ENGMNG

Н.Ариунтуяа

Найдангийн АриунтуяаN.Ariuntuya

Ахлах багш

 

 

 

ХОЛБОО БАРИХ

 • Гар утас:        976-99078399
 • Э-мэйл:       n_ariun@yahoo.co.uk
 • Facebook:      NaidanAriuntuya

БОЛОВСРОЛ

 • 2013 он Сэтгэл судлалын доктор (Ph.D) “Бага ангийн сурагчдын жендэрийн нийгэмшилд үзүүлэх зарим хүчин зүйлийн судалгаа” Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
 • 2000 он Сэтгэл судлалын магистр “Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх арга зүй” Монгол улсын их сургууль
 • 1999 он Сэтгэл судлалын бакалавр “Сэтгэл зүйн цагийг судлан тодорхойлох асуудалд”, Монгол улсын их сургууль

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

 • 2014.08-Одоог хүртэл Ахлах багш, Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль, ШУТИС
 • 2008-2014 он Ахлах багш, Нийгмийн технологийн сургууль, ШУТИС
 • 2002-2008 он Багш, Хүмүүнлэгийн сургууль, ШУТИС                                                                                                                     
 • 2000-2002 он Туслах багш, Хүмүүнлэгийн сургууль, МУТИС

ХИЙСЭН СУДАЛГАА

2012 Монголын Мянганы Сорилтын Сан, Нийгмийн ажлын багш сургагчдын холбоо “Эрүүл мэнд-Эрхэм баялаг” төслийн зохицуулагч
2012 НХХЯ-ы Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх орон нутгийн чадавхийг бэхжүүлэх ажлын бэлтгэлийг хангах сургалтын сургагч багшаар
2011 ЮНЕСКО олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр “МСҮТ-ийноюутнуудын ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-ын талаарх мэдлэг, хандлага, дадлыг тодорхойлох нь” судалгааны төсөлд үндсэн судлаачаар
2010 Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн “Эрүүл мэндийн даатгалын өнөөгийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, үр дагавар” төслийн судалгааны үндсэн судлаач
2010 Каритас Чех Байгууллагын санхүүжилтээр Вербист асрамжийн төвд“Хүүхэд Хөгжил Хамгаалал” төслийн удирдагчаар
2009 Финляндын Улаан Загалмайн нийгэмлэг, Монголын Улаан Загалмайн нийгэмлэг “Олон нийтэд суурилсан халамжийн үйлчилгээний суурь судалгаа” үндсэн судлаачаар
2009 Чингэлтэй дүүргийн Хөдөлмөр Халамж Үйлчилгээний хэлтсийн санхүүжилтээр “Ахмад настны олон нийтийг зохион байгуулах нь” төслийн ажилтанаар
2009 Тогтвортой амьжиргаа 2 төслийн Олон нийтийн санал санаачлагын бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд ажиллах Олон нийтийн сайн дурын идэвхжүүлэгчдийг сонгох, сургах арга зүйн сургагч багшаар
2008 НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн дэмжлэг “Монголын Эрэгтэйчүүдийн холбоо”-ны захиалгаар “Эрчүүдийн зан үйл-хүчирхийлэл үйлдэх шалтгаан нөхцөл бусад хүчин зүйл” судалгаанд үндсэн судлаачаар
2007 Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн “Хүүхдийн хөдөлмөрөөс урьдчилан сэргийлэх, хөндийрүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагын төсөлд хамрагдагсдын хэрэгцээг үнэлэх, хүүхдийн байдалд гарсан өөрчлөлтийг хянах, чадавхийг дээшлүүлэх үйлчилгээний тэмдэглэл” хийх судалгааны ажилд судлаачаар
2006 НҮБ болон Төрийн албаны зөвлөлийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн “Хэрэглэгчийн үнэлгээний картыг ашиглан Баянгол дүүргийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн халамж үйлчилгээний байгууллагуудыг үнэлэх нь” судалгааны ажилд судлаачаар
2005 Уулын баяжуулах “Эрдэнэт” үйлдвэр, ШУТИС хамтарсан “УБҮ-ийн ажиллагч хүний хөгжлийн чиг хандлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны 2005-2020 оны прогноз”-ыг боловсруулах төсөлд “Ажилчдын нийгэм сэтгэлзүйн өнөөгийн байдал” судалгааны ажилд үндсэн судлаачаар
2003 “Дээд боловсролын бүтцийн өөрчлөлт Азид” судалгаа
2002 Дэлхийн банк Гэрийн зуух төсөл “Гэрийн зуух хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн байдал” судалгааны ажилд судлаачаар
2002 Азийн хөгжлийн банк, НХХЯ- ы захиалгаар “Нийгэм хамт олонд түшиглэсэн нийгмийн халамж үйлчилгээ” төслийн ажилд судлаачаар тус тус ажилласан

ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ, ТЭТГЭЛЭГ

2012 БСШУЯ “Жуух бичиг”
2011 ШУТИС ТОП-100 багш
2010 НХХЯ “Жуух бичиг”
2007 МЗХ “Тэргүүний залуу” медаль

МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЧЛЭЛ

 • Нийгмийн ажлын багш сурагчдын холбооны гишүүн
 • Сэтгэц оношлогоо сэтгэл зүйн төв ТББ-ын гишүүн

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2002, 2005, 2006, 2007 онуудад Нийгмийн ажлын багш нарын зуны болон өвлийн сургалтуудад хамрагдаж нийт 240 цагийн хичээл үзэж нийгмийн ажлын мэргэшсэн сургагч багш болсон.
 • 2002 онд Futur төвийн Англи хэлний 6 сарын курс
 • 2006 онд UNICEF, Cicatelli associates incorporated, ДОХ-той тэмцэх үндэсний сангаас хамтран зохион байгуулсан “Зан үйлийг өөрчлөх шатчилсан арга барилаар зөвлөгөөөгөх нь” 40 цагийн сургалтыг тус тус дүүргэсэн.

 БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Нэгэн сэдэвт бүтээл
 • “Бага ангийн сурагчдын жендэрийн нийгэмшилд үзүүлэх зарим хүчин зүйлийн судалгаа”
Хамтын бүтээл
 • 2013 он
  • Т.Амаржаргал, Н.Ариунтуяа, Т.Оюунбилэг, Н.Нямдорж нар “Хорих байгууллага дахь нийгмийн ажил” сурах бичиг
  • Т.Амаржаргал, Н.Ариунтуяа, Т.Оюунбилэг, Н.Нямдорж нар “Хорих байгууллага дахь нийгмийн ажил” сурах бичгийн ажлын дэвтэр
  • Т.Амаржаргал, Н.Ариунтуяа, Т.Оюунбилэг, Н.Нямдорж нар “Хорих байгууллага дахь нийгмийн ажил” сурах бичгийн семинарын ажил
 • 2011 он
  • Ч.Байгалмаа, Н.Ариунтуяа, С.Хандмаа, О.Жаргалсайхан “Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын багш нарт зориулсан гарын авлага”
  • Ч.Байгалмаа, Н.Ариунтуяа, С.Хандмаа, О.Жаргалсайхан “Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчдад зориулсан гарын авлага”
 • 2010 он
  • Т.Амаржаргал, Н.Ариунтуяа, Д.Юмжирмаа “Сэтгэл зүйн шилдэг тестүүд” цуврал 3
  • Т.Амаржаргал, Н.Ариунтуяа, Д.Ариунтогос “Ахмад настантай ажиллах нийгмийн ажлын арга зүй”
 • 2008 он
  • K.SS 583 кодтой “Бие хүний сэтгэл зүйн онолууд ба сэтгэл зүйн зөвлөгөө” электрон хичээлийг бэлтгэж 2008 оны 2 сарын 2-ний өдрийн 04 тоот тушаалаар зохиогчийн эрхийн улсын бүртгэлийн 3263 дугаарт бүртгүүлэв.
  • Д.Наранцацрал, Н.Ариунтуяа “Сэтгэл заслын аялгуу” CD
  • Т.Амаржаргал, Н.Ариунтуяа “Сэтгэл зүйн шилдэг тестүүд” цуврал 2
 • 2007 он
  • Н.Ариунтуяа, Х.Гэрэлсүрэн “Сэтгэл зүйн зөвлөгөөний үндэс”
  • Т.Амаржаргал. Н.Ариунтуяа, С.Туяа, Цэндсүрэн “Нийгмийн ажилтны сургалтын гарын авлага”
 • 2004 он Т.Амаржаргал болон бусад. “Нийгмийн ажлын технологи”
 • 2002 он
  • Т.Амаржаргал, Н.Ариунтуяа “Сэтгэл зүйн шилдэг тестүүд” цуврал 1
  • Т.Амаржаргал болон бусад “Нийгмийн халамжийн ажилтны мэргэжлийн ёс зүй”
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
 • 2013 он
  • “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд ЕБС-ийн гүйцэтгэх үүрэг” Монгол улсын нийгмийн хамгааллын бодлого ба цаашдын зорилт ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, х.91-97
  • “Жендэрийн тогтсон хандлага төлөвшихөд сурах бичгийн үүрэг” Нийгмийн ажил сэтгүүл 2013 №6, х34-37
  • “Жендэрийн нийгэмшил ба жендэрийн тэгш бус байдал” Өдрийн сонин №165, 2013.07.02
 • 2012 он “Гендерные стереотипы в учебниках начальной школы Монголии” Особенности управления системой социальной защиты населения в условиях модернизации современного общества, Бурятского государственного университета
 • 2011 он “Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдын БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын мэдлэг, хандлага, дадлын өнөөгийн байдал ” ЭМШУИС НЭМС-иас эрхлэн гаргадаг Нийгмийн эрүүл мэнд сэтгүүл
 • 2009 он
  • “Нийгмийн ажлын практикт проектив тестийг хэрэглэх нь” Caritas Чех ОУБ-ын Нийгмийн ажил сэтгүүл, УБ 2009, №1, х.20-24
  • “Нийгмийн ажлын практикт проектив тестийг хэрэглэх нь” ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл, ШУТИС 50 жилийн ойн нэрэмжит “ЗАЛУУ СУДЛААЧ-ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ” эрдэм шинжилгээний бага хурал
  • “Гэр бүлийн хүчирхийлэл ба зан үйл” Н.Ариунтуяа, С.Туяа ШУТИС ХүУС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг

2004 он “Л.С.Выготскийн Соёл түүхийн онол дахь зарим асуудал“ МУТИС ХүУС-ийн Соёл судлал-Түүхийн тэнхимийн эрдэм шинжилгээний бичиг

2002 он “Психологический возраст современных монголов” Монголия, Бурятия, Тува, Иркутская область развития, взаимодействие, и вызовы внутри и вокруг Байгальского региона

Эрдэм шинжилгээний илтгэл
 • 2013 он
  • Жендэрийн нийгэмшлийг тайлбарласан сэтгэл зүйн онолууд” хуудас 12-17, ШУТИС НТС Эрдэм шинжилгээний бичиг №16, 2013 он
  • “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд ЕБС-ийн гүйцэтгэх үүрэг” Монгол улсын нийгмийн хамгааллын бодлого ба цаашдын зорилт ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурал
  • “Жендэрийн нийгэмшил ба жендэрийн тэгш бус байдал” ММСС-ын “Улс орны хөгжилд Эмэгтэйчүүдийн оролцоо, манлайлал” аяны хүрээнд зохион байгуулсан эссе бичлэгийн уралдаан
 • 2012 он “Нийгмийн ажил дахь жендэрийн нийгэмшлийн орчин үеийн онолууд” Монгол дахь нийгмийн ажлын боловсролын өнөөгийн хөгжил, цаашдын хандлага НАБСХ-ны 10 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурал
 • 2010 он “Нийгмийн ажлын ангийн оюутнуудад сэтгэл зүйн хичээлүүдээр эзэмшүүлдэг мэдлэг ур чадвар” Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төвд нийгэм- сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх хэрэгцээ сэдэвт олон улсын бага хурал /Герман улсын Кесселийн их сургууль/
 • 2009 он
  • “Нийгмийн ажлын практикт проектив тестийг хэрэглэх нь” ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл, ШУТИС 50 жилийн ойн нэрэмжит “ЗАЛУУ СУДЛААЧ-ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ” эрдэм шинжилгээний бага хурал
  • “Нийгмийн ажлын практикт проектив тестийг хэрэглэх нь” ШУТИС НТС-ын доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
 • 2008 он “Гэр бүлийн хүчирхийлэл ба зан үйл” Н.Ариунтуяа, С.Туяа ШУТИС ХүУС-ийн багш нарын Эрдэм шинжилгээний хурал
 • 2007 он “Хэрэглэгчийн үнэлгээний картын аргаар СӨБ болон ЕБС-ийн үйлчилгээг үнэлсэн нь” Монголын нийгмийн ажлын 5 дахь удаагийн онол практикийн бага хурал
 • 2005 он “Эрдэнэт УБҮ-ийн ажиллагч хүний хөгжлийн чиг хандлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны 2005-2020 оны прогноз”-ыг боловсруулах ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа “Ажилчдын нийгэм сэтгэлзүйн өнөөгийн байдал” илтгэл Эрдэнэт хот
 • 2004 он “Л.С.Выготскийн Соёл түүхийн онол дахь зарим асуудал“ МУТИС ХүУС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал
 • 2002 он “Психологический возраст современных монголов” Монголия, Бурятия, Тува, Иркутская область развития, взаимодействие, и вызовы внутри и вокруг Байгальского региона

Comments are closed.

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан