГШХО-ын үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа” сэдэвт бүтээлээр Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор(Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр МУИС-ийн 1 дүгээр байрны 320 тоот өрөөнд 16.00 цагт болно.

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн докторант Өвгөнхүү овогтой Гэрэлт-Од “Монгол улсын банкны салбарын тогтвортой байдлыг индексийн аргаар шинжлэх нь” сэдэвт бүтээлээр Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор(Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр МУИС-ийн 1 дүгээр байрны 320 тоот өрөөнд 11.00 цагт болно.

Comments are closed.

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан